Het eind van het jaar 2023 komt in zicht en dat is ook een voor de hand liggend moment om wat dieper na te denken over je persoonlijke financiële situatie. Bijvoorbeeld door te kijken naar wat fiscaal gezien slim is, om voor het eind van het jaar nog te doen. Maar daarnaast kun je ook verder vooruit kijken: bijvoorbeeld naar de opbouw van je pensioen.

Bij dat laatste is de AOW-leeftijd van groot belang. Het moment waarop je aanspraak kunt maken op het basispensioen van de staat schuift de komende jaren echter steeds wat verder op. Vanaf 2024 komt de AOW-leeftijd op 67 jaar te liggen en dat blijft zo tot en met 2027.

De AOW-leeftijd is echter gekoppeld aan de levensverwachting. De overheid wil de AOW-leeftijd per jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt, met acht maanden laten stijgen. Voorlopig betekent dit dat de AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog gaat naar 67 jaar en drie maanden.

AOW-leeftijden worden telkens voor de komende vijf jaar vastgelegd. Maar op basis van prognoses van de levensverwachting is het al wel mogelijk om verder vooruit te kijken. Zo valt ook een inschatting te maken van de verwachte AOW-leeftijd van de huidige twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers.

Je kunt je eigen verwachte AOW-leeftijd hier opzoeken met een tool van de Sociale Verzekeringsbank. Om het makkelijk te maken heeft Business Insider hieronder een breder overzicht gemaakt.

We starten bij een twintiger die op 1 januari 2024 de leeftijd van 24 jaar bereikt. En we eindigen met een zestiger die per 1 januari 2024 de leeftijd van 66 bereikt.

Als je komend jaar tussen de 24 en 66 bent, kun je hieronder bij benadering zien op welke leeftijd en in welk jaar je waarschijnlijk AOW krijgt.

Lees ook: 4 opmerkelijke grafieken over de AOW: dit kreeg je in 1960 per maand en dit krijg je nu

Hoelang kun je nog pensioen opbouwen? AOW belangrijk ijkpunt

Op grond van de bovenstaande tabel kun je ook bepalen hoelang je nog hebt om zelf pensioen op te bouwen, tot je de AOW-uitkering van de staat ontvangt.

Het kan zijn dat je een pensioenregeling hebt van de werkgever die voldoende oplevert, bovenop de AOW. Maar mogelijk moet je zelf nog extra pensioen opbouwen, omdat je zzp'er bent of omdat je via werkgevers relatief weinig pensioen hebt opgebouwd.

De tijdshorizon om zelf pensioen op te bouwen is van groot belang. Word je begin volgend jaar bijvoorbeeld 33, dan is je verwachte AOW-leeftijd 69 jaar en 6 maanden. Je hebt dan in het jaar 2060 recht op de AOW. Dit betekent ook dat je nog zo'n 36 jaar zelf pensioen kunt opbouwen.

Bij zo'n lange tijdshorizon kun je bijvoorbeeld met een eigen pensioenpot makkelijker in aandelen beleggen, omdat je nog genoeg tijd hebt om het risico van beursschommelingen op te vangen.

Ben je daarentegen 55 begin volgend jaar, dan ligt je verwachte AOW-leeftijd op 67 jaar en 9 maanden. Je krijgt dan waarschijnlijk in 2036 AOW. In dat geval is je tijdshorizon om zelf extra pensioen op te bouwen een stuk korter en zul je risico's meer willen spreiden, door bijvoorbeeld deels te sparen of in obligaties te beleggen.

Kortom, voor je financiële planning op de langere termijn, is je eigen AOW-leeftijd een ijkpunt om goed in de gaten te houden.

LEES OOK: 5 veranderingen die je hypotheek raken, tegen de tijd dat je met pensioen gaat: hier moet je nu al op letten