Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in augustus verder weggezakt. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het consumentenvertrouwen voor de vierde maand op rij een dieptepunt bereikt. Nog nooit oordeelden consumenten zo negatief over de economie en hun financiële situatie.

De graadmeter waarmee het CBS het vertrouwen meet noteerde een stand van min 54 in augustus. Dat is ruim onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van min 9.

Onder andere de deelindicator die gaat over het economische klimaat sloeg negatief uit. Sinds het begin van de metingen in 1986 waren consumenten nog nooit zo pessimistisch over de economie van het afgelopen jaar alsook de komende twaalf maanden.

Consument huiverig voor het doen van grote aankopen

Verder zakte de koopbereidheid onder consumenten verder weg. Ook hier is sprake van een nieuw dieptepunt. Opvallend is dat consumenten vooral zeer negatief zijn over het doen van grotere aankopen.

Dit alles kan te maken hebben met de hoge inflatie en de daarmee gepaard gaande dalende koopkracht.

De gemiddelde koopkracht van huishoudens zakt in 2022 naar verwachting met bijna 7 procent, zo voorziet het Centraal Planbureau. De hoge inflatie, gedreven door stijgende prijzen van energie en voeding, raakt vooral huishoudens met lagere inkomens hard. De gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten komt naar schatting uit op bijna 10 procent dit jaar.

Doordat consumenten meer geld kwijt zijn aan basisbehoeften, moet ze scherper opletten bij andere aankopen, waarbij ze voorzichtiger kunnen worden bij het doen van grotere uitgaven.

Zowel het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden verslechterde onder consumenten, volgens het CBS.

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit. Toen stond de graadmeter op plus 36.

LEES OOK: Stijging AOW versus inflatie: zó sterk wijkt 2022 af van de afgelopen jaren