Door alle commotie binnen Forum voor Democratie overweegt Eerste Kamerlid Dorien Rookmaker de partij te verlaten en over te stappen naar de nieuwe partij van Henk Otten die onlangs uit FVD is gezet.

Tegen De Telegraaf zegt de senator dat ze twee weken de tijd neemt voor haar keus.

Rookmaker had zichzelf eind vorige maand opgeworpen als bemiddelaar tussen de geroyeerde Otten en FVD-leider Thierry Baudet, maar dat heeft niets opgeleverd. “Henk wil praten, maar Thierry wil gewoon niet. Dan stopt het voor mij ook.”

Rookmaker zegt tegen de krant dat FVD als “een vriendelijke club” begon, maar er spanning is ontstaan. “Het ging over geld, macht en over wie er welke rol mag spelen.”

Inmiddels beraadt ze zich over haar eigen toekomst. “Voor mij zijn er drie opties. Of ik blijf bij FVD, maar dat lijkt steeds meer een afsplitsing van de VVD met de mensen die nu aan de top staan. Of ik ga naar huis en laat de boel de boel. Of ik stap over naar Henk Otten.” Ze is naar eigen zeggen niet de enige binnen FVD die in dubio zit.

Clash tussen Otten en Baudet

Otten kondigde eind juli in de talkshow van Eva Jinek aan een eigen partij te willen beginnen. Ook hij zei toen dat hij medestanders had binnen Forum die het niet eens zijn met de koers van partijleider Baudet.

Otten en Baudet voeren een bikkelharde strijd over de koers die Forum voor Democratie moet varen. In het kort: Otten wil van Forum een rechtse VVD maken, terwijl Baudet flirt met ideeën van de rechts-extremistische alt-right beweging.

In een interview met NRC uitte de ‘grote man achter Thierry Baudet’ in april stevige kritiek op de veelbesproken overwinningsspeech van Baudet na de monsterzege bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Het onheilsdenken van Baudet over de ondergang van de ‘boreale’ wereld is niet erg besteed aan Otten: “Ik had wel van tevoren tegen hem gezegd: ik zou een verbindende speech houden. Forum voor Democratie is nu een grote partij en dan moet je laten zien dat je serieus bent. Ik vind: bewaar zo’n verhaal voor een lezing”, zei hij tegen NRC.

Vragen bij de jaarrekening van Forum

Otten is geroyeerd als lid, omdat de partij hem verdenkt van fraude. Hij was tot april van dit jaar penningmeester en zou met subsidiegelden hebben gerommeld.

Alles draait om de jaarrekening over 2018 van Forum voor Democratie. De controlerend accountant had daar twijfels over, maar keurde die met enkele kanttekeningen wel goed. Dat blijkt uit de controleverklaring die de partij zelf heeft vrijgegeven. De bedenkingen van de controlerend accountant tonen volgens Forum aan dat Otten een potje maakte van de financiële administratie.

De accountant wijst inderdaad op enkele tekortkomingen. Zo ontbreekt voor diverse kosten die de partij vorig jaar maakte een deugdelijke onderbouwing. Ook constateert hij dat “geen deugdelijke kasadministratie in 2018 heeft plaatsgevonden”. Maar er wordt in het verslag geen fraude vastgesteld.

Afgezien van de “mogelijke effecten” van de gevonden tekortkomingen concludeert de accountant dat de jaarrekening een “getrouw beeld” geeft van het financiële reilen en zeilen van Forum in 2018. Hij heeft evenwel niet kunnen vaststellen of wellicht correcties nodig zijn die van invloed kunnen zijn op de partijsubsidie.

Otten blijft Eerste Kamerlid

Otten zelf erkent in het televisieprogramma Nieuwsuur dat er vast wel eens ergens een bonnetje zal hebben ontbroken. Maar het gaat dan om “hele beperkte bedragen”, stelt hij. In het onderzoek dat Forum zegt te hebben gedaan naar mogelijke financiële malversaties, is Otten naar eigen zeggen “niet gekend”.

Volgens Otten is er sprake van een afrekening met hem, omdat hij niet op één lijn zit met Baudet. Hij heeft laten weten aangifte te zullen doen wegens smaad tegen drie personen: Baudet, secretaris en penningmeester Rob Rooken en partij-adviseur Paul Frentrop. Ook is hij niet van plan zijn zetel in de Eerste Kamer op te geven.

Met het uit de partij zetten van Otten gaat Forum van twaalf naar elf zetels in de Eerste Kamer. Het was samen met regeringspartij VVD de grootste partij in de senaat.

Otten beschreef bij Jinek dat het conflict al lang speelt. “De verwijdering tussen mij en Baudet is begin dit jaar begonnen, in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten.” Volgens hem hebben diverse mensen aangeboden tussen de twee te bemiddelen. “Maar hij wilde niet. Hij was echt op ramkoers.”

Lees meer: