Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft zijn regels aangepast voor het terugbetalen van te veel ontvangen pensioen. In sommige gevallen krijgen pensioendeelnemers door niet tijdig aangeleverde en doorgevoerde wijzigingen tijdelijk te veel geld.

Als dit te lang duurt hebben ze soms geen idee meer wat er is veranderd in hun situatie en kan het terug te betalen bedrag flink zijn opgelopen.

Eerst was het zo dat pensioendeelnemers te veel ontvangen geld moesten terugbetalen voor een periode tot 5 jaar terug. Dat wordt ingeperkt tot negen maanden. Ook krijgen mensen drie maanden de tijd om te beginnen met terugbetalen. Als mensen te weinig geld hebben gekregen verandert er niks: dat wordt altijd nog volledig rechtgezet.

Volgens een woordvoerster van ABP, met 2,9 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat het jaarlijks om een relatief kleine groep mensen. “Maar als het gebeurt en het duurt langer dan negen maanden dan zijn de financiële gevolgen groot voor de betrokkenen.”

De pensioenuitkeringen van deelnemers worden soms aangepast als hun persoonlijke situatie verandert. ABP ontvangt daarvoor gegevens van de SVB (Sociale Verzekeringsbank), werkgevers of het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), maar soms duurt dat lang en is in de tussentijd de pensioenuitkering nog niet aangepast.

Lees meer over pensioen: