Een aantal grote pensioenfondsen heeft besloten om de pensioenen voor miljoenen deelnemers te verhogen in 2024.

Ambtenarenfonds ABP kondigde donderdag een pensioenverhoging van 3 procent aan. Eerder meldde Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) met ingang van 1 januari 2024 de pensioenen met 4,8 procent te verhogen. Ook de pensioenen bij metaalfonds PME (3,26 procent) en PGB (5,2 procent) gaan omhoog.

Voor werknemers in de bouw is echter geen sprake van een verhoging van de pensioenen begin 2024, zo meldde pensioenfonds bpfBOUW eerder deze maand. Metaalfonds PMT wil de pensioenen in het tweede kwartaal van 2024 met 3,2 procent verhogen.

ABP staat er net als enkele andere grote pensioenfondsen in Nederland financieel beter voor dankzij de gestegen rente.

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en metaalfonds PME kiezen ervoor om de pensioenpremies die werkende deelnemers betalen gelijk te houden.

Bij ABP betalen werknemers en werkgevers in 2024 iets minder. Het percentage daarvoor gaat van 27,9 naar 27,0 procent. Dat betekent dat een werknemer met een brutomaandinkomen van 3.500 euro netto ongeveer 10 euro voordeliger uit is.

Verhoging pensioen versus inflatie

Pensioenfondsen hebben jarenlang de pensioenen niet kunnen laten meestijgen met de lonen en de inflatie. Hierdoor is voor gepensioneerden en werkenden in veel gevallen een flink 'indexatiegat' ontstaan. Ofwel: pensioenen zijn niet waardevast gebleven.

Er is nu sprake van een beperkte inhaalslag. Maar hoe verhoudt zich dat tot de ontwikkeling van de inflatie in de afgelopen jaren?

In de jaren 2019, 2020 en 2021 bewoog de Nederlandse inflatie zich tussen de 1,3 procent en 2,7 procent. Maar afgelopen jaar schoten prijzen hard omhoog, mede door forse stijging van energieprijzen. De gemiddelde prijsstijging kwam daardoor uit op 10 procent.

Dit is de ontwikkeling van de consumentenprijsindex van het CBS en de verwachte ontwikkeling van de inflatie dit jaar en volgend jaar, volgens de meest recente prognose van het Centraal Planbureau.

 • 2019: 2,6 procent
 • 2020: 1,3 procent
 • 2021: 2,7 procent
 • 2022: 10 procent
 • 2023: 3,9 procent (verwachting)
 • 2024: 3,8 procent (verwachting)

Voor iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt, is de hamvraag uiteraard of de ontwikkeling van de pensioenen gelijke tred houdt met die inflatiecijfers. Dat bepaalt immers of de koopkracht van pensioenen stabiel blijft.

We zetten hieronder op een rij wat de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland de afgelopen jaren hebben gedaan om pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie en wat de plannen zijn voor 2024.

Ambtenarenfonds ABP

Tussen 2019 en 2022 verhoogde het grootste pensioenfonds van Nederland de pensioenen helemaal niet en daarna was er wel indexatie, maar die bleef achter bij de inflatiecijfers. ABP is het pensioenfonds voor ambtenaren en daaraan gelieerde instellingen zoals universiteiten. Het fonds had in 2022 ruim 3 miljoen deelnemers.

Begin 2024 verhoogt ABP de pensioenen met iets meer dan 3 procent, iets minder dan de verwachte inflatie van 3,8 procent voor komend jaar. Dit waren de pensioenverhogingen van ambtenarenfonds ABP in de afgelopen jaren:

 • 2019: 0 procent
 • 2020: 0 procent
 • 2021: 0 procent
 • 2022: 2,39 procent (per 1 juli)
 • 2023: 11,96 procent
 • 2024: 3,03 procent

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Ook het Pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogde de pensioenen tussen 2019 en 2022 niet. En de indexatie sindsdien bleef in vergelijking met ABP nog verder achter bij de inflatiecijfers. Zorg en Welzijn had in 2022 iets meer dan 3 miljoen deelnemers.

In 2024 verhoogt PFZW de pensioenen met 4,8 procent. Dit waren de pensioenverhogingen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in de afgelopen jaren:

 • 2019: 0 procent
 • 2020: 0 procent
 • 2021: 0 procent
 • 2022: 2,7 procent (per 1 oktober)
 • 2023: 6 procent
 • 2024: 4,8 procent

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

Net als de twee grootste pensioenfondsen indexeerde Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) de pensioen niet tussen 2019 en 2022. Daarna waren de verhogingen zeer bescheiden ten opzichte van de inflatie, maar voor volgend jaar lijkt er wel meer in het vat te zitten. PMT heeft 1,34 miljoen deelnemers.

Voor 2024 wil PMT de intentie de pensioenen met 3,2 procent verhogen vanaf het tweede kwartaal. Dit waren de pensioenverhogingen van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) in de afgelopen jaren:

 • 2019: 0 procent
 • 2020: 0 procent
 • 2021: 0 procent
 • 2022: 1,29 procent (per 1 oktober)
 • 2023: 4,2 procent
 • 2024: 3,2 procent

Pensioenfonds bpfBOUW

Het pensioenfonds bpfBOUW kwam in tegenstelling tot de drie grootste pensioenfondsen in 2019 en 2020 wel met kleine verhoginkjes van de pensioenen en heeft dit jaar met 14,52 procent de grootste verhoging. Maar volgend jaar zit indexatie er niet in.

Het pensioenfonds voor de bouw verhoogt de pensioenen niet per januari 2024. Dit waren de pensioenverhogingen van Pensioenfonds bpfBOUW, dat ruim 740.000 deelnemers heeft, in de afgelopen jaren:

 • 2019: 1,07 procent
 • 2020: 0,26 procent
 • 2021: 0 procent
 • 2022: 2,57 procent
 • 2023: 14,52 procent
 • 2024: 0 procent

Pensioenfonds Metalelektro (PME)

Pensioenfonds PME heeft tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2022 helemaal geen pensioenverhogingen doorgevoerd en daarna bleef de indexatie ver achter bij de ontwikkeling van de inflatie.

Pensioenfonds PME verhoogt de pensioenen in 2024 met 3,26 procent, na een verhoging van ruim 6 procent in 2023. Dit waren de pensioenverhogingen van PME, dat iets meer dan 610.000 deelnemers heeft, in de afgelopen jaren:

 • 2019: 0 procent
 • 2020: 0 procent
 • 2021: 0 procent
 • 2022: 1,29 procent (per 1 juli)
 • 2023: 6,2 procent
 • 2024: 3,26 procent

LEES OOK: Rentenieren: zoveel rendement moet je maken op je vermogen om jezelf €1.000 per maand of meer uit te keren voor extra pensioen