Het is spannend wat de huizenprijzen gaan doen nu we diep in de coronacrisis zijn beland.

ABN Amro voorspelt een daling van de huizenprijzen in 2021. Maar of de huizenprijzen dalen en hoeveel, dat is koffiedik kijken.

Wel is er een aantal factoren dat de huizenprijzen stuwt of afremt. Denk aan woningaanbod, potentiële kopers en de hypotheekrente.

Business Insider zet hier op een rij welke factoren van invloed zijn op de huizenprijs, met een korte toelichting.

Nu we diep in de coronacrisis zijn beland, is het spannend wat er met de huizenprijzen gebeurt.

Vooralsnog worden er veel hypotheekaanvragen gedaan en is er geen spraken van een daling van de huizenprijzen. De verwachting is dat dit wel in 2021 gebeurt, maar het blijft een beetje koffiedik kijken. De gemiddelde huizenprijs bedroeg in het eerste kwartaal van 2020 326.000 euro.

Er is een aantal factoren dat de huizenprijzen stuwt en een aantal zaken dat de huizenprijzen omlaag duwt. Financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep noemde deze factoren begin deze week in hun nieuwsbrief. We zetten ze hier op een rij met een korte toelichting.

Lees ook op Business Insider

Factoren met een verhogend effect op de huizenprijs

Grote vraag naar koopwoningen

Er is een grote groep die graag (een eerste) koopwoning wil kopen terwijl er sprake is van schaarste. In het eerste kwartaal van 2020 was het 20 jaar geleden dat het aanbod koopwoningen zo laag was, meldde de makelaarsclub NVM.

Stijgend aantal huishoudens

Met een stijgend aantal huishoudens blijft de vraag naar koopwoningen op peil. Tot 2025 neemt het aantal huishoudens in Nederland toe met 630.000 tot 8,2 miljoen, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook na 2025 blijft het aantal huishoudens groeien.

Bouw van nieuwbouwwoningen vlot niet

Meer woningen voor de grote groep potentiële kopers moet de woningmarkt in balans brengen. Maar de bouw van nieuwbouwwoningen loopt achter sinds de crisis van 2008. De stikstofcrisis en de coronacrisis remmen de bouw verder af. Het kabinet heeft zich ten doel gesteld 75.000 woningen per jaar te bouwen maar in 2020 tot en met 2023 zijn dat er gemiddeld 57.000, becijferde het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw).

Factoren die de huizenprijs onder druk zetten

Verslechterde economische omstandigheden, mogelijke inkomensachteruitgang voor consumenten

Sinds half maart, toen de coronacrisis in Nederland uitbarstte, zijn we er economisch hard op achteruit gegaan. Bedrijven moesten hun deuren sluiten, zagen hun omzet verdampen. Banen gingen verloren of staan op de tocht. Het UWV maakte bekend dat 121.000 bedrijven 70 procent minder omzet draaien. Bij deze bedrijven werken bijna 2 miljoen mensen. Het aantal vacatures is in drie maanden met 60.000 gedaald.

Stijgend aanbod van koopwoningen

Het aanbod van woningen kan toenemen, bijvoorbeeld omdat mensen hun huis nu te koop zetten om een eventuele prijsdaling voor te zijn. In het eerste kwartaal van 2020 was het aanbod weliswaar erg laag maar vanaf half maart, toen de coronamaatregelen werden ingevoerd, was wel een stijging te zien.

Dalend aantal potentiële kopers

De inkomensonzekerheid die deze crisis met zich meebrengt kan ervoor zorgen dat mensen even niet bezig zijn met het kopen van een huis, dus is de vraag lager. ABN Amro verwacht ook dat beleggers minder actief worden op de koopwoningmarkt.

Stijgende hypotheekrente

Toen de coronacrisis losbarstte liet de hypotheekrente een lichte stijging zien die daarna weer is afgevlakt. Als overheden zich massaal in de schulden steken, wat tijdens de coronacrisis het geval is, zou de hypotheekrente kunnen stijgen. Of dit daadwerkelijk gebeurt hangt onder meer ook af van het beleid van centrale banken.

Strengere acceptatievoorwaarden bij hypotheek

Met de slechtere economische omstandigheden en consumenten die in een financiële malaise kunnen belanden, is het voor banken en andere geldverstrekkers risicovoller om een hypotheek te verstrekken. Het kan zijn dat ze strengere eisen stellen voor acceptatie. Als je een hypotheek aanvraagt, komt de bank nu ook met 5 extra vragen die je moet beantwoorden. Daarnaast zijn ze strenger over de geleverde informatie.