Na forse stijgingen in 2021, stijgt de pensioenpremie dit jaar verder voor circa 1,8 miljoen werkenden. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse onderzoek van het FD en PensioenPro naar de premies van bedrijfstakpensioenfondsen, waar meer dan vijf miljoen werknemers pensioen opbouwen.

Premies voor werknemers die aangesloten zijn bij pensioenfondsen, zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dit geldt vooral voor regelingen waarbij het pensioenfonds een toezegging doet over de toekomstige pensioenuitkering via een koppeling aan het loon.

Dit jaar verhogen 16 van de 44 bedrijfstakpensioenfondsen, die pensioenen voor hele sectoren verzorgen, de premie verder, blijkt uit het onderzoek van het FD.

Hogere pensioenpremie in 2022: bouw, apotheek, verpleegkundigen, slagers

Onder meer bouwvakkers, apotheekmedewerkers, verpleegkundigen en bibliothecarissen betalen meer. De meeste premies liggen inmiddels tussen de 25 procent en 30 procent van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd.

De grootste stijging van de premie vindt plaats bij werknemers en bedrijven die zijn aangesloten bij het pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, voor het fonds van de Houtverwerkende Industrie en de Handel in Bouwmaterialen.

Ambtenarenfonds ABP, veruit het grootste pensioenfonds van Nederland, laat de premie overigens gelijk in 2022. Slechts één bedrijfstakpensioenfonds, voor particuliere beveiligers, verlaagt de premie.

Het aantal werknemers bij bedrijfstakpensioenfondsen dat te maken krijgt met hogere premies is overigens lager dan vorig jaar, Toen steeg de premie voor maar liefst 4,5 miljoen werkenden en hun werkgevers, aldus het FD.

Ondernemingspensioenfondsen maken hun premies niet of pas laat in het jaar bekend. Zij zijn daarom niet meegenomen in dit onderzoek.

Het pensioenstelsel gaat als gevolg van het pensioenakkoord overigens op de schop de komende jaren. De toezegging over de toekomstige pensioenuitkering wordt losgelaten. In plaats daarvan komt er een min of meer vaste premiebijdrage van de werkgever en komt het beleggingsrisico bij de opbouw van het pensioen bij de werknemer te liggen.

Lees meer over pensioen: