ANALYSE – Valutamarkten gaan onzekere tijden tegemoet door de naderende Brexit. Ondernemers hoeven de ontwikkelingen niet af te wachten. Ze kunnen zelf actie ondernemen om de winstmarge en de positie op de Britse markt te beschermen.

Het nieuws dat een kleine meerderheid van de Britse bevolking voor een Brexit heeft gestemd dreunde nergens zo hard door als op de valutamarkten. Het pond is tussen het moment waarop de uitslagen donderdagavond begonnen binnen te druppelen en woensdagochtend met 7,5 procent gedaald ten opzichte van de euro. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar was de schade zelfs meer dan 10 procent.

Die koersval heeft grote gevolgen voor alle Nederlandse bedrijven die zaken doen in Groot-Brittannië. Slimme ondernemers zullen zich in de aanloop naar het referendum hebben ingedekt via een valutaoptie, waarover ik vorige maand schreef.

Nederlandse paprika-exporteur

De komende tijd is het zaak om op een goede wijze om te springen met sterk fluctuerende valutakoersen. Het is onmogelijk te voorspellen op welke wijze de Brexit vorm krijgt en wat de invloed daarvan is op de economie van het Verenigd Koninkrijk en van de eurozone. Hierdoor ontstaat een uitdagende situatie.

Als voorbeeld neem ik hier een Nederlandse paprikateler die 20 procent van zijn oogst uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk. Door de koersdaling van het Britse pond is de teler op deze afzetmarkt in één klap 7,5 procent duurder geworden ten opzichte van lokale leveranciers.

Er is een goede kans dat het verschil nog groter wordt naarmate de onzekerheid langer aanhoudt en het pond verder zakt. Aan de andere kant is er ook een mogelijkheid dat het Britse pond een deel van het verlies goedmaakt als er meer duidelijkheid komt over de afsplitsing.

Niets doen, productie verplaatsen

De teler heeft nu verschillende opties. De eerste keuze is om niets te doen en de komende maanden af te wachten. In dat geval loopt de teler het risico dat hij door een verdere daling van het pond steeds meer uit de markt wordt geprijsd in het Verenigd Koninkrijk. Hij zal dan op zoek moeten gaan naar andere afzetmarkten.

Lees ook op Business Insider

Een tweede optie is om een deel van de productie over te hevelen naar het eiland. Hiermee wordt het valutarisico verlaagd, maar dat vergt wel de nodige langetermijninvesteringen.

Verzekering tegen valutaschommeling

Een derde optie is om een bescherming te kopen tegen toekomstige prijsschommelingen. In het geval van de paprikateler kan dat het best en eenvoudigst met een valutaoptie. Dat is een soort verzekering die het recht geeft om tegen een bepaalde prijs ponden om te wisselen in euro’s. Zo wordt de teler beschermd tegen een verder dalende pond. Het voordeel is dat de ondernemer dan wel profiteert als de koers van het pond zich herstelt.

Ook voor ondernemers die juist producten inkopen in Groot-Brittannië kan het een goede zet zijn om nu in actie te komen. Via het afsluiten van een termijncontract kan een bedrijf zich er nu al van verzekeren dat toekomstige leveringen afgerekend kunnen worden tegen de huidige lage wisselkoers – zelfs als het pond in de tussentijd weer stijgt.

Ondernemers die slim omspringen met de mogelijkheden in de valutahandel kunnen zo in onzekere tijden de marge beschermen en een streepje voor krijgen op concurrenten.

Joost Derks is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (NBWM). Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties en/of beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.