• De Amerikaanse koepel van centrale banken kan tijdens de volgende vergadering in september al besluiten het tempo van het obligatie-opkoopprogramma vertragen.
  • Een meerderheid van de beleidsmakers concludeerde dat de doelen wat betreft de inflatie bereikt zijn en het programma dus kan worden afgebouwd.
  • De Fed verlaagde vorig jaar het rentetarief tot dichtbij nul en kondigde aan maandelijks voor 120 miljard dollar aan obligaties op te kopen tot het moment dat de economie duidelijke vooruitgang zou boeken.

De Amerikaanse koepel van centrale banken wil het tempo van het omvangrijke obligatie-opkoopprogramma dit jaar al verlagen, als de Amerikaanse economie zich in grote lijnen gaat ontwikkelen zoals voorzien. Dat staat in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed), die woensdag werden vrijgegeven.

De beleidsmakers concludeerden in meerderheid dat de doelen wat betreft de inflatie bereikt zijn. Op het gebied van werkgelegenheid is nog wel wat werk te verzetten, zo staat in de notulen van de vergadering in juli. De volgende vergadering van de Amerikaanse centrale bankiers vindt plaats op 21 en 22 september.

De Fed-bankiers zeiden vorige maand in hun verklaring dat de economie “vooruitgang heeft geboekt” in de richting van hun doelstellingen van een stabiele inflatie van 2 procent en maximale werkgelegenheid. Daarmee gaven ze een signaal af dat de economie nog steeds niet de “aanzienlijke” winst heeft geboekt waar zij naar op zoek zijn.

Sinds de vergadering van eind juli verschilden beleidsmakers van de Fed publiekelijk van mening over het moment waarop de centrale bank zou moeten beginnen met het afbouwen van de steun. Zo wil een aantal van hen eerst nog een paar sterke banenrapporten zien.

Maar andere beleidsbepalers zijn al bereid bij de volgende bijeenkomst plannen te ontvouwen als de werkgelegenheidscijfers van september goed uitpakken.

De Fed verlaagde in maart vorig jaar het rentetarief tot dicht bij nul en kondigde aan voor 200 miljard dollar aan door hypotheken gedekte waardepapieren en voor 500 miljard dollar aan schatkistpapier op te kopen om de marktwerking te ondersteunen.

In december vorig jaar werden de richtsnoeren aangepast, waarbij maandelijks voor 80 miljard dollar aan schatkistpapier en voor 40 miljard dollar aan hypotheekobligaties aangekocht zouden worden tot het moment dat er duidelijke vooruitgang zou zijn geboekt.

Het omvangrijke opkoopprogramma heeft gezorgd voor een lagere langetermijnrente en een stijging van onder meer de huizenprijzen veroorzaakt. Aandelenkoersen stegen daarbij naar recordhoogtes.

LEES OOK: Amerikaanse economen voorzien grootste economische groei in de VS in 37 jaar