Een reeks grote financiële bedrijven kwam donderdagochtend met de halfjaarcijfers. Verzekeraars Aegon en NN zien allebei de financiële buffers iets slinken, door tegenwind op financiële markten. Bij Rabobank zijn de voorzieningen voor brakke kredieten in de eerste helft van dit jaar opgelopen en daalt de winst fors.

Eerder deze week werd bekend dat topman Lard Friese van NN Group overstapt naar Aegon, terwijl NN Group zelf David Knibbe als hoogste baas aanstelt.

NN Group krijgt kosten moeilijker omlaag

Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) wist in het tweede kwartaal, anders dan in eerdere kwartalen, de kosten niet omlaag te krijgen. Financieel directeur Delfin Rueda van de verzekeraar waarschuwde dat het verlagen van de kosten in de toekomst naar verwachting trager zal verlopen, mede doordat NN meer moet uitgeven om te kunnen groeien.

NN realiseerde in het tweede kwartaal 306 miljoen euro aan kostenbesparingen ten opzichte van het ijkpunt in 2016. Een kwartaal eerder was er sprake van 310 miljoen euro aan structurele besparingen. De verzekeraar streeft ernaar om de kostenbasis ten opzichte van 2016 met 400 miljoen euro te verlagen. In zowel het laatste kwartaal van vorig jaar als het eerste kwartaal van dit jaar lukte het NN om de kosten met 20 miljoen euro ten opzichte van 2016 te minderen.

De operationele winst in het afgelopen kwartaal zakte tot 445 miljoen euro van 508 miljoen euro in het dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Rueda kampte NN met tegenvallende inkomsten uit een deel van zijn beleggingen en ontving het herverzekeringsbedrijf hogere claims. Bij dat laatste onderdeel vielen vooral de vergoedingen voor invaliditeitsverzekeringen tegen. Ook kreeg de verzekeraar te maken met hogere claims uit een zogeheten legacyportefeuille.

De nettowinst dikte wel aan tot 606 miljoen euro, tegen 463 miljoen euro een jaar geleden. Het Nederlandse schadeverzekeringentak deed goede zaken. Ook de Europese activiteiten en de levensverzekeringen in Japan boekten een beter resultaat.

De belangrijke kapitaalbuffer (Solvency II) liep terug tot 210 procent. Dat was in het voorgaande kwartaal nog 213 procent. De verzekeraar wijt de daling aan ongunstige marktbewegingen en het aangekondigde dividend. De aandeelhouders worden beloond met 0,76 euro per aandeel. Dat is in totaal 252 miljoen euro.

Lees ook op Business Insider

Aegon ziet kapitaalbuffer slinken door lage rente

Aegon kampt naar eigen zeggen met negatieve markteffecten zoals de lagere rentestanden. Dat drukte in de eerste jaarhelft onder meer op de kapitaalbuffers van de verzekeraar. De nettowinst steeg wel, maar dit beeld is enigszins vertekend door een eenmalig kostenpost een jaar eerder.

Aegon sloot de meetperiode af met een winst van 618 miljoen euro. Dat was duidelijk meer dan de 491 miljoen euro die na de eerste jaarhelft van 2018 resteerde. Dat resultaat werd destijds gedrukt door een verlies op de verkoop van de Ierse activiteiten en beleggingsverliezen. De onderliggende winst viel met ruim 1 miljard euro de voorbije maanden 5 procent lager uit. De daling is volgens Aegon onder meer het gevolg van kosten die het moest maken voor groei-initiatieven.

De kapitaalbuffer (Solvency II-ratio) daalde naar 197 procent van 211 eind 2018. Scheidend topman Alexander Wynaendts van Aegon sprak van een turbulente eerste jaarhelft, waarin marktbewegingen voor Aegon negatief uitpakten. Hij toonde zich evengoed tevreden over de ratio. Hij benadrukt dat het Aegon goed gelukt is renterisico’s af te dekken. Dat gaf Aegon ook de ruimte het interim-dividend met 7 procent te verhogen tot 0,15 euro per aandeel

Wynaendts maakte onlangs bekend Aegon op termijn te zullen verlaten. Hij wordt opgevolgd door Lard Friese die tot voor kort aan het roer stond van concurrent NN Group. Tot zijn vertrek is het volgens Wynaendts zaak vast te houden aan de groeiagenda.

Eerder poogde Aegon om die reden branchegenoot Vivat in te lijven. De verzekeraar greep mis. Volgens Wynaendts blijft groei op eigen kracht echter de belangrijkste prioriteit. “We kijken uiteraard naar mogelijkheden. We hebben een mooi bod neergelegd op Vivat. Een hoger bod was in onze ogen niet verantwoord.”

Kijkend naar de toekomst ziet de topman de nodige onzekerheden ontstaan. Op de markten is veel volatiliteit. De rentes dalen en het vertrouwen neemt af. De eerste tekenen van recessies in markten waar Aegon actief is, dienen zich aan. “Aan ons de taak om in onzekere tijden zekerheid te kunnen bieden”, aldus Wynaendts.

Forse winstdaling Rabobank: meer kredietstroppen

Rabobank heeft in de eerste helft van dit jaar fors minder winst geboekt. Het financiële concern zag zijn kredietverliezen oplopen ten opzichte het extreem lage niveau over dezelfde periode vorig jaar. Ook werden de de inkomsten geraakt door de aanhoudende lage rente en het wegvallen van resultaten van niet-strategische onderdelen FGH Bank en BPD Marignan.

Onder de streep resteerde een winst van 1,2 miljard euro, wat neerkomst op een terugval van 29 procent. Volgens Rabobank is dat gezien de uitdagende omstandigheden als de verdere escalatie van de handelsoorlog en de afzwakkende economische groei in de wereld toch geen slechte prestatie. Topman Wiebe Draijer zegt dat hij “tevreden” terugkijkt op hoe de bank in staat was om wederom voortgang te boeken met zijn strategie.

Rabobank is er onder meer in geslaagd om de kosten verder omlaag te brengen. In Nederland heeft de bank zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt iets verder vergroot, naar 21,4 procent. Naar eigen zeggen blijft Rabobank daarmee de grootste hypotheekverstrekker.

LEES OOK: Met rood staan kan ongemerkt veel geld weglekken – deze 6 dingen doen banken voor jou om dat te voorkomen