Wat verandert er per 1 januari 2024 voor je portemonnee? Aan het eind van het jaar brengt Business Insider dit traditiegetrouw in kaart met een serie artikelen.

We trapten af met de zorg. Het tweede deel stond in het teken van de eigen woning en huurwoningen. Het derde deel zoomde in op de energie- en water rekening.

In deel vier keken we naar alle veranderingen voor automobilisten, treinreizigers en vliegtuigpassagiers. In het vijfde deel stonden we stil bij familiezaken, zoals kinderopvang, schenkingen, alimentatie, erfenissen en giften aan goede doelen.

In dit zesde deel kijken we wat 2024 in petto heeft voor werknemers en gepensioneerden.

Lagere inkomens komen er relatief goed vanaf

Als we alle veranderingen op een rij zetten, zien we dat het demissionaire kabinet Rutte IV een aantal maatregelen doorvoert om de koopkracht van vooral mensen met lagere inkomens op peil te houden: diverse toeslagen gaan omhoog, er komt nog een extra schepje bovenop het minimumloon en een reeks heffingskortingen op de belasting die je betaalt, worden verhoogd. Dat betekent dus dat je per saldo minder inkomstenbelasting betaalt.

Op het gebied van pensioenen verandert er ook het een en ander. Je kunt straks al vanaf je achttiende pensioen opbouwen, diverse pensioenfondsen hebben aangekondigd de pensioenen te verhogen en de AOW-leeftijd komt op 67 jaar te liggen.

Kind van de rekening zijn expats, die de komende jaren zullen merken dat de goudgerande 30-procentsregeling (een forse korting op de inkomstenbelasting) flink wordt versoberd.

Bekijk hier het overzicht.

Belastingtarief in box 1 gaat iets omhoog

We beginnen met het zuur. De belasting in de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat komend jaar een fractie omhoog, van 36,93 procent naar 36,97 procent. Hier staat wel tegenover dat je diverse kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek en alimentatie, tegen tegen het licht hogere tarief mag aftrekken van je inkomen.

Verder gaat de inkomensgrens voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting omhoog van 73.071 euro naar 75.518 euro. Over het inkomensdeel boven het grensniveau betaal je voor elke euro 49,50 procent belasting. Dat is evenveel als nu.


Veel belastingkortingen gaan omhoog

Dan het zoet: ingrepen in heffingskortingen, ofwel kortingen op de belasting die je bent verschuldigd. Hoe hoger de korting uitpakt, hoe minder belasting je hoeft te betalen en hoe meer je dus netto overhoudt.

Er bestaan verschillende heffingskortingen. De meeste gaan iets omhoog. Dat is gunstig, want je hoeft dan minder belasting te betalen.

... zoals de algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een algemene korting op de inkomstenbelasting voor iedereen die belasting betaalt. De hoogte van de korting hangt af van je inkomen: hoe lager dat is, hoe meer korting je krijgt. Dit bedrag wordt op 1 januari iets verhoogd, maar ook sneller afgebouwd voor inkomens tussen 24.812 euro en 75.518 euro.

Voor mensen met een jaarinkomen tot 24.812 euro gaat de korting omhoog van 3.070 euro naar 3.362. Daarna wordt de korting afgebouwd.

Verdien je in 2024 tussen de 24.812 euro en 75.518 euro, dan ga je er ook op vooruit, maar in iets mindere mate. Is je inkomen hoger, dan maak je helaas geen aanspraak op deze belastingkorting, zoals je kunt zien in de onderstaande grafiek.

Bron: ministerie van Financiën
Bron: ministerie van Financiën

Voor AOW-gerechtigden stijgt de maximale algemene heffingskorting van 1.583 euro naar 1.735 euro.

… en de arbeidskorting

De arbeidskorting is een heffingskorting waar iedere werkende die niet meer verdient dan 124.935 euro per jaar (in 2023: 115.295 euro) aanspraak op maakt. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van je leeftijd en je inkomen.

Deze korting gaat met 115 euro omhoog voor inkomens rond het wettelijk minimumloon. Iedereen met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna 40.000 euro gaat er door deze maatregel op vooruit, zoals je kunt zien in de onderstaande grafiek.

Bron: ministerie van Financiën
Bron: ministerie van Financiën

Belastingkorting voor werkende ouders gaat iets omlaag en eisen wat omhoog

Werkende ouders van kinderen tot 12 jaar genieten een belastingvoordeel: de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze belastingkorting zorgt ervoor dat de minstverdienende ouder minder belasting hoeft te betalen. Dat moet ouders stimuleren om beiden te werken.

Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen gaat het maximale kortingsbedrag komend jaar licht omlaag naar 2.650 euro. Ook moeten ouders iets meer verdienen om voor deze korting in aanmerking te komen.

Ouderenkorting gaat omhoog

De maximale ouderenkorting wordt met 175 euro verhoogd naar 2.010 euro, waardoor gepensioneerden straks netto meer te besteden hebben. Tot een inkomen van 44.771 euro krijg je de volledige korting. Daarna wordt deze geleidelijk afgebouwd. Voor inkomens vanaf 58.170 euro vervalt de korting.

De bovengenoemde inkomensgrenzen zijn iets hoger dan nu, waardoor je er tot een hoger inkomen gebruik van kunt maken.


Hogere onbelaste thuiswerkvergoeding

Foto: ANP/Lex van lieshout
Foto: ANP/Lex van lieshout

Werkgevers mogen aan hun personeel een onbelaste thuiswerkvergoeding betalen om de extra kosten voor bijvoorbeeld de verwarming, koffie en thee, elektriciteit en wc-papier deels te dekken.

Dit bedrag gaat in 2024 omhoog van 2,15 euro naar 2,35 euro per dag. Dat is natuurlijk gunstig als je veel vanuit huis werkt.


Onbelaste kilometervergoeding gaat met 2 cent omhoog

Ook als je veel voor je werk veel moet reizen, komt er een meevaller. De onbelaste reiskostenvergoeding wordt in 2024 met twee cent verhoogd. Je kunt nu 21 cent per kilometer krijgen en dat wordt straks 23 cent.

Deze onkostenvergoeding geldt voor ieder type eigen vervoer, dus ook voor bijvoorbeeld ritjes met de motor, fiets of het openbaar vervoer.

Die 23 cent is ook van toepassing voor reiskosten voor ziekenbezoek of als giftenaftrek als je vrijwilliger bent en afziet van een reiskostenvergoeding.


Fiscale bijtelling leaseauto blijft gelijk

Rijd je in een leaseauto maar gebruik je het voertuig ook voor privéritten (meer dan 500 kilometer per jaar), dan krijg je te maken met een bijtelling: een extra bedrag dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je belasting moet betalen. Dit is een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto.

Dat tarief blijft komend jaar hetzelfde. Dat betekent:

  • 22 procent van de cataloguswaarde voor gewone leaseauto's (benzine, diesel en hybride)
  • 16 procent voor volledig elektrische auto's.

De verlaagde bijtelling voor elektrische auto's is niet onbeperkt: er geldt een bovengrens. Deze bedraagt momenteel 30.000 euro. Koop je een elektrische auto die duurder is, dan geldt over elke euro die boven die grens uitkomt het hogere tarief van 22 procent.

Stel dat je in 2024 een auto koopt van 49.000 euro, dan wordt de bijtelling dus 8.980 euro:

  • 16 procent over de eerste 30.000 euro (= 4.800 euro)
  • 22 procent over de resterende 19.000 euro (= 4.180 euro).

Dit bedrag moet je vervolgens bij je salaris optellen en daar belasting over betalen.

Voor zonnecelauto’s (elektrische auto’s met zonnepanelen) en waterstofauto’s geldt ook in 2024 het verlaagde tarief over de hele catalogusprijs. Het maakt daarbij dus niet uit hoe duur die auto is.

De tarieven voor de bijtelling blijven 60 maanden geldig vanaf de eerste dag van de maand nadat de auto voor het eerst op naam is gesteld. Daarna wordt het bijtellingspercentage opnieuw vastgesteld volgens de regels die op dat moment gelden.

Lees ook: Dit verandert er per 1 januari 2024 voor de trein, auto en vliegtuig: autorijden wordt duurder, boetes stijgen flink


Minimumloon gaat met 3,75% omhoog

Het wettelijk minimumloon stijgt elk halfjaar mee met de cao-lonen. Op 1 januari komt er 3,75 procent bij. Dit zijnde minimum uurtarieven die de overheid bekend heeft gemaakt:


Sneller aanspraak op een overwerkvergoeding

Fijn om te weten voor werknemers die vaak overwerken: vanaf 1 januari kun je sneller aanspraak maken op een vergoeding als je in aansluiting op je reguliere werkdag moet overwerken. Nu moet je nog minimaal een uur overwerken voordat daar recht op hebt. Dit gaat in 2024 omlaag naar:

  • minimaal 15 minuten overwerken als jouw werkdag die dag minder dan vier uur bedraagt
  • minimaal 30 minuten overwerken bij een werktijd van meer dan vier uur.

Je bouwt vanaf 2024 al pensioen op als je 18 jaar bent

Heeft jouw werkgever een pensioenregeling, dan ga je daar komend jaar al pensioen opbouwen vanaf je achttiende verjaardag. Nu is dat nog vanaf 21 jaar. Je kunt hierdoor dus langer pensioen opbouwen en dat is gunstig.


Diverse pensioenen worden geïndexeerd

Pensioenfondsen hebben jarenlang de pensioenen niet kunnen laten meestijgen met de lonen en de inflatie. Dat was slecht nieuws voor gepensioneerden en werknemers, want hun pensioenen bleken niet waardevast.

Maar er komt een bescheiden inhaalslag: diverse grote pensioenfondsen hebben besloten om de pensioenen voor miljoenen deelnemers te verhogen in 2024.

Hieronder vallen onder andere ambtenarenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en Pensioenfonds Metalelektro (PME).

Lees ook: Pensioen omhoog in 2024 bij grote pensioen


AOW-leeftijd gaat met twee maanden omhoog

De leeftijd waarop je de AOW-uitkering ontvangt, een basisvoorziening voor de oude dag, loopt gestaag op. De huidige AOW-leeftijd bedraagt 66 jaar en 10 maanden. Dat wordt vanaf 2024 opgetrokken naar 67 jaar. Het goede nieuws is dat dit zo blijft tot en met 2027.

In 2028 komen er drie maanden bij, maar daarna wordt de AOW-leeftijd opnieuw bevroren, zoals je kunt zien in dit meerjarendoorkijkje:

Bron: Rijksoverheid
Bron: Rijksoverheid

Lees ook: Wanneer krijg je AOW? Zolang heb je nog te gaan als je tussen de 24 en 66 bent … en kun je zelf pensioen opbouwen


Te laat belasting betalen dure grap: invorderingsrente wordt 4%

Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Kim van Dam
Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Als je een belastingaanslag niet op tijd betaalt, heft de fiscus een rente vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Deze zogeheten invorderingsrente is vlak na de uitbraak van de coronapandemie in 2020 verlaagd en wordt sinds de zomer van 2022 in stapjes weer verhoogd.

Op dit moment is de rente 3 procent en vanaf 1 januari wordt dit weer 4 procent, zoals vanouds.


Te late aangifte inkomstenbelasting: fiscus heft 7,5% rente

Ben je te laat met je belastingaangifte of heb je niet het juiste bedrag opgegeven, dan komt dat jou duur te staan. Naast eventuele invorderingsrente ben je nog belastingrente verschuldigd. Dat is nu al een pittig bedrag: voor de inkomstenbelasting moet je 6 procent op jaarbasis aftikken.

Maar dat wordt in 2024 nog meer: 7,5 procent (dat is de ECB-rente plus 3 procent). De belastingrente voor toeslagen wordt bevroren op 4 procent.


Geen korting meer als je de voorlopige aanslag in één keer betaalt

Tot nu toe kreeg je een belastingkorting als je de voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting in één keer betaalde, in plaats van in termijnen. Maar dat voordeeltje wordt in 2024 afgeschaft.


Expatregeling wordt versoberd

Expats genieten extra belastingvoordeel. Zij hoeven nu over 30 procent van het inkomen dat ze in Nederland verdienen geen belasting te betalen. Dat voordeel wordt vanaf 2024 in vijf jaar stapsgewijs afgebouwd.

Lees ook: Techbedrijven die klagen dat ze zonder expatregeling internationaal talent mislopen doen iets niet goed, vindt rechterhand van Omtzigt

De vrijstelling van 30 procent geldt straks alleen voor de eerste twintig maanden. De twintig maanden erna is nog 20 procent van het inkomen vrijgesteld van belasting en in de twintig maanden daarna bedraagt de vrijstelling 10 procent van het inkomen. Na vijf jaar betalen expats over hun hele inkomen belasting, net als Nederlanders.

Ook wordt de zogeheten 30-procentregeling beperkt tot de Balkenende-norm. Deze komt in 2024 uit op 233.000 euro.

Lees meer over veranderingen in 2024: