Op groothandelsmarkten zijn de prijzen voor stroom en gas sinds eind augustus fors gedaald. Dit kan op korte termijn gevolgen hebben voor prijzen die huishoudens met variabele contracten betalen. Maar economen van ING verwachten in 2023 weer forse stijgingen.

Gasprijzen op de groothandelsmarkt in Nederland voor levering in december noteren momenteel op 116 euro per megawattuur, terwijl dit eind augustus zo’n 350 euro per megawattuur was. Ook stroomprijzen zijn fors gedaald op de groothandelsmarkt.

De daling is vooral te danken aan de inmiddels goedgevulde gasopslagen en het relatief warme weer voor de tijd van het jaar, in combinatie met een grootscheepse aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en Europees beleid om energie te besparen.

Toch lijkt de prijsdaling van korte duur, zeggen de economen van ING. “Dit jaar had de Europese Unie nog een paar maanden Russisch gas beschikbaar om de gasvoorraden te vullen. Volgend jaar moet Europa het waarschijnlijk zonder stellen.”

Volgens de bank verwacht de markt voor 2023 daarom weer gasprijzen van 135 tot 140 euro per megawattuur. De prijs voor stroom zou weer kunnen oplopen naar 300 tot 340 euro per megawattuur.

ING Research, die waarschuwen dat vooral energie-intensieve sectoren hieronder gebukt zullen gaan en consumenten dat ook zullen voelen. "Het blijft dan ook van groot belang dat bedrijven en huishoudens flink energie besparen."

Prijzen gas en stroom op groothandelsmarkt: gevolgen voor consumenten en bedrijven

Vanaf 2023 gaat in Nederland een prijsplafond voor consumenten en kleinverbruikers in het bedrijfsleven gelden van 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kilowattuur stroom. Deze prijzen gelden tot een jaarverbruik van respectievelijk 1.200 kuub gas en 2.900 kilowattuur stroom. Het verbruik boven deze volumegrenzen wordt afgerekend tegen de marktprijzen.

Maar hoe verhouden de groothandelsprijzen zich tot de prijzen op de consumentenmarkt? Business Insider liet eerder zien dat je voor gas bij een groothandelsprijs van 80 euro tot 85 euro per megawattuur omgerekend rond het niveau van 1,45 euro per kuub zit, inclusief belastingen. Als gasprijzen op de groothandelsmarkt in 2023 naar 140 euro per megawattuur klimmen, ligt dat dus ruim boven het niveau van het prijsplafond.

Voor stroom komt een prijs van 340 euro per megawattuur neer op een kale prijs van 0,34 euro kilowattuur. Als je daar de belastingen van circa 15 cent bij optelt zit je op ongeveer 0,5 euro per kilowattuur. Dit is dus ook hoger dan het prijsplafond van 0,4 euro per kilowattuur voor stroom.

ING geeft in zijn nieuwe rapport over verschillende sectoren aan dat de meest energie-intensieve bedrijven in bijvoorbeeld de chemie, kunststof- en basismetaalindustrie zitten. Zij zullen zich steeds vaker genoodzaakt zien hun productie deels stop te zetten, vreest de bank.

Daarnaast springen de voorspellingen voor de detailhandel eruit. Volgens ING wordt de winkelbranche dubbel geraakt. Enerzijds gaat de koopkracht van consumenten omlaag, waardoor die minder zullen kopen, anderzijds hebben winkels te maken met oplopende kosten voor energie, inkoop, transport en lonen.

Voor 2023 is het beeld dankzij forse koopkrachtreparaties door de overheid wel minder ongunstig dan eerder verwacht, aldus ING. Dat neemt echter niet weg dat de sector rekening zou moeten houden met een lichte krimp van de verkochte volumes.

LEES OOK: Alles wat je moet weten over het prijsplafond voor energie in 2023: het complete overzicht