De decembermaand is voor veel mensen een uitgelezen moment om op te ruimen en de balans op te maken. Het is geen overbodige luxe om ook je financiën eens tegen het licht te houden. Met een financiële APK weet je hoe je ervoor staat en kun je tijdig bijsturen als dat nodig is.

Een te dure autoverzekering, slapende bankrekeningen, onderdekking bij de inboedelverzekering, een te hoge hypotheekrente, een dreigend pensioengat… Wie niet oplet betaalt onnodig veel geld of neemt te hoge financiële risico’s. Door je financiën met enige regelmaat tegen het licht te houden, kun je dit voorkomen. Maar waar moet je nu zoal op letten?

In een eerder artikel in dit tweeluik kwamen de eigen woning en het pensioen aan bod. In deel 2 gaan we in op je verzekeringen, je vermogen, testament en overige vaste lasten.

3. Je verzekeringen

Loop geregeld je verzekeringen door. Biedt je inboedelverzekering nog wel voldoende dekking? Is voor je auto nog wel een all risk-verzekering nodig, nu deze enkele jaren ouder is geworden? Heeft de komst van een kind gevolgen voor het verzekeringspakket en moet je bijvoorbeeld een gezinsdekking nemen?

Check ook of sprake is van dubbele dekking en kijk of sommige verzekeringen elders goedkoper worden aangeboden. Je kunt met slim vergelijken tientallen euro’s per jaar besparen. Lees, om teleurstellingen te voorkomen, wel altijd de kleine lettertjes na. Zitten er geen vreemde uitsluitingen bij? En is het eigen risico acceptabel?

Wees verder alert op onzinverzekeringen: verzekeringen die vaak meer geld kosten dan ze opleveren. Business Insider heeft er eerder een aantal op een rij gezet.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veel ondernemers zien af van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat ze menen dat deze te duur is. Maar volgens Roger van Stuyvenberg, financieel planner bij New Finance in Amstelveen, zijn er inmiddels goed betaalbare verzekeringen voorhanden, vanwege de toegenomen concurrentie tussen verzekeraars en het schrappen van de provisie.

"Veel mensen kiezen er toch voor als ze zich realiseren hoe desastreus de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen zijn." Hij wijst er wel op dat verzekeraars strenger zijn geworden in hun acceptatiebeleid.

Behalve voor een verzekering kun je ook kiezen voor een broodfonds. Hierbij leg je samen met wat andere ondernemers maandelijks geld in. Het is een laagdrempelig alternatief om jezelf te verzekeren voor ziekte.

Heb je een eigen bedrijf, kijk dan of je je voor nog meer onheil moet indekken.

4. Je vermogen

Spaargeld en beleggingen

Hoewel de spaarrentes historisch laag zijn, loont het volgens Van Stuyvenberg nog steeds om periodiek te vergelijken waar je de hoogste rente krijgt. "Of je 0,2 procent of 0,4 procent rente krijgt, is nog altijd een verschil van honderd procent in rendement."

Hij adviseert verder om ervoor te zorgen dat je niet overbodig veel geld op een spaarrekening zet. Via het Nibud of een financieel planner kun je (laten) uitrekenen welke buffer voor jou verstandig is. Ga ook na welke uitgaven je op korte termijn (binnen vijf jaar) nodig hebt. De rest van het geld kun je zodanig beleggen dat het qua risico en rendement aansluit bij je doelstellingen voor de langere termijn.

Van Stuyvenberg raadt aan om alleen te beleggen als je een specifiek doel hebt, met een hieraan gekoppelde tijdshorizon. "Beleggen zonder doel is als schieten met losse flodders", meent hij. Ook moet je ervoor zorgen dat het risico van de beleggingen aansluiten bij dit doel. Door een goede spreiding aan te brengen tussen diverse beleggingscategorieën (zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed) en regio's, kun je de risico's beperken.

Houd uiteraard ook de kosten in de gaten, voor bijvoorbeeld fondsbeheer. Deze gaan immers ten koste van je nettorendement.

Verder is het verstandig om minimaal één keer per jaar deze spreiding te toetsen. Omdat de rendementen per categorie flink kunnen verschillen, kan de verdeling over verschillende beleggingscategorieën scheef worden getrokken, waardoor je ongemerkt meer risico loopt. Komt je beleggingsdoel in zicht, pas dan de verdeling zo aan dat de risico's slinken.

Betaalrekening

Bekijk ook je overige bankrekeningen. Zijn er slapende rekeningen waarop kleine bedragen staan, terwijl je wel bankkosten bent verschuldigd? Wellicht kun je deze stopzetten en de tegoeden overhevelen naar een andere rekening.

Houd hierbij wel het depositogarantiestelsel in de gaten, dat ervoor zorgt dat je bij een faillissement van de bank maximaal 100.000 euro terugkrijgt. Let wel op: die garantie is ongeacht het aantal rekeningen dat je hebt. Heb je verschillende rekeningen bij één bank, dan krijg je in totaal niet meer dan 100.000 euro vergoed. Zorg er dus voor dat je geen enorme tegoeden opbouwt bij één bank.

Belangrijk hierbij is om te realiseren dat een bank onder verschillende handelsnamen kan werken. Een actueel voorbeeld is SNS Bank NV, met haar labels ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS en ZwitserlevenBank. Vanaf 1 januari wijzigt niet alleen de familienaam van het bedrijf in de Volksbank, maar gaat zij ook verder onder de bankvergunning van de Volksbank NV. De aparte bankvergunningen van ASN Bank en RegioBank komen dan te vervallen.

Deze wijziging heeft gevolgen voor de bescherming van je banktegoeden als je nu in totaal meer dan 100.000 euro per persoon hebt op alle rekeningen bij ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS of ZwitserlevenBank. Is de optelsom van je tegoeden op deze rekeningen hoger dan 100.000 euro per persoon, wees dan dus alert. En wil je je spaargeld over verschillende banken spreiden, check dan altijd of elke bank een eigen bankvergunning heeft. Meer informatie over het depositogarantiestelsel vind je op de website van De Nederlandsche Bank.

Sta je geregeld rood, kijk dan of je je uitgavenpatroon kunt aanpassen of overweeg een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. De rente hierover is vaak lager dan de rente voor rood staan.

Overweeg je een huis te kopen waarvoor je een maximum hypotheek nodig hebt, dan kan een rekening waarop je rood kunt staan ertoe leiden dat je minder kunt lenen; zelfs als je nog nooit rood hebt gestaan. Zorg er in dat geval voor dat de bank de optie om rood te staan schrapt.

Heb je een eigen bedrijf, dan kan het lonen om de bankkosten van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Vooral voor zzp-ers zijn er inmiddels diverse voordelige alternatieven voor de traditionele zakelijke rekeningen van grootbanken.

5. Je testament

Een verandering in de gezinssituatie, zoals de geboorte van een kind of de komst van een nieuwe partner of stiefkinderen, kan reden zijn het testament aan te passen. Check daarom of bijvoorbeeld de voogdij en je nalatenschap goed zijn geregeld. Een notaris kan je hier goed bij helpen.

Ook door veranderingen in regelgeving is het verstandig je testament periodiek tegen het licht te houden. Heb je een testament dat vóór 2003 is opgesteld, dan is er een kans dat er bepalingen in staan die nu onbedoeld ongunstig uitpakken, omdat het erfrecht ingrijpend is veranderd. In 2010 is ook de erf- en schenkbelasting op een aantal punten aangepast. Kijk of je oude testament nog wel voldoet en of er mogelijke besparingen zijn te realiseren op toekomstige erfbelasting.

Kijk verder of je huwelijkse voorwaarden of je samenlevingsovereenkomst nog aansluiten bij jouw actuele situatie en nieuwe wetgeving.

6. Overigen

Het is ook slim om eens te kijken naar de kosten voor energie, telefoon, internet en tv. Overstappen naar een andere aanbieder kan tientallen euro’s per jaar schelen. En check tot slot of je geen slapende abonnementen hebt – voor bijvoorbeeld tijdschriften of de sportschool – waar je nauwelijks gebruik van maakt, maar wel voor betaalt.