• Het aantal nieuwbouwvergunningen voor woningen lag in eerste kwartaal van 2022 13% lager dan een jaar daarvoor.
  • Dit aantal is een indicator voor het aantal woningen dat in de toekomst beschikbaar komt.
  • Het kabinet Rutte IV heeft zich ten doel gesteld dat er jaarlijks 100.000 nieuwe huizen aan de woningvoorraad worden toegevoegd.
  • Lees ook: Hoge energiekosten brengen bouwprojecten in de knel en dat kan nieuwbouw vertragen.

In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen bijna 13 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vergunningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst zal worden gebouwd. In het eerste kwartaal werd voor 16.6000 duizend nieuwe woningen een vergunning afgegeven.

Het kabinet heeft ambitieuze doelstellingen gesteld om de voorraad woningen te verruimen met nieuwbouwwoningen en zo de druk op de woningmarkt te verlichten.

De gemiddelde doorlooptijd vanaf de verlening van zo’n vergunning tot de oplevering is zo’n twee jaar, dus het aantal vergunde nieuwbouwwoningen doet zich vertraagd gelden op de woningmarkt.

Vergunde nieuwbouw, bron: CBS
Vergunde nieuwbouw, bron: CBS

In drie van de vier kwartalen van 2021 lag het aantal vergunde nieuwe woningen hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Vorig jaar werden er bijna 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, licht minder dan het jaar ervoor. De woningvoorraad nam in 2021 toe met 77.000, hoger dan het streefgetal maar lager dan het aantal waar het kabinet uiteindelijk naar toe wil.

Het kabinet Rutte IV heeft zich ten doel gesteld dat er jaarlijks 100.000 nieuwe woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Daarvoor zal er dus ook flink gebouwd moeten gaan worden, maar de prijzen voor energie, materiaal en personeel lopen ook verder op.

Lees over bouwen in Nederland ook: