Ondernemerschap neemt hard toe in Nederland, hetzij uit noodzaak, kans of hang naar vrijheid. Wat de reden ook is, de meerderheid begint liefst in deeltijd, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel.

De Kamer van Koophandel baseert het onderzoek ‘Ondernemerschap: een persoonlijke keuze’ (pdf) op de antwoorden van ruim 2.600 mensen uit drie groepen: niet-ondernemers, latente ondernemers en aspirant-ondernemers.

De laatste club is het kleinst (7,6 procent) maar heeft wel de verst gevorderde plannen om een eigen bedrijf te beginnen of is daar al mee bezig. De latente ondernemer droomt wel van eigen baas zijn, maar is nog minder concreet: 32,9 procent behoort tot deze groep. Het grootste aandeel, 59,5 procent, vormen de niet-ondernemers, die zelden nadenken over een eigen bedrijf.

Van de aspiranten wil ruim de helft in het begin parttime werken, bijvoorbeeld vanuit huis.  “In 2015 was het aandeel parttime starters 33,7 procent van het totaal aantal startende ondernemers. Het aandeel parttime ondernemers is in vijf jaar met 80 procent gestegen, waarbij vooral het aandeel parttime startende vrouwen stijgt.”

‘Behoud van baan belangrijkst’

De KvK werkte samen met de Vrije Universiteit en vroeg de parttimers naar hun redenen. “Vooral de financiële zekerheid of het behoud van een baan ernaast is de belangrijkste reden (43 procent). Andere redenen zijn zorg voor gezin/familie, vrije tijd en gezondheidsredenen.”

Uiteindelijk is het voor een groot deel van deze parttimers wel de bedoeling dat hun bedrijf gaat groeien en ze er fulltime mee bezig kunnen zijn.

De aantrekkingskracht van parttime ondernemen past bij de motivatie voor de meeste starters. “Aspirant-ondernemers zijn gedreven om ondernemer te worden vanwege eigen baas zijn (47,5 procent), persoonlijke uitdaging (45 procent) en om van hun hobby hun werk te maken (42,5 procent).”

Lees ook op Business Insider

‘Twee typen ondersteuning’

De Kamer van Koophandel geeft meteen een voorzet voor eigen beleid. Want een ondernemer die op zoek is naar een uitdaging, behoeft een andere aanpak dan de eigen baas die uit pure noodzaak alleen verder gaat.

“Dit lijkt aan te geven dat aspirant-ondernemers behoefte hebben aan twee typen ondersteuning: reflectief (reflecteren op ideeën en consequenties rondom een eigen bedrijf) en concreet (informeren over uit te voeren stappen om een bedrijf te starten).”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl