Zo tegen het einde van het jaar heb je er als ondernemer aardig zicht op hoe de winst zich over 2023 ontwikkelt. Dat betekent dat je ook een goed beeld hebt hoeveel belasting je uiteindelijk moet betalen. Door geplande investeringen naar voren te halen of juist uit te stellen, kun je de winst van je bedrijf iets drukken of juist vergroten. Dat kan belastingvoordeel opleveren.

Waar moet je zoal op letten? Lees het in deel 2 van de jaarlijkse serie van Business Insider met fiscale eindejaarstips voor het nieuwe jaar. (In deel 1 gingen we in op fiscale eindejaarstips voor de vermogensbelasting in box 3).

Met een investering druk je je winst en inkomen

Extra investeren kan een slimme manier zijn om je winst of inkomen te verlagen. Dit is vooral interessant als je in een hogere belastingschijf valt of daar dicht tegenaan zit.

Neem de vennootschapsbelasting. Deze heeft twee schijven, waarbij voor 2023 en 2024 de volgende schijfgrenzen en tarieven gelden:

  • een laag tarief van 19 procent over de winst tot en met 200.000 euro
  • een hoog tarief van 25,8 procent voor de winst daarboven.

Dreig je in het hogere tarief terecht te komen of zit je daar al in, dan kan het slim zijn om je belastbare winst te drukken door investeringen naar voren te halen.

Dezelfde systematiek geldt voor de inkomstenbelasting in box 1. Als je belastbare inkomen hoger is dan 73.032 euro, en je dus in de hoogste tariefschijf valt, loont het de moeite om te kijken of je versneld wat bedrijfsmiddelen kunt aanschaffen. Je bent dan minder belasting verschuldigd over 2023.

Let op de inkomensgrenzen voor eventuele toeslagen

Een hoger of lager inkomen kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen. Maak je hier gebruik van, houd dan de inkomensgrenzen goed in de gaten; zeker nu veel toeslagen volgend jaar stijgen.

Heb je dit jaar geen recht op toeslagen, maar volgend jaar wél (bijvoorbeeld omdat je in 2024 een huurwoning gaat betrekken, of een kind verwacht en gebruik wil maken van kinderopvang), dan ben je misschien voordeliger uit als je investeringen uitstelt tot het nieuwe jaar. Een lager inkomen komt dan misschien beter van pas.

Maak je gebruik van de KIA-aftrek? Houd dan de grensbedragen in de gaten

Een ander punt om in overweging te nemen is de zogeheten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), bedoeld voor kleine tot middelgrote investeringen, in bijvoorbeeld computerapparatuur, duur gereedschap of machines.

Heb je dit jaar bij elkaar opgeteld tussen de 2.601 euro en 353.973 euro geïnvesteerd in je eigen bedrijf, dan kun je een deel van dit bedrag als aftrekpost opvoeren.

Het is verstandig om die boven- en ondergrens goed in de gaten te houden. Zit je nog onder die drempel van 2.601 euro, kijk dan of je wat investeringen die je tóch al in de planning had staan naar voren kunt halen, zodat je er alsnog boven uit komt en dus gebruik kunt maken van deze aftrekpost.

Zit je daarentegen tegen de maximumgrens van 353.973 euro aan, dan kan het juist verstandig zijn om geplande investeringen over de jaarwisseling heen te tillen, zodat deze alsnog aftrekbaar zijn.

Let wel op: alleen bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten, komen hiervoor in aanmerking. Maak je gebruik van de zogeheten milieu-investeringsaftrek (MIA, voor innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen) en de energie-investeringsaftrek (EIA, waarover later meer), dan geldt een ondergrens van 2.500 euro per bedrijfsmiddel.
Het heeft voor deze aftrekposten dus geen zin om producten aan te schaffen die goedkoper zijn.

Ook moet je je realiseren dat sommige investeringen van aftrek zijn uitgesloten. Welke dat zijn voor de KIA kun je lezen op de website van de Belastingdienst. Kijk hier even na voordat je bedrijfsmiddelen bestelt.

Je kunt ook investeringen in stukken hakken

De KIA-aftrek is geen vast bedrag. Er geldt een stelsel met drie schijven, waarbij de aftrek trapsgewijs omlaag gaat naarmate het investeringsbedrag groter wordt. De aftrek is het hoogst als je investeringen bij elkaar opgeteld tussen de 2.601 euro en 63.716 euro uitkomen. De tarieven voor 2023 vind je op deze pagina van de Belastingdienst.

Gelet op dit systeem kan het de moeite lonen om investeringen in stukken te knippen. Stel je wil in totaal 80.000 euro investeren, verdeeld over verschillende bedrijfsmiddelen. Kies je ervoor om alle investeringen nog dit jaar te doen, dan mag je 17.841 euro aftrekken.

Til je echter de helft van de investeringen over de jaarwisseling heen, dan mag je dit jaar 11.200 euro aftrekken (28 procent over 40.000 euro) en volgend jaar hetzelfde bedrag: in totaal dus 22.400 euro. Dat levert 4.559 euro belastingvoordeel op. Door je investeringen slim te plannen, kun je dus veel geld besparen.

Let op: een afbetaling volstaat ook

Om over 2023 gebruik te kunnen maken van de investeringsaftrek, moet je het bedrijfsmiddel dit jaar wel in gebruik hebben genomen. Is dit niet het geval, dan mag je - onder voorwaarden - het bedrag dat je hebt aan betaald aftrekken. Anders schuift de aftrek door naar het volgende jaar.

Heb je het bedrijfsmiddel pas volgend jaar nodig, dan kun je alvast iets afbetalen, om toch een deel van de kosten te kunnen aftrekken. Wees er wel beducht op dat de leverancier failliet kan gaan. Betaal dus liever niet te grote bedragen aan.

Energiezuinige investeringen? Die kun je beter nog in 2023 doen

Was je al van plan om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, zoals HR-glas, een warmtepomp, een LED-verlichtingssysteem of een energiezuinige koel/vriescombinatie, dan loont het om dat nog vóór 2024 te doen. Een interessante aftrekpost, de zogeheten energie-investeringsaftrek (EIA) wordt dan namelijk ingeperkt.

Dit jaar mag je 45,5 procent van het bedrag dat je in dit soort zaken hebt geïnvesteerd aftrekken van je winst. In 2024 gaat dat omlaag naar 40 procent.

Een belangrijke aftrekpost wordt in 2024 versoberd: dat kan reden zijn om investeringen uit te stellen

Er is nóg een aftrekpost die in 2024 wordt versoberd: de mkb-winstvrijstelling. Dit is een bedrag dat je in mindering kunt brengen op je winst (na aftrek van de ondernemersaftrek). Deze vrijstelling wordt in 2024 verlaagd van 14 procent naar 13,31 procent van de winst. Je moet hierdoor straks over een groter deel van de winst belasting betalen.

In dat licht kan het voordelig zijn om investeringen uit te stellen tot 2024. Je hebt er dan meer baat bij om de winst te verlagen dan nu.

Schrijf een groter bedrag af: een regeling waar je in 2023 eenmalig van kan profiteren

Een andere manier om belasting te besparen is door aankopen voor je bedrijf die je dit jaar hebt gedaan, bijvoorbeeld een machine of computer, willekeurig af te schrijven.

Dit houdt in dat je fiscaal meer afschrijft op een bedrijfsmiddel dan wettelijk is toegestaan. Normaal gesproken moet je bedrijfsmiddelen die duurder zijn dan 450 euro in gelijke bedragen afschrijven over meerdere jaren. Maar in sommige gevallen kun je ervoor kiezen om versneld af te schrijven. Hierdoor verminder je de fiscale winst over dat jaar, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Er bestaan verschillende regelingen voor willekeurige afschrijving. De belangrijkste zijn de zogeheten VAMIL (voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen) en een regeling voor startende ondernemers. Daarnaast is er in 2023 een eenmalige tijdelijke regeling, waarbij je maximaal 50 procent van de investering die je dit jaar hebt gedaan in mindering mag brengen op je winst. De rest moet je op een normale manier afschrijven.

Het kan interessant zijn om van die mogelijkheid gebruik te maken. Bedenk wel dat als je nu een groter bedrag afschrijft, je in volgende jaren minder overhoudt om af te schrijven. Hierdoor moet je op een later moment misschien juist meer belasting betalen. Probeer dus in te schatten wat voor jou voordeliger uitpakt: nu veel of juist minder afschrijven.

Let op: Niet alle bedrijfsmiddelen komen hiervoor in aanmerking

Let ook goed op de voorwaarden. Je moet het bedrijfsmiddel in gebruik nemen vóór 1 januari 2026. Ook komen niet alle bedrijfsmiddelen in aanmerking voor deze regeling. Zo zijn gebouwen, boten, schepen, vliegtuigen, dieren en bedrijfsmiddelen die je vooral gebruikt voor verhuur, uitgesloten. Op de website van de Belastingdienst vind je hierover meer informatie.

Ga je het nieuwe bedrijfsmiddel nog niet in 2023 gebruiken maar wel voor 2026? Dan mag je dit jaar maximaal het bedrag afschrijven dat je hebt betaald. Ook hierbij kan het slim zijn om alvast een aanbetaling te doen. In 2024 vervalt deze regeling namelijk.

LEES OOK: Zo krijg je als zzp’er je administratie op orde: 5 tips van de Belastingdienst