De stijging van rentes in de afgelopen anderhalf jaar heeft tal van effecten voor je financiële situatie. Sparen levert weer meer op, maar je betaalt ook een hogere hypotheekrente. Op het vlak van aanvullend pensioen is er ook een belangrijke ontwikkeling: uitkeringsproducten van lijfrentes leveren fors meer op. Het gaat zelfs om de hoogste uitkeringen in tien jaar tijd.

Als je zelf vermogen hebt opgebouwd voor aanvullend pensioen, dan kan het opgebouwde kapitaal op verschillende manieren worden uitgekeerd. Daarbij heb je lijfrente-producten van verzekeraars en uitkeringsproducten voor banksparen.

Momenteel is het zo dat uitkeringsproducten van verzekeraars het meest opleveren, zo blijkt uit onderzoek van financiële vergelijker Moneywise. Al is het zo dat door de hogere rentes alle uitkeringsproducten aantrekkelijker zijn geworden. Gemiddeld gaat het om een stijging van uitkeringen met 4 procent ten opzichte van afgelopen jaar.

De reden dat lijfrente-uitkeringen van verzekeraars gunstiger zijn dan banksparen, ligt bij het feit dat de rente over het opgebouwde kapitaal bij verzekeraars wordt gebaseerd op het zogenoemde u-rendement. Dat ligt hoger dan de spaarrente die bij bankverzekeringsproducten wordt gebruikt.

Maandelijkse uitkering voor lijfrentekapitaal van €75.000

Uit het lijfrenteonderzoek van Moneywise blijkt onder meer dat een lijfrentekapitaal van 75.000 euro dat uitkeert over een periode van tien jaar, in 2019 per maand een uitkering van ongeveer 590 euro opleverde bij een verzekeraar.

Voor dezelfde lijfrente krijgt je anno 2023 gemiddeld genomen een uitkering van bruto ongeveer 735 euro per maand, ofwel zo'n 145 euro per maand meer. Over de hele uitkeringsperiode van tien jaar levert dat bruto circa 17.400 euro extra op.

Bron: Moneywise
Bron: Moneywise

Bij verzekeraars ligt de gemiddelde bruto uitkering per maand in het bovengenoemde voorbeeld tussen de 730 euro en 735 euro. Bij banksparen liggen de uitkeringen tussen de 706 euro en 713 euro bruto per maand.

Interessant is nog om te kijken hoe dit zich verhoudt tot de AOW-uitkering van de staat. Veel werknemers bouwen naast de AOW pensioen op via een werkgever. Voor onder meer zzp'ers geldt echter dat ze naast de AOW aangewezen zijn op individuele pensioenpotjes, waaronder fiscaal gefaciliteerde lijfrentes.

De AOW-uitkering verschilt voor alleenstaanden aan de ene kant en gehuwden/samenwonenden anderzijds. Per 1 juli dit jaar lag de AOW voor een alleenstaande bruto op 1.458,15 euro per maand. Hier moet de loonheffing en de bijdrage voor de ziektewet (zwv) nog wel vanaf. Voor een samenwonende lag de bruto AOW-uitkering medio dit jaar op 993,16 euro.

Stel dus dat je uit een vermogen van 75.000 euro voor tien jaar een aanvullende lijfrente-uitkering haalt van gemiddeld 730 euro per maand. Dat is je totale bruto inkomen als alleenstaande AOW'er afgerond 2.188 euro per maand. Voor een samenwonende/genuwde gaat het dan om bruto 1.723 euro per maand.

Lijfrente-uitkering: bij verzekeraar of banksparen

Tot slot nog iets over het verschil tussen verzekeraars en bankspaarregelingen bij lijfrente-uitkeringen. Een uitkering bij een verzekeraar levert momenteel meer op, maar je moet je niet helemaal blind staren op het financiële voordeel.

Bij banksparen valt het opgebouwde vermogen tot 100.000 euro onder het depositogarantiestelsel. Gaat een verzekeraar failliet, dan ben je in principe je geld kwijt.

Daarnaast gaat bij een bank in geval van overlijden het resterende kapitaal altijd naar de erfgenamen. In eerste instantie is dat de partner maar als er geen partner is, komt het geld ten goede aan andere erfgenamen. 

Bij een verzekeraar stopt de verzekering bij het overlijden van de verzekerden. Een eventueel resterend kapitaal gaat niet automatisch naar de erfgenamen.

Als bijvoorbeeld een man 500 euro per maand ontvangt uit een lijfrente-uitkering en zijn vrouw is meeverzekerd, dan blijft de uitkering in stand als de man komt te overlijden. Maar als de vrouw vóór het aflopen van de uitkeringsperiode ook overlijdt, resteert er voor eventuele erfgenamen niets meer. Erfgenamen kunnen hier weer een aparte verzekering voor afsluiten, maar vaak gebeurt dat niet.

LEES OOK: Wanneer krijg je AOW? Zolang heb je nog te gaan als je tussen de 24 en 66 bent … en kun je zelf pensioen opbouwen