Geen komkommertijd in de zomer, als het gaat over geldzaken. De Turkse lira-crisis raakt aandelenbeleggers, tijdens de bloedhete zomerweken zijn stroomprijzen verder gestegen en recordinflatie tast de waarde van spaargeld aan.

Business Insider houdt, in samenwerking met nieuwsapp Upday, elke maand zeven prijzen bij die van belang zijn voor de waarde van je bezittingen en die je maandelijkse uitgaven beïnvloeden.

Hoe staat het met de waarde van je huis, de hypotheekrente, energierekening, tankkosten, aandelen en je spaargeld? Bekijk hieronder de Blik op je Geld van de maand augustus:

Download hier de app voor Upday Nieuws

 


De huizenmarkt kookt over: 45-plusser is dominant bij de koop van appartementen

 

 
In juni bereikte de huizenprijs een nieuwe piek met een gemiddelde transactieprijs van 289.399 euro. Dat is ruim 25.000 euro meer vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Per maand komt dit neer op een waardestijging van gemideld 2.806 euro. Op papier uiteraard, want alleen wie als verkoper op de woningmarkt profiteert van de hogere huizenprijs, kan het gevoel van rijkdom ook verzilveren.

Economen van Rabobank schatten dat de combinatie van een krap aanbod, lage hypotheekrentes en een sterke economie ervoor zorgt dat de gemiddelde huizenprijs dit jaar met liefst 8,7 procent stijgt. Negatieve keerzijde is dat vooral starters steeds meer de boot dreigen te missen.

Zo raken 45-minners steeds meer in de verdrukking bij de aankoop van appartementen, omdat ze voorbijgestreefd worden door vermogende ouderen en beleggers die appartementen kopen voor verhuur.  Lees daar hier meer over. 

(klik voor uitvergroting)


Hypotheekrente: lichte daling op korte termijn

 
(klik voor uitvergroting)

Terug van vakantie en bezig met een oude of nieuwe hypotheek? Wees gerust, de hypotheekrentes zijn nauwelijks van hun plek gekomen. Vergeleken met een maand geleden is bij de meeste looptijden spraken van een minieme daling van 0,01 procentpunt.

In augustus zijn de populairste hypotheekrentes van 10 en 20 jaar vast een fractie gezakt naar respectievelijk gemiddeld 1,84 procent en 2,43 procent. Dit betreft hypotheken met NHG-garantie. Hypotheekrentes naderen hiermee weer het bodemniveau van begin dit jaar.

Intermediair De Hypotheekshop stelt in de nieuwsbrief van deze week dat hypotheekrentes op de korte termijn mogelijk nog wat verder zullen dalen.

Met de start van het naseizoen en de dalende kapitaalmarktrente acht de Hypotheekshop “de kans groot dat veel geldverstrekkers de komende weken hun hypotheekrentetarieven zullen verlagen, de grootbanken voorop die op dit ogenblik minder scherp in hun rentes zijn”.


Sparen: ook rente lang vast zetten helpt niet tegen inflatie

 

 
Ai, de inflatie is afgelopen maand gestegen tot het hoogste niveau in 5 jaar! De jaarlijkse verhoging van huurprijzen tikte aan en daarnaast was er ook de halfjaarlijkse aanpassing van variabele energieprijzen. Per saldo doen deze prijsstijgingen spaarders flink pijn.

De hoogste variabele spaarrente is in juli blijven steken op 0,35 procent, blijkt uit gegevens van spaarinformatie.nl. De inflatie kwam in dezelfde maand uit op 2,1 procent. Dit betekent dat je slapend armer wordt, omdat de koopkracht van spaargeld afneemt.

Spaargeld langer vastzetten dan? Ook dat biedt voorlopig geen soelaas. De pijnlijke waarheid: als je geld voor 20 jaar vastzet krijg je maximaal 2 procent rente. Dat is dus niet genoeg om de huidige inflatie bij te houden.


Beurs: Turkse lira-crisis drukt de beurs

 
(klik voor uitvergroting)

Tegelijk met de hittegolf van deze zomer kwam de Turkse lira-crisis. De relatie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en dienst Turkse tegenhanger Erdogan is verzuurd: beide dreigen met importheffingen. Belangrijker nog: internationale beleggers trokken de afgelopen weken geld terug uit Turkije en andere opkomende markten, en kozen voor 'veilige havens' zoals de dollar.

Per saldo geen fijn vooruitzicht voor aandelenmarkten. De Amsterdamse AEX-index gaf de afgelopen weken ruim 3 procent prijs. Deze week was er enig herstel van de Turkse lira en het is afwachten of de politieke temperatuur enigszins daalt. Voorlopig staat de AEX nog wel op een jaarwinst van bijna 6 procent.


Benzine ietsje duurder, diesel fractie goedkoper

 

 
Wie na een paar weken vakantie is teruggekeerd in Nederland zal daar bij het tankstation niet heel veel van merken. Maar er is wel enige beweging zichtbaar.

De benzineprijs is licht gestegen: een liter euro ongelood kostte per 13 augustus gemiddeld 1,68 euro en dat is 2 cent meer vergeleken met een maand eerder.

De dieselprijs lag per 13 augustus op gemiddeld 1,36 euro per liter, en dat is een cent minder vergeleken met een maand eerder.

Niet heel spectaculair, maar wie wil besparen moet natuurlijk vooral kijken waar hij of zij tankt. Het CBS houdt maanddata bij voor de verschillen tussen bemande tankstations op de snelweg, en zowel bemande als onbemande pompen buiten de snelweg.

In juli betaalde je bij een bemand station op de snelweg gemiddeld 1,75 euro voor een liter ongelode benzine: dat was 9,5 cent méér dan bij een bemande pomp buiten de snelweg en 13,2 cent méér dan bij een onbemand station buiten de snelweg.


Hittegolf: stroomprijs klimt

 

 
Stroomprijzen zijn ook augustus hard gestegen In de grafiek hierboven is de gemiddelde 'kale' stroomprijs per kilowattuur weergegeven, zoals bijgehouden door financiële vergelijker Pricewise.nl.  Dit is de prijs zonder de energiebelasting, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de BTW. Bij elkaar komen deze heffingen neer op ongeveer 15 cent per kilowattuur bovenop de kale stroomprijs.

Het gaat in de grafiek om de stroomprijs voor 1 jaar vast. Die bedraagt per augustus 2018 gemiddeld op 6,3 cent per kilowattuur. Dat is liefst 34 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De gemiddelde variabele stroomprijs, die doorgaans eens per halfjaar wordt aangepast, ligt in augustus op 5,8 cent per kilowattuur. Dat is iets lager dan de stroomprijs voor 1 jaar vast.

Volgens directeur Hans de Kok van Pricewise zijn er een aantal factoren die momenteel van invloed zijn op stroomprijzen. "Deze zomer heeft het relatief weinig heeft gewaaid, zodat er minder stroom uit wind is opgewekt en door de hoge temperaturen hebben bedrijven relatief veel stroom afgenomen. Daarnaast zijn er internationale factoren zoals internationale politieke spanningen die energieprijzen beïnvloeden. "


Gasprijs stijgt ook, maar iets minder hard dan stroom

 

 
De prijs van aardgas verloopt over de afgelopen twaalf maanden wat grilliger dan de stroomprijs, zoals te zien is in de bovenstaande grafiek.

In augustus 2018 ligt de kale gasprijs, exclusief belastingen, voor 1 jaar vast op 0,275 euro per kuub. Dat is 21 procent hoger vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Maar ten opzichte van een maand geleden ligt de gasprijs op min of meer hetzelfde niveau.

Gasprijzen lijken zich op de korte termijn dus iets meer te stabiliseren, vergeleken met stroomprijzen.

De variabele gasprijs ligt gemiddeld op 0,265 euro per kuub, dus ongeveer een cent lager dan de prijs voor 1 jaar vast. Bij de kale gasprijs moet je nog ongeveer 40 cent optellen aan energiebelasting, de ODE-heffing en BTW om op de prijs per kuub inclusief alle belastingen te komen.


LEES OOK: 5 manieren om slim te besparen op de reparatiekosten van je auto