Met de stijgende prijzen voor energie en boodschappen is het nu al voor veel mensen sappelen. Als je kinderen krijgt, heb je niet alleen kinderopvang en luiers nodig maar ook een groter huis en een grotere auto. Met de sterke stijging van huizenprijzen in de afgelopen jaren is het relatief duur om de extra woonruimte die je nodig hebt voor een kind te bekostigen.

Het is dus een goed idee na te denken over je financiën voor je aan kinderen begint. Kun je je kinderen wel veroorloven? Hoeveel kost het eigenlijk om een kind op te voeden? Spaarplatform Raisin.nl heeft berekend wat het anno 2022 kost om een kind op te voeden. Business Insider bespreekt waar je op moet letten.

In het onderzoek van Raisin is, naast de jaarlijkse kosten van het levensonderhoud van een kind, ook gekeken naar grote, deels eenmalige kosten zoals een duurdere woning en auto. We bespreken hieronder wat de kosten zijn van een kind voor respectievelijk een eenoudergezin en een twee-oudergezin.

Kind voor twee-oudergezin: €394.866

 • Totale kosten kind van 0 tot 23,3 jaar: €394.866
 • Gemiddelde totale kosten per jaar: €16.947
 • Jaarlijkse onderhoudskosten: €10.698
 • Kosten ruimere woning: €81.486
 • Extra betaalde hypotheekrente (over 23,3 jaar): €50.096
 • Eenmalige kosten ruimere auto: €14.015

Raisin gaat ervan uit dat een kind met gemiddeld met 23,3 jaar zelfstandig is. Het platform heeft de kosten voor de opvoeding daarom tot deze leeftijd berekend. Bij de berekening van het percentage van het besteedbare inkomen dat ouders kwijt zijn aan hun in kind, is uitgegaan van een gemiddeld besteedbaar inkomen van 35.193 euro per jaar voor beide ouders. Die inkomens samen zijn dan 70.386 euro.

De vaste kosten voor een kind zijn 10.698 euro per jaar, oftewel 15 procent van het besteedbaar inkomen van een het gezin. Maar dat zijn nog niet alle kosten.

Als je een kind krijgt, heb je een grotere auto nodig. Een grotere auto koop je één keer, dat wel maar kost gemiddeld al 14.015 euro. Verder heb je een ruimere woning nodig. Dat betekent dat je een groter huis moet kopen, met een hogere hypotheek die je vervolgens ook weer moet aflossen.

Raisin heeft berekend dat de totale kosten voor de aflossing van het extra stuk hypotheek over een periode van 23 jaar 81.486 euro bedragen. Daar komt dan nog de extra betaalde hypotheekrente bij over de periode van ruim 23 jaar, van in totaal 50.096 euro.

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten heeft het spaarplatform het volgende gedaan. De kosten voor een auto, een hogere hypotheek en extra hypotheekrente zijn bij elkaar opgeteld en gemiddeld over 23,3 jaar. Dat komt neer op gemiddeld 6.249 euro per jaar. Opgeteld bij de jaarlijkse onderhoudskosten van 10.698 euro komt dat neer op 16.947 euro.

De totale kosten gedurende de rio, 23 jaar van een kind voor twee ouders komen dan uit op 394.866 euro.

Kind voor eenoudergezin: €339.210

 • Totale kosten kind van 0 tot 23,3 jaar: €339.210
 • Gemiddelde totale kosten per jaar: €14.558
 • Jaarlijkse onderhoudskosten: €8.310
 • Eenmalige kosten ruimere woning: €81.486
 • Extra betaalde hypotheekrente (over 23,3 jaar): €50.096
 • Eenmalige kosten ruimere auto: €14.015

Een ouder met een fulltime gemiddeld salaris van 35.193 euro is zo 23 procent van zijn of haar besteedbaar inkomen kwijt aan zijn of haar kind. Dat komt neer op 8.310 euro per jaar, volgens de berekeningen van Raisin, dat zich hierbij baseert op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Nibud.

Voor het overige gaat Raisin uit van gelijke extra kosten voor een grotere woning (aflossing hypotheek en rentelasten) en een eigen auto.

Als je de beide tabellen bekijkt, zou je kunnen denken dat het goedkoper is om in je eentje een kind op te voeden. Alleenstaande ouders geven namelijk maar 8.310 euro per jaar uit aan de kosten voor een kind, terwijl twee oudergezinnen jaarlijks 10.698 euro aan hun kind besteden.

Maar in de praktijk is het niet echt goedkoper is om in je eentje een kind op te voeden. Alleenstaande ouders hebben minder geld en moeten dus op de kosten voor hun kind bezuinigen. Vandaar dat de uitgaven aan een kind dan lager zijn.

Zoals te zien nemen de uitgaven bij eenoudergezin een groter hap uit het besteedbaar inkomen, te weten 23 procent, vergeleken bij de 15 procent van het besteedbaar inkomen bij een twee-oudergezin. Bezint dus eer je aan kinderen begint.

Lees meer: Hoge inflatie maakt consument extreem negatief over het doen van grote aankopen