Huurders betalen dit jaar gemiddeld genomen ruim 5 procent meer gemeentelijke lasten. Voor huiseigenaren gaat het om een plus van gemiddeld 4 procent.

Deze stijging van de gemeentelijke woonlasten is forser dan in de afgelopen jaren, zo concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van onderzoek naar de gemeentelijke lasten in de 37 grootste Nederlandse gemeenten.

De grootste stijging van de gemeentelijke heffingen komt van afval. Gemeenten krijgen hogere kosten voor afvalverwerking voor de kiezen en rekenen die door aan de vervuilers zelf. Stadsbewoners krijgen daardoor te maken met hogere gemeentelijke lasten.

Belastingverhoging afvalverwerking sijpelt door

Afvalverwerkers betalen afvalstoffenbelasting aan het Rijk. Die belasting geldt voor al het afval dat wordt gestort of verbrand. Nu het Rijk die belasting dit jaar met 139 procent verhoogt, rekenen de afvalverwerkers de hogere kosten door aan de diensten die ze voor gemeenten leveren. En ja, de gemeenten rekenen dit door aan inwoners.

Hergebruik van afval blijkt nog lastig, veel wordt nog verbrand. Gemeenten dekken de extra kosten onder meer door de afvalstoffenheffing te verhogen.

Huurders versus eigenaars

Huurders betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten ook rioolheffing. Zij betalen in 2019 gemiddeld 18 euro meer (5,4 procent) dan vorig jaar. Zonder de stijging van de afvalstoffenbelasting zou de stijging van de woonlasten ruim de helft lager geweest zijn.

Huiseigenaren betalen de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Die kosten stijgen gemiddeld met 29 euro (4,3 procent) tot 702 euro op jaarbasis. Zonder de verhoging van de afvalstoffenbelasting zouden de huiseigenaren gemiddeld 12 euro minder kwijt geweest zijn.

Lees ook op Business Insider

Verschillen woonlastenontwikkeling per gemeente wel groot

Gemiddeld stijgen de lasten in de grote gemeenten flink, maar de verschillen per gemeente zijn fors. De lasten stijgen voor huurders het sterkst in Haarlem (plus 18 procent) en dalen het sterkst in Assen (minus 4,4 procent).

In de lasten voor huiseigenaren zijn er ook grote verschillen. Amsterdam verhoogt de woonlasten het sterkst (met 11,3 procent) en Nijmegen verlaagt de gemeentelijke lasten voor huiseigenaren het meest (minus 2,2 procent).

LEES OOK: Wegenbelasting: je draagt méér af in 2019 – dit zijn de verschillen per provincie