• Koopwoningen van 55-plussers splitsen in één of meer woningen, kan een half miljoen extra woningen opleveren, volgens BLG Wonen.
  • De markt voor koopwoningen wordt daarmee een stuk toegankelijker, zegt BLG. Meer mensen kunnen binnen één jaar een passende woning vinden.
  • Tot nu toe blijft het aantal woningen dat jaarlijks wordt toegevoegd door splitsing steken op drieduizend.
  • Lees ook: Huis kopen: kan ik beter kiezen voor een bestaande woning of nieuwbouw?

Door een woning in één of meer woningen te splitsen kunnen potentieel ruim een half miljoen huizen worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Dat vergroot de toegankelijkheid op de woningmarkt.

Dat blijkt uit de Woontoegankelijkheidsmonitor die hypotheekdochter van de Volksbank BLG Wonen ontwikkelde met consultancybedrijf PWC en adviesbureau Companen.

Uit berekeningen in de monitor blijkt dat er 502.277 koopwoningen gesplitst kunnen worden. Dit gebeurt echter maar beperkt. Jaarlijks worden drieduizend woningen toegevoegd door splitsing, terwijl er duizend woningen verdwijnen door de samenvoeging, blijkt uit cijfers over de periode 2012 tot 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bij de Woontoegankelijkheidsmonitor zijn de onderzoekers uitgegaan van koopwoningen die worden bewoond door maximaal twee personen tussen de 55 en 75 jaar oud. De woningen hebben een gebruiksoppervlakte van meer dan 150 vierkante meter of een perceelgrootte van 750 vierkante meter. Bovendien staan ze niet in één van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht.

Hoewel splitsing ook in andere situaties interessant kan zijn, zijn die niet meegenomen in de berekening

De monitor bepaalt ook de 'woontoegankelijkheidsscore'. De woontoegankelijkheid in het koopsegment is momenteel 24 procent. Met de splitsing van een half miljoen koopwoningen stijgt de toegankelijkheid naar 41 procent. In zeven van de twaalf provincies neemt de toegankelijkheid na splitsing toe tot 60 procent of meer.

Als het aan BLG Wonen ligt, is de woontoegankelijkheid in 2030 50 procent, wat betekent dat één op de twee woningzoekenden in 2030 binnen een jaar een passende koopwoning vindt.

65-plusser woont in te grote woning

BLG Wonen noemt splitsing ook een oplossing voor seniore woningbezitters. In 2040 bestaat meer dan een kwart van de bevolking uit 65-plussers, waarvan een derde ouder dan 80 jaar. Na het vertrek van de de kinderen voelt de woning te groot, maar verhuizen willen velen niet. Bijvoorbeeld omdat mensen niet uit hun vertrouwde omgeving weg willen, of omdat er geen geschikte woning te vinden is, schetst BLG.

De woning opsplitsen in twee of meer zelfstandige woningen met aparte opgang en nutsvoorzieningen is volgens BLG Wonen een goed alternatief en zorgt voor woningaanbod voor veel al dan niet jonge woningzoekenden.

Dat het aantal door splitsing toegevoegde woningen tot nu toe op drieduizend blijft steken, komt volgens BLG Wonen doordat mensen zich niet bewust zijn van de mogelijkheden van leegstaande woonruimte. Als ze zich dit wel realiseren, merken ze weerstand uit hun omgeving. BLG Wonen zegt dat klanten vooral aanlopen tegen wisselend gemeentebeleid.

Zo verschilt het vergunningenbeleid per gemeente, wat de mogelijkheden en het proces voor huizenbezitters onduidelijk maakt. BLG Wonen vindt dat er een landelijke visie moet komen.

“Als het kabinet woningsplitsing erkent als gedegen oplossing voor het creëren van nieuwe woningen, komen we sneller tot de geplande uitbreiding van de woningvoorraad met 900.000 woningen in 2030", zegt Frank Soede, directeur BLG Wonen. Volgens hem is de doorlooptijd van het splitsen van een woning korter dan het realiseren van nieuwbouw.

Daarnaast zorgt het verbouwen van een bestaande woning voor een veel lagere stikstof- en CO-uitstoot dan een nieuwbouwwoning, wat volgens Soede bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van de overheid. En tijdens een verbouwing van een bestaande woning wordt deze veelal gelijk verduurzaamd. "Een win-win-winsituatie", aldus Soede.

Lees meer over koopwoningen: