De versnelde afbouw van de eigen gaswinning in Groningen roept ook vragen op over de leveringszekerheid van aardgas. Is Nederland wel goed voorbereid op calamiteiten bij de gasvoorziening?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat claimt dat er geen reden tot zorg is, in reactie op een bericht van het tv-programma EenVandaag.

Volgens EenVandaag dreigen er grote problemen als er in Nederland een gastekort zou ontstaan door een aardbeving of een andere noodsituatie en als dat tekort niet kan worden opgevangen via bijvoorbeeld import. Minister Eric Wiebes zou dan moeten beslissen wie van het gas afgesloten dient te worden.

De schatkist zou in dat geval kunnen opdraaien voor zaken als de kosten van bedrijven die hun productie moeten stilleggen.

EenVandaag beroept zich op een geheim stuk dat het in handen kreeg via de Wet openbaarheid van bestuur. Maar volgens een woordvoerder van Economische Zaken gaat dat stuk over de voorbereiding van een nieuw calamiteitenplan. Daarin worden punten genoemd waaraan in dat nieuwe calamiteitenplan aandacht besteed dient te worden.

Volgens de woordvoerder van Wiebes is op dit moment het oude crisisplan van kracht en daaruit blijkt dat de overheid goed is voorbereid. "Nederland heeft een zeer veilig en robuust gasnetwerk."

Gaswinning Groningen naar 19 miljard kuub

De gaswinning uit het Groningenveld moet komend jaar dalen naar maximaal 19,4 miljard kubieke meter. Dat blijkt uit het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018/2019 dat ter inzage ligt voor reacties.

Het kabinet besloot eerder al om de gaswinning fors te verminderen en op termijn helemaal te beëindigen. Dit besluit is de uitwerking daarvan.

Uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt de gaswinning naar verwachting tot onder het niveau van 12 miljard kubieke meter.

Afhankelijk van het effect van de maatregelen wordt vanaf oktober 2022 een daling voorzien naar 7,5 miljard kubieke meter en mogelijk fors minder. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.

LEES OOK: Blik op je Geld: hypotheekrente kan verder dalen, valutacrisis treft aandelen, stroomprijs stijgt tijdens warme zomer