De Nederlandse huizenmarkt kende in het vierde kwartaal van 2018 opnieuw waanzinnige prijsstijgingen. De gemiddelde huizenprijs lag 10,3 procent hoger vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Maar in een aantal gebieden lijkt de gekte iets af te men.

Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers over de huizenmarkt van makelaarsclub NVM. “In sommige regio’s en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende prijsstijgingen langzaam bereikt wordt”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Het blijft zo dat de enorme prijsstijgingen en het relatief krappe aanbod zorgen voor een daling van het aantal verkopen. Makelaars van de NVM verkochten in het vierde kwartaal van 2018 ruim 8 procent minder woningen dan een jaar geleden.

De gemiddelde huizenprijs is in het afgelopen kwartaal gestegen naar 298 duizend euro, aldus de NVM.

Hardste prijsstijging lijkt voorbij op huizenmarkt

“De hardste prijsstijging lijkt voorbij te zijn. Vooral in de grootstedelijke, krappe regio’s zijn de prijzen inmiddels op een dusdanig hoog niveau uitgekomen, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn”, zegt Jaarsma.

Dat komt mede doordat de betaalbaarheid van koopwoningen voor grote groepen afneemt. Dat consumenten afhaken, blijkt volgens Jaarsma uit het aantal woningen dat te koop staat. Het aanbod van te koop staande woningen is in het slotkwartaal van 2018 voor het eerst in 18 kwartalen met 5 procent gestegen vergeleken met het voorgaande kwartaal.

Jaarsma zegt hierover: “Het toenemende aanbod komt vooral doordat er meer woningen te koop worden gezet. Ook de hoge prijzen zorgen voor meer aanbod. Het is niet voor niets dat in regio’s met een hoog prijsniveau, zoals Amsterdam, Haarlem en ’t Gooi, het aanbod het afgelopen jaar fors is toegenomen.”

Voor 2019 verwacht de NVM-voorzitter per saldo een stabilisering tot lichte daling van het aantal transacties: "Daarnaast voorzie ik dat de huizenprijzen in 2019 met gemiddeld 4 tot 7 procent zullen toenemen.”

Misschien vind je dit ook interessant over de huizenmarkt en hypotheken: