• De Tweede Kamer heeft ingestemd met het invoeren van betaald ouderschapsverlof.
  • Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen van de 26 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald.
  • Het kabinet wil het zo aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof echt op te nemen.

Een goede balans tussen werk en een gezin is belangrijk, zeker voor kersverse ouders. Daarom wordt de regeling voor ouderschapsverlof volgend jaar uitgebreid.

Het wetsvoorstel van het kabinet werd dinsdag door de Tweede Kamer goedgekeurd.

“Een kind krijgen is een mooie en bijzondere gebeurtenis, maar er verandert ook veel. Samen met je partner moet je op zoek naar een nieuwe balans tussen werk en gezin”, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Wat houdt de nieuwe regeling in? En zijn er nog verbeterpunten? Vijf vragen over de nieuwe regels voor betaald ouderschapsverlof.

1. Wat is de huidige regeling voor ouderschapsverlof?

Ouders kunnen nu 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat is onbetaald.

Werkgevers en werknemers kunnen daar wel afspraken over maken in het bedrijf of in de sector. Slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op door dit soort obstakels. Daar wil het kabinet iets aan doen.

2. Wat gaat er volgend jaar veranderen?

Ouders krijgen vanaf 2 augustus 2022 negen van de 26 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald. Dat geldt voor zowel vaders als moeders. Ze moeten die negen weken wel in het eerste levensjaar van het kind opnemen.

Ouders houden daarnaast recht op 17 weken onbetaald verlof. Worden niet alle weken betaald opgenomen, dan behouden ze het recht om die tijd aan het onbetaalde verlof toe te voegen. 

3. Hoe hoog is de vergoeding tijdens het ouderschapsverlof?

De overheid betaalt tot maximaal de helft van het salaris terug.

Ouders kunnen van het UWV een uitkering krijgen van 50 procent van hun dagloon, tot 50 procent van het maximaal dagloon. Dat maximaal dagloon wordt door het UWV steeds aangepast en bedraagt dit jaar 223,40 euro.

4. Komt dit bovenop andere verloven?

Ja.

Voor vrouwen komt het ouderschapsverlof boven op het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken. Dat verlof gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. De dag waarop het verlof ingaat, mag de moeder zelf bepalen. Na de bevalling heeft een moeder recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof.

Partners hebben sinds 1 juli 2019 recht op vijf dagen vrij direct na de geboorte van een kind. Ook krijgen zij sinds 1 juli 2020 nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof.

5. Is er kritiek op het betaalde ouderschapsverlof?

Ja. De vakbonden CNV en FNV willen dat het verlengde ouderschapsverlof volledig wordt doorbetaald.

"Met deze regeling zal niet iedereen de volle negen weken verlof opnemen, maar alleen die mensen die het zich kunnen veroorloven. Op deze manier is het een verlof voor de rijken", zei FNV-bestuurslid Judy Hoffer vorig jaar nadat minister Koolmees het wetsvoorstel presenteerde.

CNV-voorzitter Piet Fortuin zei destijds dat de regeling de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in stand houdt. "Temeer omdat de arbeidsparticipatie van vrouwen met een midden- of laag inkomen lager ligt, dan onder hoogopgeleide vrouwen. Dit betekent dat er een extra drempel zal zijn voor de partner om ook nog eens ouderschapsverlof op te nemen."

CNV vindt de uitbreiding daarom "een wassen neus" voor mensen met een middeninkomen of een laag inkomen. Het is wat de bond betreft wel een "eerste en broodnodige stap in de goede richting".

FNV pleit verder voor gratis kinderopvang en "moderne schooltijden". "Alleen dan kan werk en privé beter verdeeld worden over mannen en vrouwen", aldus Hoffer.

[activecampaign form=24]

Lees meer over ouderschap: