KLM krijgt een steunpakket van 3,4 miljard euro van de Nederlandse staat

De overheid leent direct 1 miljard euro aan de luchtvaartmaatschappij en 2,4 miljard euro via banken die leningen met overheidsgarantie verstrekken.

In ruil voor de staatssteun heeft Nederland bij moederbedrijf Air France-KLM extra garanties bedongen over de positie van Schiphol als thuishaven voor KLM.

Het kabinet schiet KLM te hulp met een steunpakket van 3,4 miljard euro. Daarnaast zijn hardere afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid over de positie van Schiphol als belangrijke overstapluchthaven.

Dat melden de ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. De steun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro.

Het steunpakket is ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie.

KLM kan met dit pakket “tot ver in het volgende kalenderjaar vooruit”, denkt Hoekstra. Al is dat wel afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Door de reisbeperkingen in verband met de virusuitbraak staat nu nog het merendeel van de vliegtuigen aan de grond. “Een onwerkelijk beeld”, vindt Van Nieuwenhuizen.

Op termijn is waarschijnlijk meer hulp nodig voor de luchtvaartgroep. Een kapitaalinjectie door de aandeelhouders is daarbij volgens de ministers de meest logische optie. Zowel Nederland als Frankrijk heeft een aandelenbelang van circa 14 procent. Aan zo'n tweede steunronde zullen opnieuw voorwaarden worden verbonden, zegt Hoekstra.

Nederland bedingt garanties voor Schiphol

Air France-KLM kan onder de nieuwe afspraken minder makkelijk af van Schiphol als luchtvaartknooppunt. Nu geldt nog een opzegtermijn van negen maanden, dat wordt vijf jaar. Dat biedt "meer zekerheid voor KLM en Schiphol en dus het publieke belang van Nederland.

Van Nieuwenhuizen is blij met die verbeterde staatsgaranties, waarmee een al langer gekoesterde wens van zowel het kabinet als de Tweede Kamer in vervulling gaat. De netwerkfunctie van Schiphol is erg belangrijk voor de economie en werkgelegenheid en voor het vestigingsklimaat.

Maar Van Nieuwenhuizen benadrukt ook dat de Fransen echt geen plannen hebben om Schiphol te degraderen tot een regionaal vliegveld. Dat zij akkoord zijn gegaan met deze verlenging van de opzegtermijn bevestigt dat volgens haar. "Dit voorstel werd aan de andere kant als zeer overdreven ervaren."

De overheid stelt een vertrouwenspersoon aan die erop moet toezien dat de overheidssteun goed wordt besteed. Die krijgt ook "de bevoegdheid om in te grijpen" als dat niet gebeurt.

De regering maakte in april al bekend dat het bereid was tussen de 2 miljard en 4 miljard euro uit te trekken voor KLM, in de vorm van directe leningen en garanties op leningen.

De Franse regering kondigde toen aan zusterbedrijf Air France te ondersteunen met een pakket ter waarde van zo'n 7 miljard euro. De luchtvaartgroep is zwaar getroffen door de coronacrisis, die de vloot nog altijd grotendeels aan de grond houdt.

KLM moet kosten met 15% verlagen

KLM zelf moet de kosten met 15 procent verlagen. Daarvoor wordt de komende tijd een herstructureringsplan gemaakt. Ook moet het aantal nachtvluchten omlaag en moet de luchtvaartmaatschappij meer werk maken van verduurzaming.

KLM meldde vrijdag te werken aan een herstelplan. Het doel van het plan is de huidige activiteiten van KLM te herzien en de maatschappij aan te passen aan de veranderende economische realiteit.

Over eventuele banenreducties werd in de verklaring vooralsnog niets losgelaten. Naar verluidt gaat het om 6000 van de 30.000 banen die op de tocht staan bij de onderneming.

KLM-baas Pieter Elbers benadrukte nogmaals dat KLM door het rondwarende coronavirus in een crisis van ongekende omvang zit. Hij zei ook dat er "ingrijpende voorwaarden" gesteld zijn aan het steunpakket. Daar wordt de komende periode invulling aan gegeven.

LEES OOK: KLM is razend populaire werkgever onder studenten, in ieder geval tot vlak voor de coronacrisis