• Het kabinet gaat de arbeidsmarkt aanpakken op verschillende fronten, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag.
  • Het nulurencontract wordt verboden en oproepkrachten krijgen een vast aantal uren in de week. Zzp’ers moeten verplicht een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten.
  • Voor ondernemers worden de regels ook aangepast. Zo kunnen zij na één jaar ziekte van een werknemer duidelijkheid krijgen of ze structurele vervanging kunnen regelen.
  • Lees ook: In deze 5 regio’s is de krapte op de arbeidsmarkt in Nederland het grootst

Het kabinet gaat de arbeidsmarkt aanpakken op verschillende fronten, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) maandag. Als iemand langere tijd hetzelfde werk doet, wordt een contract het uitgangspunt: het nulurencontract wordt verboden en oproepkrachten krijgen een vast aantal uren in de week.

Ook worden de regels voor tijdelijke contracten strenger. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten, mag pas na vijf jaar weer een contract worden gegeven. Nu is dat nog zes maanden.

Ook moeten zelfstandigen verplicht een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten.

Voor ondernemers worden de regels ook aangepast. Zo kunnen zij na één jaar ziekte van een werknemer duidelijkheid krijgen of ze structurele vervanging kunnen regelen.

Ook komt er een regeling waarmee personeel behouden kan worden in het geval van crisis dat buiten het ondernemersrisico valt, zoals met corona. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar op een andere plek werken, of minder werken. Wel behouden zij hun WW-rechten.

Met de aanpassingen wil het kabinet zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Eerder gaf onder meer de commissie-Borstlap hier al een advies toe. De commissie waarschuwde voor de doorgeslagen flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Vakbonden reageren positief op plannen kabinet

Eindelijk een einde aan de flexuitwassen. Dat concludeert vakbond CNV na de aankondiging van het kabinet. Volgens de bond zorgt het kabinet met de voorgestelde maatregelen voor de zekerheid waar de bond al jaren voor strijdt. Bij vakbond FNV wordt eveneens positief gereageerd.

"Twee miljoen mensen werken momenteel onder een onzeker contract. Een aantal dat de afgelopen 10 jaar is geëxplodeerd. Zij weten niet of ze morgen nog werk hebben en rond kunnen komen. Deze brief stelt paal en perk aan de ongebreidelde flexuitwassen", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een eerste reactie.

Hij wijst er wel op dat Nederland er na deze "mijlpaal" nog niet is. "We zijn er nog niet. Alles draait straks om de daadwerkelijke handhaving. We zullen erop toezien dat het aantal flexwerkers inderdaad drastisch daalt."

FNV zegt op zijn beurt dat het goed is dat het kabinet het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over deze kwestie opvolgt en een einde wil maken aan wat de bond noemt "de doorgeslagen flexibilisering". "We zijn blij dat het kabinet onderschrijft dat het vaste contract de norm moet zijn voor structureel werk en dat flexcontracten niet mogen worden misbruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden", geeft FNV-voorzitter Tuur Elzinga aan.

Hij dringt aan op haast om de maatregelen in te voeren. "Voor mensen die geen zekerheid van werk en inkomen hebben, telt elke dag. Nu is het dan eindelijk zo ver dat de praktische voorstellen worden overgenomen. Laat het kabinet en parlement nu dan ook snel doorpakken."

Meer over de arbeidsmarkt? Lees ook deze stukken eens: