Het energielabel van een kantoorpand is van grote invloed op de waarde van het gebouw, zo schrijven onderzoekers van Universiteit Maastricht donderdag in economenvakblad ESB.

Kantoren met een energielabel lager dan C zijn tot bijna 20 procent minder waard. Panden met energielabel G, de minst duurzame gebouwen op de markt, leveren tot liefst 40 procent minder op.

Het energielabel is een belangrijke rol gaan spelen sinds 2018, toen de overheid de label-C-verplichting aankondigde. Dit label is sinds 1 januari dit jaar verplicht voor kantoren van minstens 100 vierkante meter. De overheid wil op deze manier energiezuinigheid bevorderen.

Duurzame kantoren zijn ook zo’n 4 procent duurder om te huren, schrijven de onderzoekers in ESB. Maar dat was voor de aankondiging van de label-C-verplichting ook al zo.

Dat de wettelijke verplichting geen effect lijkt te hebben op de huurprijs, komt waarschijnlijk omdat huurders niet direct geraakt worden door de label-C-verplichting. "Zij kunnen gebruik blijven maken van niet-conforme gebouwen", schrijven de onderzoekers.

3 op de 4 kantoren in regio Amsterdam heeft minstens energielabel C

Ruim driekwart van de kantoorpanden in Amsterdam en omstreken voldoet inmiddels aan de wettelijke verplichting om op zijn minst energielabel C te hebben.

Toch zijn er ook nog altijd kantoren die niet voldoen, ondanks eerdere waarschuwingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een tiental bedrijven laten weten dat ze om die reden een last onder dwangsom tegemoet kunnen zien.

In februari liet OD NZKG weten dat bijna de helft van de kantoren toen zijn zaken niet op orde had. Op de grotere kantoren houden omgevingsdiensten toezicht, kleinere kantoren hoeven niet aan de regel te voldoen.

Kantooreigenaren nemen actie voor beter energielabel

Uit voorlopige resultaten van een inventarisatie die nog gaande is, blijkt nu dat veel kantooreigenaren actie hebben ondernomen. Sommigen hebben daadwerkelijk maatregelen in het kantoor getroffen, zodat dat een beter label kan krijgen, andere moesten simpelweg hun administratie op orde brengen en een label aanvragen.

Zo'n honderd bedrijven krijgen een vrijstelling, bijvoorbeeld omdat hun pand binnen twee jaar wordt gesloopt of gerenoveerd, of omdat het een monument is. Ook daarvoor gelden uitzonderingen.

Ongeveer twintig bedrijven voldoen nog niet, maar hebben wel een verbeterplan opgesteld. "Zij zijn daarmee op de goede weg", liet OD NZKG deze week weten. Een deel van de bedrijven moet nog een nadere inspectie krijgen.

"Daarnaast zijn er ook nog ruim achthonderd gebouwen waarvan nog niet vaststaat of deze onder de verplichting vallen, omdat dit vaak werkplaatsen met een kantoor erbij betreft", zegt de omgevingsdienst. "Dit wordt momenteel uitgezocht."

LEES OOK: De 20 grootste gemeenten leggen nog geen boetes op aan bedrijven met kantoren zonder minimaal energielabel C – wel eerste waarschuwingen