• Het puntensysteem dat in de sociale huursector geldt (tot 763 euro huur) wordt opgerekt voor een deel van de vrije huursector, tot mogelijk 1.250 euro.
  • Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil zo huren voor middeninkomens betaalbaarder maken.
  • De huurtoeslag gaat in de nieuwe plannen ook op de schop: De Jonge wil die “stevig” vereenvoudigen. Volgens de woningcorporaties zijn die plannen “desastreus”.
  • Lees ook: Huurprijzen in de vrije sector stijgen verder vanwege het krappe aanbod van huurwoningen, aldus ABN AMRO

Woonminister Hugo de Jonge wil een groter deel van de vrije huursector reguleren. Dat moet er voor zorgen dat meer huurhuizen betaalbaar worden, en blijven, voor middeninkomens.

Het puntensysteem dat ook al geldt voor de sociale huursector zal worden opgerekt en komt tussen de 1.000 en 1.250 euro te liggen. Huurstijgingen kunnen zo beperkt worden. Voor mensen met een laag inkomen wordt de huur verlaagd.

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening presenteerde donderdag zijn plan ‘Betaalbaar wonen’. Hij zet vooral in op woningen voor mensen met een middeninkomen zoals agenten, docenten en verplegers. Zij moeten makkelijker aan een huis gaan komen.

Ook wil de bewindsman de hoge woonlasten van mensen met een laag inkomen aanpakken. Door de hoge huren houden zij soms te weinig geld over om van te leven. Zij dreigen helemaal in de problemen te komen door de hoge inflatie.

"Te hoge woonlasten worden aangepakt door huurstijgingen te beperken en door mensen een woning toe te wijzen die bij het inkomen past. Voor mensen met een laag inkomen verlagen we de huren", staat in de plannen.

Systeem voor huurtoeslag wordt eenvoudiger

De huurtoeslag gaat in de nieuwe plannen ook op de schop. De Jonge wil die "stevig" vereenvoudigen. Door de plannen moeten ook meer mensen in aanmerking komen voor huurtoeslag. De hervormde huurtoeslag moet in 2024 ingaan.

Het plan is om de maximale huurgrens voor de huurtoeslag te schrappen. Die grens ligt nu op 763 euro. Ook komen jongeren eerder in aanmerking voor huursubsidie. De leeftijdsgrens gaat van 23 naar 21 jaar. En servicekosten vallen straks niet meer onder de huurtoeslag.

De woonminister wil huurders en kopers beter beschermen. "Er is geen plek voor makelaars die onder een hoedje spelen over de rug van een koper. Malafide verhuurders pakken we aan", zo staat in het plan.

Een van de maatregelen die De Jonge wil invoeren om de rechtsbescherming te verbeteren, is het "dwingend en inzichtelijk maken van het woningwaarderingstelsel".

Eerder was al bekend geworden dat er meer gebouwd zal worden voor de lage en middeninkomens. Van de 900.000 woningen die tot en met 2030 moeten worden gerealiseerd, moet bijna 40 procent ofwel 350.000 woningen bestemd zijn voor de middeninkomens. Verder gaat het om 250.000 sociale huurwoningen.

Woningcororaties noemen plannen huurtoeslag 'desastreus'

Honderdduizenden sociale huurders dreigen door de plannen van het kabinet voor het aanpakken van de huurtoeslag er "fors" op achteruit te gaan. Daarvoor waarschuwt Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, die "desastreuze gevolgen" voor sociale huurders vreest.

Nu wordt gekeken naar de daadwerkelijke hoogte van de huur voor het bepalen van de huurtoeslag. Het kabinet wil dat veranderen en de toeslag afhankelijk maken van de hoogte van het inkomen, waarbij wordt gerekend met vaste bedragen of 'normhuren'.

Afhankelijk van het inkomen betalen mensen een eigen bijdrage. De rest van het huurbedrag wordt dan gedekt door de huurtoeslag.

Zo moeten mensen met een laag inkomen "eenvoudiger" ondersteund worden, aldus het kabinetsplan. Het kabinet erkent dat een deel van de huurders hiervan profiteert maar een ander deel er financieel op achteruitgaat.

Door het plan om de huurtoeslag aan te passen gaan volgens Aedes zo'n 700.000 sociale huurders er financieel op achteruit. De belangenorganisatie voor woningcorporaties stelt dat veel andere maatregelen om huren betaalbaar te houden voor een groot deel teniet worden gedaan als mensen minder huurtoeslag krijgen.

Lees meer over de woningmarkt: