Dubbele dekking, verzekeringen die meer geld kosten dan ze opleveren… Erg efficiënt zijn veel Nederlanders niet wat betreft verzekeringen. Welke verzekeringen kun je moeiteloos van het menu schrappen?

Nederlanders houden er niet zo van risico’s te lopen en staan daarom in Europa bekend als kampioen verzekeren. Dat kan best wat minder, want uit diverse onderzoeken blijkt dat duizenden Nederlanders een dubbele dekking hebben. Aangezien verzekeraars niet dubbel uitkeren, gooi je dus geld weg.

Het is daarom verstandig om je verzekeringspakket nog eens te bekijken; niet alleen om te waken voor oververzekering, maar ook voor onderverzekering.

Verplicht

Voor het opschonen van je portefeuille is het belangrijk een onderverdeling te maken in nut en noodzaak. Sommige verzekeringen zijn wettelijk verplicht, zoals een autoverzekering met wettelijke aansprakelijkheid, ziektekostenverzekering en volksverzekeringen voor WW en WAO/WIA. Als huizenbezitter kom je ook niet onder een opstalverzekering uit.

Voor de overige verzekeringen moet je zelf een afweging maken. Een verstandige vuistregel daarbij is: dek je in voor verliezen die je niet zelf kunt dragen. Op dat vlak zijn een inboedelverzekering en een persoonlijke
aansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe. Als al je spullen vernietigd raken door brand of het huis van de buren zwaar beschadigd raakt door een lekkage bij jou, kan dat enorm in de papieren lopen. Voor enkele tientjes ben je hiervoor verzekerd.

Dan zijn er nog verzekeringen die jou voor enorme verliezen kunnen behoeden, maar waarbij de kleine lettertjes het verschil kunnen maken tussen nuttig en nutteloos. Sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers en woonlastenverzekeringen kennen zoveel uitsluitingen dat ze de moeite niet lonen. Hetzelfde geldt voor rechtsbijstandsverzekeringen.

De vierde categorie verzekeringen betreft polissen die vaak meer kosten dan ze opleveren en vooral voor de verzekeraar interessant zijn.

Telefoonverzekering

Een schrijnend voorbeeld is de telefoonverzekering, waarbij je je indekt tegen (water)schade of diefstal van je mobiele telefoon. Deze verzekering moet je vaak afsluiten vlak na aankoop van je telefoon, als je toestel nog onder de normale garantiebepaling valt. De kosten zijn relatief hoog (zo'n 60 euro per jaar) en er geldt een eigen risico van enkele tientjes.

Als je recht hebt op een nieuw toestel en er is inmiddels een duurdere opvolger in de handel, dan krijg je de meerprijs niet vergoed. Bovendien kun je lang verstoken zijn van je telefoon als je toestel wordt gerepareerd, want garanties op een snelle afhandeling zijn er niet. Je kunt je wel verzekeren voor een leentoestel, maar dan gaat je premie fors omhoog.

Laptopverzekering

Bij een laptopverzekering is het hetzelfde verhaal. Hier kamp je bovendien met grote afschrijvingen: in het derde jaar krijg je nog maar de helft van de verzekerde waarde uitgekeerd.

Fietsverzekering

Hetzelfde euvel speelt bij fietsverzekeringen. In grote steden ben je bovendien extra premie verschuldigd, vanwege het verhoogde risico op diefstal: soms ben je dubbel zo duur uit als een landgenoot in een dorpje op het platteland.

Dierenverzekering

Veel dierenverzekeringen kennen zoveel uitsluitingen, dat je je bijna gaat afvragen wat ze nog wèl vergoeden. Inentingen, aangeboren of erfelijke afwijkingen, epidemische ziekten, dieetvoer en castratie/sterilisatie vallen veelal buiten de dekking. Bovendien geldt soms een hoog eigen risico. Om over eventuele bemoeienis van de verzekeraar met de behandeling van jouw hond nog maar te zwijgen.

Verlengde garantie

Verkopers willen je vaak doen geloven dat je geen rechten meer hebt als de garantietermijn van een product is verlopen. Dat is onzin: als je een ijskast koopt, mag je ervan uit gaan dat deze moeiteloos zo'n acht jaar meegaat. Geeft hij na vier jaar de geest, dan heb je recht op vergoeding van de helft van de reparatiekosten. Garantie bijkopen loont veelal niet.

Tandartsverzekering

De kosten voor de tandarts kunnen hoog oplopen. Maar of een tandartsverzekering jou veel verder helpt, valt te bezien. Vergoedingen zijn vaak aan maxima gebonden, waardoor je bij een dure behandeling alsnog diep in de buidel moet tasten.

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering kan een prettig gevoel geven: mocht je reis vanwege een noodgeval niet doorgaan, dan ben je niet ook nog eens je geld kwijt. Probleem is alleen dat veel noodgevallen buiten de dekking vallen. Denk bijvoorbeeld aan problemen die al speelden toen jij die verzekering afsloot, zoals een ernstige ziekte.

Bovendien is de dekking beperkt tot naaste familie. Moet je je reis annuleren omdat je beste vriend is overleden, dan krijg je meestal geen geld uitgekeerd. Ook gelden veel polissen alleen voor pakketreizen.

Reisverzekering

Een reisverzekering kan verstandig zijn, maar check wel wat al elders wordt vergoed. Veel Nederlanders betalen dubbel: zij verzekeren zich via een reiskostenverzekering voor medische kosten of pechhulp in het buitenland, terwijl hun ziektekostenverzekering en bijvoorbeeld de ANWB daarin al voorzien.

Kijk ook wat níet wordt vergoed, zoals foto- en filmapparatuur. Doorlopende reisverzekeringen keren ook niet uit bij dagtrips.

Uitsluitingen

Welke verzekering je ook overweegt: pluis de kleine lettertjes goed na op uitsluitingen. Schade door atoomreacties of een gewapend conflict staat bijna in elke polis vermeld. Maar soms staan er ook minder voor de hand liggende uitsluitingen bij. Zo keren sommige bruilofsverzekeringen wel uit als een band niet kan optreden wegens ziekte van een van de bandleden, maar houden ze de hand op de knip als dat gebeurt als de zanger zijn stem is kwijtgeraakt.

Bepaal ook of je je alleen wilt indekken tegen onverwachte gebeurtenissen of ook tegen kosten die onvermijdelijk zijn. De kosten voor een begrafenis kun je ook zelf bij elkaar sparen. Bovendien houd je dan meer vrijheid in de invulling van de uitvaart.

Bedenk tot slot dat de keuze voor een verzekering individueel is. Misschien vind jij de bovenstaande verzekeringen wel nuttig of schat jij de risico's dat je op zo'n polis een beroep moet doen groter in. In dat geval kun je  overwegen zo'n verzekering toch af te sluiten. Want verzekerd zijn van een goede nachtrust is ook wat waard.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl