Aan het bankgeheim binnen de Europese Unie komt in 2017 definitief een einde. En ook het fiscale speelveld voor multinationals wordt aangescherpt.

Dat kwamen de ministers van Financiën van de Europese Unie dinsdag overeen.

De Europese Unie maakt het moeilijker voor multinationals om belastingen te ontwijken. Daarvoor wordt een nieuw wapen ingezet.

De Europese Unie wil voortaan verhinderen dat internationale bedrijven in de EU belasting op winsten ontlopen. Een bepaling hiervoor wordt opgenomen in de zogenoemde moeder-dochterrichtlijn. Die richtlijn komt moederbedrijven en hun dochterondernemingen tegemoet als het gaat om belastingheffing in meerdere lidstaten. Maar veel multinationals gaan zo creatief om met de regels, dat zij door die fiscale achterpoortjes uiteindelijk helemaal geen belasting meer betalen.

Door een antimisbruikbepaling krijgen landen de mogelijkheid om constructies tegen te houden die duidelijk zijn opgezet om een belastingvoordeel te behalen.

Bankgeheim begraven in 2017: zwartspaarders opgepast

Verder komt aan het bankgeheim voor buitenlanders in de Europese Unie eind september 2017 een einde. In de strijd tegen grensoverschrijdende belastingontduiking en fiscale fraude gaan de EU-lidstaten dan automatisch uitgebreid informatie uitwisselen over bijvoorbeeld rente, dividenden en andere inkomsten.

Ook Oostenrijk, dat lang dwarslag, heeft besloten meteen mee te doen. De regering in Wenen had onlangs nog een overgangstijd van één jaar bedongen.

Veel landen wisselen al gegevens uit, bijvoorbeeld over de rente op spaartegoeden, maar nog niet op zo'n grote schaal. ,,Het is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen belastingontduiking. Het markeert het einde van het bankgeheim in de EU'', aldus de Italiaanse minister van Financiën, Pier Carlo Padoan.

De EU-landen benadrukken dat zij veel belasting mislopen doordat inkomsten niet worden aangegeven of niet kunnen worden belast. De automatische uitwisseling van informatie is een belangrijk instrument om meer belasting te kunnen innen, zo stellen zij.

Met de afspraken komt de EU op één lijn met de wereldwijde standaard voor de automatische en grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over inkomsten. De regels zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl