Heel verrassend is het niet, maar de financiële buffers van pensioenfonds ABP zijn door een kritische grens gezakt. Mogelijk met serieuze gevolgen voor de 3 miljoen deelnemers van het fonds voor ambtenaren en onderwijs.

De kans dat deelnemers aan pensioenfonds ABP volgend jaar te maken krijgen met kortingen is een stap dichterbij. De dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds zakte in juli onder de kritische grens van 95 procent. Bij een dekkingsgraad van 95 procent staat er tegenover elke euro aan uitkeringsverplichtingen slechts 0,95 euro aan bezittingen.

Omdat de som van alle uitkeringsverplichtingen al een tijdje hoger is dan de totale bezittingen, lijken maatregelen zoals kortingen op uitkeringen van gepensioneerden en de opbouw van werkenden deelnemers onvermijdelijk. De daling van de dekkingsgraad is met name veroorzaakt door de lage rente, die het lastiger maakt om op de lange termijn voldoende rendement te maken met vastrentende beleggingen.

Lees ook: Waarom je pensioen daalt, uitgelegd in 500 woorden

In juli zakte de dekkingsgraad, die aangeeft of een fonds in staat is in de toekomst aan de financiële verplichtingen te voldoen, naar 93,7 procent. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde percentage van alle dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, kwam uit op 99,7 procent. Omdat deze nu lager is dan 100 procent zijn ook waardeoverdrachten momenteel niet meer mogelijk.

ABP had eerder al te kennen gegeven dat de kans op pensioenverlaging in 2020 behoorlijk is toegenomen. ABP heeft naar eigen zeggen ook niet veel knoppen om aan te draaien om het tij te keren. Premieverhogingen halen doorgaans niet veel uit voor de dekkingsgraad, legt een woordvoerster uit.

Bij een ander groot pensioenfonds, PFZW voor zorgmedewerkers, kwam de dekkingsgraad in juli uit op 94,8 procent. De beleidsdekkingsgraad daalde tot 99,3 procent. Het fonds voor medewerkers in de zorg moet de pensioenen verlagen als de beleidsdekkingsgraad eind 2020 onder de 100 procent komt en heeft dus nog een jaar langer om de dekking op orde te krijgen.

Lees meer over pensioen: