We gaan de laatste weken van het jaar in. Voor ondernemers is dat een mooi moment om met enkele (eenvoudige) ingrepen op de valreep nog veel geld te besparen. Denk bijvoorbeeld aan een belastingvrij kerstpakket voor je medewerkers, slim schuiven met facturen of het doen van een lijfrentestorting.

Het is inmiddels traditie: de jaarlijkse serie van eindejaarstips van Business Insider om vlak voor de jaarwisseling geld te besparen.

In het eerste deel verkenden we de mogelijkheden om vermogensbelasting in box 3 uit te sparen. In het tweede deel keken we hoe je als ondernemer kunt schuiven met investeringen om je winst of inkomen te drukken en zo minder belasting te betalen. In dit derde deel leggen we uit welke mogelijkheden je nog meer hebt om onder de streep meer geld over te houden.


1. Keer nog snel dividend uit aan jezelf

Heb je minimaal 5 procent van de aandelen (of stemrecht) in een BV, dan komt er een moment dat je inkomstenbelasting moet betalen over de winst die je uitkeert aan jezelf als directeur-grootaandeelhouder (dga). Dit valt in box 2 van de inkomstenbelasting.

Het gaat hierbij om een winstuitkering (dividend) of winst uit verkoop van je aandelen. Je moet dan belasting uit aanmerkelijk belang afdragen.

Dit tarief bedraagt nu 26,9 procent voor alle ondernemers, maar komend jaar komen er twee schijven:

  • 24,5 procent voor het inkomen tot 67.000 euro (of 134.000 euro voor fiscaal partners)
  • 33 procent voor elke euro daarboven.

Wil je grotere bedragen aan jezelf uitkeren, dan kan het verstandig zijn om dat nu te doen, zodat je nog gebruik kunt maken van het huidige tarief. Je bespaart dan 6,1 procentpunt belasting. Bij een kleiner bedrag kun je misschien beter wachten tot 2024, zodat je dan 2,4 procentpunt minder belasting betaalt dan nu.

Houd er verder rekening mee dat het oppotten van winst in je BV vanaf volgend jaar minder aantrekkelijk wordt, omdat de kans dan groter is dat je in het duurdere tarief terecht komt. Uit dat oogpunt kan het slim zijn om nu alvast wat dividend aan jezelf uit te keren.

Hier staat wel tegenover dat dividenduitkeringen je vermogen in box 3 verhogen. Gelet op alle plussen en minnen, is het verstandig om je goed door een professional te laten adviseren voordat je hierover een besluit neemt.


2. Maak je personeel blij met een kerstpakket, cadeaubon of bonus

Foto: ANP /  Hollandse Hoogte / Harold Versteeg
Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Als werkgever betaal je belasting over het salaris van je personeel. Daarnaast is er ruimte om aan je medewerkers belastingvrij iets extra's te geven. Dit is de zogeheten vrije ruimte binnen de werkkostenregeling.

De vrije ruimte over 2023 bedraagt 3 procent over de eerste 400.000 euro van de loonsom van alle werknemers samen. Concreet betekent dit dat je 12.000 euro onbelast mag schenken aan je medewerkers. Voor het bedrag boven 400.000 euro geldt het percentage van 1,18 procent.

Zit je nog niet aan die limiet, dan kun je van deze verruiming gebruik maken door je personeel onbelast een bonus, kerstpakket of cadeaubon te geven. Maar er zijn meer mogelijkheden. Je mag het geld bijvoorbeeld ook besteden aan een kerstborrel, laptop of ergonomische bureaustoel voor een arbovriendelijke thuiswerkplek. Sommige uitgaven gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een werkontbijt of teambuildingsactiviteiten.

Dit jaar is de urgentie nog wat groter. Volgend jaar gaat namelijk het mes in de vrije ruimte. Je mag dan nog 7.680 onbelast toekennen aan je personeel: ruim 4.300 euro minder dan nu. Dus probeer waar mogelijk nog van de huidige regeling te profiteren.

Mooi meegenomen is ook dat je de btw over het kerstpakket mag aftrekken. Voorwaarde is wel dat het cadeau niet duurder is dan 227 euro (exclusief btw) per ontvanger. Zit de prijs daarboven, dan is de btw helaas niet aftrekbaar.


3. Kleine ondernemer? Meld je vóór 3 december aan voor btw-vrijstelling

De btw-aangifte is een van de meest vervelende klusjes van ondernemers. Gelukkig is er een manier om de dans te ontspringen: de kleineondernemersregeling (KOR). Voorwaarde om hieraan deel te nemen is dat je, zoals de naam al suggereert, een kleine ondernemer bent. Hiermee wordt bedoeld dat je jaaromzet niet hoger mag zijn dan 20.000 euro, exclusief btw. Ook moet je bedrijf in Nederland zijn gevestigd.

Voldoe je aan die eis, dan word je vrijgesteld van het heffen van btw en het doen van aangifte voor de omzetbelasting. Dat scheelt veel rompslomp.

Deelname is niet verplicht. Wel zit je er minimaal drie jaar aan vast als je eenmaal hebt besloten om van de regeling gebruik te maken.

Denk goed na of je dat wil. De regeling is niet voor iedereen aan te bevelen. Als je bijvoorbeeld veel investeringen doet (en daardoor veel btw kunt aftrekken,) of veel zakelijke klanten hebt (die de btw graag willen aftrekken), dan kan de KOR ongunstig uitpakken. Maar heb je bijvoorbeeld veel particuliere klanten, die betaalde btw dus niet kunnen aftrekken, dan kan het verstandig zijn om juist wèl van deze regeling gebruik te maken. Als je geen btw hoeft te heffen, drukt dat de prijs van jouw product of dienst en dat vergroot je concurrentiepositie.

Wil je in 2024 gebruik maken van deze regeling, dan moet je er wel snel bij zijn: je moet je uiterlijk 2 december aanmelden. Dat kan via een formulier op de site van de Belastingdienst.

Lees ook: 7 dure fouten die ondernemers maken bij de btw-aangifte – die moet vóór 1 november binnen zijn


4. Doe investeringen nú, stel ze uit of hak ze in stukken

Door geplande investeringen naar voren te halen of juist over de jaarwisseling heen te tillen, kun je veel belasting besparen. Maak je gebruik van de zogeheten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), bedoeld voor kleine tot middelgrote investeringen, dan kan het slim zijn om investeringen in stukken te hakken, zodat je maximaal van deze regeling kan profiteren.

Er is ook nog een andere aftrekpost, de energie-investeringsaftrek (EIA), voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Deze regeling wordt volgend jaar versoberd, waardoor je een lager bedrag mag aftrekken van je winst. Voor deze investeringen pakt het misschien voordelig uit om ze nog dit jaar te doen.

Waar je op moet letten als je slim wil schuiven met investeringen, kun je lezen in dit artikel.


5. Schrijf versneld af op investeringen die je in 2023 hebt gedaan

Een andere manier om belasting te besparen is door investeringen die je dit jaar hebt gedaan, bijvoorbeeld een machine of computer, willekeurig af te schrijven. Je schrijft dan fiscaal een hoger percentage af op een bedrijfsmiddel dan gebruikelijk is. Hierdoor pakt je fiscale winst over dat jaar lager uit en hoef je minder belasting te betalen.

Meer informatie over deze regeling vind je op de website van de Belastingdienst.


6. Doe een lijfrente- of bankspaarstorting

Wie te weinig pensioen heeft opgebouwd, mag fiscaal vriendelijk sparen of beleggen om dat tekort (jaarruimte geheten) weg te werken. Je bouwt dan een potje op als aanvulling op de AOW en een eventueel werkgeverspensioen.

Wil je hiervan gebruik maken, dan moet je geld op een lijfrentespaarrekening, -beleggingsrekening of -verzekering storten. Wil je dit doen, wacht dan niet te lang. Het bedrag moet uiterlijk op 31 december op de rekening staan als je het nog wil aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2023. Let wel goed op de voorwaarden.

Lees ook: Hoge rente levert ook hogere uitkering op van lijfrente: dit kun je per maand krijgen met kapitaal van €75.000 bovenop de AOW


7. Schuif slim met je facturen in december

Voor btw-plichtige werkzaamheden die je in december hebt verricht heb je voor de inkomstenbelasting nog tot 15 januari de tijd om een factuur te versturen. Je mag dus kiezen of je deze facturen nog dit kalenderjaar de deur uit doet of over de jaarwisseling heen tilt, en daar kun je je voordeel mee doen.

Het kan slim zijn om je facturen pas in januari te versturen. Je weet dan zeker dat het geld niet al op 1 januari op je rekening staat, zodat je er geen vermogensbelasting over hoeft te betalen.

Ook voor de omzetbelasting kan het gunstig zijn om nog even te wachten met het versturen van je rekeningen naar klanten. Dien je deze voor 1 januari in, dan moet je deze meenemen in je kwartaal- of maandaangifte en de btw die je in rekening brengt voorschieten. Maar verstuur je de nota's pas begin januari, dan worden ze pas meegenomen in je volgende aangifte. Op dat moment heb je het geld waarschijnlijk allang ontvangen en hoef je niets voor te schieten. Dat levert een liquiditeitsvoordeel op.

Je facturen nog verder uitstellen, mag niet. Je bent wettelijk verplicht om facturen versturen uiterlijk de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarop je je producten of diensten hebt geleverd.

Dit zijn de regels

Let wel op. Voor de aangifte van de inkomstenbelasting moet je uitgaan van de datum waarop je de werkzaamheden hebt verricht. Verstuur je in januari 2024 een factuur voor werkzaamheden die je in december 2023 hebt verricht, dan moet je deze factuur meenemen in je aangifte over 2023 en niet 2024.

Het zit namelijk zo:

  • Omzet die dit jaar is gemaakt en gefactureerd en pas in januari 2024 wordt betaald, boek je in 2023, omdat je de werkzaamheden dat jaar hebt verricht. Dit geldt ook voor de btw-aangifte.
  • Omzet voor werkzaamheden die je dit jaar hebt gedaan, maar pas in 2024 factureert, boek je in 2023. Alleen de btw boek je pas in 2024, omdat hiervoor de factuurdatum leidend is.

8. Werk je administratie alvast bij

Foto: ANP
Foto: ANP

Om het jaar goed te kunnen afsluiten en straks geen bonnen door elkaar te halen, is het verstandig om nu alvast alle bonnen en in- en verkoopfacturen te verzamelen en overzichtelijk in één map te stoppen.

Maak meteen een overzicht van de facturen die nog moeten worden betaald en rekeningen die je zelf nog moet voldoen. Voor inkoopfacturen is de factuurdatum leidend en niet de betaaldatum.

Heb je geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan, houd dan de afschrijvingen goed bij, want je moet de kosten uitsmeren over meerdere jaren.

Verdeel alle rekeningen die je in 2023 hebt moeten betalen overzichtelijk in drie categorieën:

  • bonnen van kosten die je volledig of gedeeltelijk kunt aftrekken
  • facturen van investeringen die je moet afschrijven
  • kosten die niet aftrekbaar zijn (zoals een boete van de Belastingdienst, verkeersboetes en bedrijfskleding zonder logo).

Rijd je in een auto van de zaak, check dan of je rittenadministratie op orde is. Maak je gebruik van de ondernemersaftrek, controleer dan of je de gewerkte uren goed hebt bijgehouden. Wacht je daarmee, dan wordt het erg lastig om dat nog te achterhalen.


9. Kondig een tariefverhoging aan

De uurtarieven van hoger opgeleide zzp’ers zijn in de eerste helft van 2023 op jaarbasis gemiddeld een stuk minder hard gestegen dan de inflatie, zo blijkt uit een meting van arbeidsmarktdata-specialist Intelligence Group en HR-tech-dienstverlener HeadFirst Group. Dat kan daarom een mooi moment zijn om een kleine inhaalslag te maken.

Het is wel belangrijk dat je een tariefverhoging tijdig aankondigt. In dit artikel vind je tips hoe je slim kunt onderhandelen met opdrachtgevers over jouw uurtarief.


10. Pas je voorlopige aanslag waar nodig aan

Met het einde van het jaar in zicht is dit ook een goed moment om je voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting voor 2023 te bekijken en waar nodig aan te passen, om nare verrassingen achteraf te voorkomen.

Hier heb je nog wel even de tijd voor. Pas als je dit na 1 mei doet, loop je het risico dat je belastingrente moet betalen. Die belastingrente gaat volgend jaar enorm omhoog. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting stijgt op 1 januari van 8 procent naar 10 procent, en het percentage voor de inkomstenbelasting en andere belastingen wordt 7,5 procent (tegen 6 procent nu).


11. Schenk voor laatste keer fiscaal vriendelijk aan een goed doel met je BV

Met een schenking aan een goed doel met je BV maak je niet alleen een ander blij, maar kun je ook profiteren van belastingvoordeel. Je mag giften aan een goed doel namelijk aftrekken van de winst voor de vennootschapsbelasting.

Het moet dan wel gaan om een doel dat door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook mag je voor je donatie geen tegenprestatie hebben ontvangen.

Deze regeling gaat op de helling: 2023 is het laatste jaar waarin je giften aan goede doelen met je BV nog mag aftrekken. Je kunt hier dus nog even van profiteren.

De aftrek bedraagt maximaal 50 procent van de fiscale winst, met een maximum van 100.000 euro. Doe je een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, dan mag je de aftrek verhogen met 50 procent. Dit is wel gemaximeerd op 2.500 euro.

Wil je een hoger bedrag schenken, dan pakt dat nu nadelig uit. De Belastingdienst beschouwt het bedrag dat boven die ton uitkomt namelijk als privévoordeel en heft daar belasting over in box 2. In 2024 verdwijnt die beperking echter en mag je onbeperkt doneren aan goede doelen met je BV zonder dat de fiscus dit beschouwt als verkapt dividend.

Lees meer slimme fiscale eindejaarstips: