De scheuring in Forum voor Democratie is een feit. Twee Eerste Kamerleden van Thierry Baudets partij stappen over naar de nog naamloze club van Henk Otten, de mede-oprichter die in juli werd geroyeerd als lid.

Een van de overstappers is Jeroen de Vries, die al vanaf het begin bij Forum voor Democratie is betrokken en onder meer woordvoerder en chauffeur van Baudet was.

De tweede naam is Dorien Rookmaker. Zij gaf begin augustus al aan een overstap te overwegen. Rookmaker deed nog een vergeefse poging de breuk tussen Otten en Baudet te lijmen.

Door het vertrek van De Vries en Rookmaker houdt FvD negen van zijn twaalf Eerste Kamerzetels over. Een aantal andere FvD’ers wil het voorbeeld van de twee volgen, stelt Otten op NPO Radio 1. Ze vinden dat Baudet de partij bedenkelijk ver naar rechts trekt.

Clash tussen Otten en Baudet

Otten en Baudet voeren een bikkelharde strijd over de koers die Forum voor Democratie moet varen. In het kort: Otten wil van Forum een rechtse VVD maken, terwijl Baudet flirt met ideeën van de rechts-extremistische alt-right beweging.

In een interview met NRC uitte de ‘grote man achter Thierry Baudet’ in april stevige kritiek op de veelbesproken overwinningsspeech van Baudet na de monsterzege bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Het onheilsdenken van Baudet over de ondergang van de ‘boreale’ wereld is niet erg besteed aan Otten: “Ik had wel van tevoren tegen hem gezegd: ik zou een verbindende speech houden. Forum voor Democratie is nu een grote partij en dan moet je laten zien dat je serieus bent. Ik vind: bewaar zo’n verhaal voor een lezing”, zei hij tegen NRC.

Vragen bij de jaarrekening van Forum

Otten is geroyeerd als lid, omdat de partij hem verdenkt van fraude. Hij was tot april van dit jaar penningmeester en zou met subsidiegelden hebben gerommeld.

Alles draait om de jaarrekening over 2018 van Forum voor Democratie. De controlerend accountant had daar twijfels over, maar keurde die met enkele kanttekeningen wel goed. De bedenkingen van de controlerend accountant tonen volgens Forum aan dat Otten een potje maakte van de financiële administratie.

De accountant wijst inderdaad op enkele tekortkomingen. Zo ontbreekt voor diverse kosten die de partij vorig jaar maakte een deugdelijke onderbouwing. Ook constateert hij dat “geen deugdelijke kasadministratie in 2018 heeft plaatsgevonden”. Maar er wordt in het verslag geen fraude vastgesteld.

Afgezien van de “mogelijke effecten” van de gevonden tekortkomingen concludeert de accountant dat de jaarrekening een “getrouw beeld” geeft van het financiële reilen en zeilen van Forum in 2018. Hij heeft evenwel niet kunnen vaststellen of wellicht correcties nodig zijn die van invloed kunnen zijn op de partijsubsidie.

Otten blijft Eerste Kamerlid

Otten zelf erkent in het televisieprogramma Nieuwsuur dat er vast wel eens ergens een bonnetje zal hebben ontbroken. Maar het gaat dan om “hele beperkte bedragen”, stelt hij. In het onderzoek dat Forum zegt te hebben gedaan naar mogelijke financiële malversaties, is Otten naar eigen zeggen “niet gekend”.

Volgens Otten is er sprake van een afrekening met hem, omdat hij niet op één lijn zit met Baudet. Hij heeft laten weten aangifte te zullen doen wegens smaad tegen drie personen: Baudet, secretaris en penningmeester Rob Rooken en partij-adviseur Paul Frentrop.

Otten beschreef in de talkshow van Eva Jinek dat het conflict al lang speelt. “De verwijdering tussen mij en Baudet is begin dit jaar begonnen, in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten.” Volgens hem hebben diverse mensen aangeboden tussen de twee te bemiddelen. “Maar hij wilde niet. Hij was echt op ramkoers.”

Lees meer: