Pensioenfonds ABP haalt, na een fout, circa drie miljoen euro aan ten onrechte uitgekeerd pensioen terug bij 700 gepensioneerden.

Zij ontvingen de afgelopen vier jaar van ABP een partnertoeslag, terwijl zij daar, volgens ABP, geen recht op hadden. De gepensioneerden wisten dit niet en worden hierdoor flink gedupeerd.

Zij hebben het ontvangen pensioengeld al uitgegeven en moeten nu van een verlaagd pensioen duizenden euro’s terugbetalen. Dit meldt tv-programma Meldpunt (MAX), dat vrijdagavond aandacht aan de zaak besteedt.

De fout werd eind 2014 gemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die had niet aan APG, de uitvoeringsorganisatie van ABP, doorgegeven dat de inkomenssituaties van de betrokken pensioendeelnemers was veranderd. Daardoor hadden zij geen recht meer op een toeslag van ABP.

Zo stapelde een maandbedrag van een paar honderd euro zich op tot duizenden euro’s aan onterecht uitgekeerd pensioen per persoon.

ABP, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, heeft excuses aangeboden voor de wijze waarop de gedupeerden zijn overvallen door de terugvorderingsactie. Uiteindelijk moet het te veel ontvangen pensioengeld overigens wel worden terugbetaald, aldus ABP. Ook de SVB verontschuldigt zich.

LEES MEER: