Het investeringsniveau in technologieën voor hernieuwbare energie moet de komende 10 jaar drastisch omhoog.

Dat is volgens energie-agentschap IEA de enige manier om de huidige klimaatdoelen in 2050 te halen.

Met de huidige investeringen die landen doen, is beperking van de opwarming van de aarde niet goed mogelijk.

Landen moeten veel meer geld investeren in hernieuwbare energie om klimaatverandering tegen te gaan.

Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Om de uitstoot van CO2 tegen 2050 naar nul terug te brengen moet de komende tien jaar drie keer zoveel geld worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie als nu wordt gedaan.

In de komende jaren moeten de investeringen in hernieuwbare energie stijgen tot een niveau van 4.000 miljard dollar op jaarbasis voor de wereld als geheel om de huidige klimaatdoelen te halen.

In de grafiek hieronder toont de IEA het verschil tussen de verwachte marktomvang van hernieuwbare energie in respectievelijk 2030 en 2050, volgens respectievelijk het scenario op basis van huidige investeringen (middendeel) en het scenario van verhoogde investeringen (rechterdeel)

Bron; IEA
Bron; IEA

Te zien is dat de markt voor hernieuwbare energie met het huidige beleid naar verwachting in 2050 blijft hangen op een niveau van onder de 400 miljard dollar. In het scenario met extra investeringen komt de marktomvang uit op 1.200 miljard dollar in 2050.

Klimaatonderhandelingen VN eerste grote test

Het IEA noemt de aankomende klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties in Glasgow de "eerste test van de bereidheid van landen om nieuwe en ambitieuzere toezeggingen te doen". De waarschuwing van het energieagentschap komt op het moment dat de wereldeconomie kampt met een grote energiecrisis. In China en India is het stroomtekort groot. In Europa verminderen kunstmestproducenten en staalproducenten hun productie vanwege de hoge prijzen voor elektriciteit en gas.

De grote vraag naar energie bij het herstel uit de coronacrisis en het aankomende winterweer zorgen dit jaar voor een opleving van de uitstoot van CO2. Dat komt vooral doordat landen grotere voorraden fossiele brandstoffen aanleggen.

China, India en andere opkomende economieën jagen de vraag naar steenkool aan. Ook de Verenigde Staten staan op het punt hun gebruik van deze vervuilende fossiele brandstof voor het eerst in bijna tien jaar op te voeren, aldus het IEA.

VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.

LEES OOK: Omschakeling naar duurzame landbouw stuit op consument die niet veel extra wil betalen – dit zijn mogelijke oplossingen