• De Democraten komen donderdag met een wetsvoorstel om het aantal rechters in het Hooggerechtshof met vier uit te breiden, meldt The Intercept.
  • Democraten en Republikeinen strijden al jaren over de benoeming van nieuwe rechters.
  • Momenteel bestaat het Hooggerechtshof uit drie progressieve rechters en een conservatieve meerderheid van zes rechters.

De Democraten in het Amerikaanse parlement presenteren donderdag een wetsvoorstel om het aantal rechters in het Hooggerechtshof uit te breiden van 9 naar 13, meldt nieuwssite The Intercept op basis van drie ingewijden.

De hoogste gerechtelijke instantie van de VS is verregaand gepolitiseerd, omdat de president de hoge rechters voor het leven benoemt.

Momenteel bestaat het Hooggerechtshof uit drie progressieve rechters en een conservatieve meerderheid van zes rechters. Als president Joe Biden vier nieuwe rechters benoemt, zou er een progressieve meerderheid zijn.

Rond het Hooggerechtshof brak eind vorig jaar een politieke veldslag los tussen de Republikeinen en de Democraten na het overlijden van de progressieve hoge rechter Ruth Bader Ginsburg. Toenmalig president Donald Trump zag toen zijn kans schoon om op de drempel van zijn ambtstermijn nog zijn derde conservatieve hoge rechter te benoemen.

De Democraten waren daar woest over, omdat de Republikeinen in de Senaat in het laatste jaar van president Barack Obama weigerden diens kandidaat goed te keuren. De Republikeinen vonden toen dat een president in het laatste jaar van zijn ambtstermijn de benoeming van hoge rechters aan zijn opvolger moet laten.

Benoeming van Amy Coney Barrett was een kantelpunt

Sinds Trump en de Republikeinen in oktober, een maand voor de verkiezingen, toch de benoeming van de aartsconservatieve Amy Coney Barrett als hoge rechter erdoor drukten, wordt er in Democratische kringen gespeculeerd over het uitbreiden van het aantal hoge rechters om een einde te maken aan de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof.

Het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het Hooggerechtshof is volgens The Intercept met name van de hand van Jerry Nadler, de Democratische voorzitter van de commissie juridische zaken van het Huis van Afgevaardigden.

In de Senaat zal de Democraat Ed Markey uit Massachusetts zich inspannen voor het wetsvoorstel.

Republikeinen zijn fel tegen meer rechters in het Hooggerechtshof

De Republikeinen zijn mordicus tegen een uitbreiding van het Hooggerechtshof. Sommige Republikeinen stellen dat het voorgenomen 'court packing' het vertrouwen van Amerikanen in hun politieke en gerechtelijke instituties zal doen afnemen.

Ook zeggen critici dat het uitbreiden van het Hooggerechtshof een slecht precedent schept, waarbij elke president het hof kan veroveren door het aantal rechters uit te breiden. Het aantal hoge rechters is in het verleden echter al meermaals aangepast.

Het Hooggerechtshof doet geregeld verstrekkende uitspraken over zwaar beladen en omstreden onderwerpen, zoals stemrecht, burgerrechten, abortus en het recht op het dragen van vuurwapens.

Lees meer over de Verenigde Staten: