Volgens Martin Scholten, directeur dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit, is de halvering van de veestapel een optie, maar geen slimme optie. Dat stelt deze adviseur op het gebied van kringlooplandbouw zondagavond in het tv-programma De Monitor.

Hij reageert daarmee op uitspraken van D66-Kamerlid De Groot die een halvering van de veestapel bepleit om het stikstofprobleem op te lossen. Door de stikstofcrisis dreigen tal van bouwprojecten niet door te gaan, wat een flinke klap voor de Nederlandse economie zou betekenen.

Lees ook: Waarom staan er door stikstof 18.000 bouwprojecten op losse schroeven? 4 vragen en antwoorden

Om de bouwsector op korte termijn lucht te geven heeft het kabinet besloten de maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen. Maar omdat de veehouderij een van de grootste bronnen van stikstof is, denken veel experts dat vooral in die sector moet worden ingegrepen.

Scholten ziet de oplossing juist in innovaties in de veehouderij. “Er zijn hele grote reducties mogelijk. Tot wel 80, 90 procent”, zegt Scholten. Volgens hem is de omgang met de mest de sleutel tot de oplossing. “Mest komt nu vaak in een kelder van de stal terecht. Dat is de plek waar broeikasgassen en ammoniak ontstaan. Daar ontstaat het probleem, niet bij het varken zelf.”

De inzet van nieuwe emissieloze stallen, waarbij mest meteen wordt weggevoerd en ammoniakuitstoot in de stal wordt voorkomen, kunnen daarbij een oplossing bieden.

Lees meer over de stikstofcrisis: