Ondanks een lichte daling van het aantal vacatures was de arbeidsmarkt eind vorig jaar “zeer krap”. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV, die verwacht dat bedrijven ook dit jaar nog moeite zullen hebben met het werven van nieuw personeel. Daarom heeft het UWV een aantal mogelijke oplossingen in kaart gebracht waar werkgevers mee aan de slag kunnen.

Arbeidsmarktadviseur bij het UWV Frank Verduijn verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt ” Dus dat noopt ons om anders te kijken naar de arbeidsmarkt en het werven van nieuwe medewerkers”, meent Verduijn.

Na een stijging van zes kwartalen op rij bereikte de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 een voorlopig hoogtepunt. De lichte daling die volgde in het derde kwartaal, zette verder door in het vierde kwartaal van afgelopen jaar.

Ten opzichte van het derde kwartaal daalde het aantal openstaande vacatures in het slotkwartaal van 2022 met 7,3 procent, van zo’n 451.900 naar 418.900. Toch blijft de arbeidsmarkt per saldo zeer krap, blijkt uit onderstaande grafiek van het UWV.

bron: UWV
bron: UWV

Regio's waar de krapte op de arbeidsmarkt het sterkst is

In 11 regio's is de spanning op arbeidsmarkt afgelopen jaar gestegen van 'krap' naar 'zeer krap', aldus het UWV.

 • Drechtsteden
 • Haaglanden
 • Holland Rijnland
 • Rijk van Nijmegen
 • Midden-Brabant
 • Midden-Gelderland
 • Midden-Limburg
 • West-Brabant
 • Zuid-Holland Centraal
 • Zuid-Kennemerland & IJmond
 • Zuid-Limburg

In totaal waren er afgelopen jaar 25 regio's waar de arbeidsmarkt zeer krap was. De top vijf van regio's met de meeste krapte op de arbeidsmarkt is als volgt:

 • Midden-Utrecht
 • Zuidoost-Brabant
 • Gorinchem
 • Foodvalley (Gelderland rond Ede-Wageningen)
 • Amersfoort

Om werkgevers daarin tegemoet te komen, komt het UWV met in totaal 34 mogelijke oplossingen. Die moeten dienen als inspiratie. "Werkgevers kunnen zelf bekijken welke oplossingen voor hen van toepassing zijn. Want niet elke oplossing past natuurlijk bij elke organisatie", stelt Stef Molleman, eveneens arbeidsmarktadviseur bij het UWV.

Een van de oplossingen omvat bijvoorbeeld het kijken naar vaardigheden in plaats van diploma’s of ervaring van te werven personeel. Ook zijn er oplossingen die ervoor moeten zorgen dat huidig personeel niet wegloopt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ontwikkelingstrajecten binnen functies of de bedrijven zelf.

LEES OOK: Ziekteverzuim gaat richting recordniveau: in deze sectoren blijven werknemers het vaakst thuis