ANALYSE- De cryptosector heeft deze week een harde tik gekregen. Met als meest opvallende wapenfeit: de implosie van het platform Terra, met de daaraan gekoppelde munt luna.

Dit is vooral van belang omdat Terra gezien werd als een cryptoplatform dat voorliep op het gebied van ‘decentralised finance’. Het gaat hierbij om de mogelijkheid om via een cryptoplatform financiële transacties te doen via geautomatiseerde computeralgoritmes, zonder dat er een tussenliggende partij – zoals een broker, of notaris – aan te pas komt om het vertrouwen tussen kopers en verkopers te waarborgen.

De wereld van ‘DeFi’ is sterk afhankelijk van het gebruik van zogenoemde ‘stablecoins’, ofwel cryptovaluta die aan een specifieke andere bron van waarde zijn gekoppeld, zoals de dollar of goud. Dit is van belang bij het doen van financiële transacties, omdat je niet wilt dat de waarde van een cryptomunt sterk fluctueert op het moment dat je via een DeFi-transactie bijvoorbeeld geld leent.

Het platform Terra maakte onder meer gebruik van de stablecoin TerraUSD, die officieel gekoppeld was aan de dollar. Maar dat gebeurde niet via een onderliggende dekking met echte dollars, maar op basis van een algoritme dat de koers stabiel moest houden tegenover de dollar.

Deze week werd de koppeling van de TerraUSD met de dollar echter verbroken door speculatieve activiteiten. Momenteel krijg je nog maar 16 dollarcent voor 1 TerraUSD, terwijl deze munt stabiel zou moeten zijn op 1 dollar per 1 TerraUSD.

Betrouwbaarheid 'stablecoins' ter discussie: bedreiging voor ecosysteem

Het verbreken van de koppeling met de dollar heeft ervoor gezorgd dat het ecosysteem van decentralised finance van Terra is ingestort. Immers, partijen die DeFi-transacties deden, waren plots niet meer zeker van de waarde van hun bezittingen, als ze TerraUSD als onderliggende stablecoin gebruikten.

Door het wegvallen van de dollarkoppeling van TerraUSD is het cryptoplatform Terra geïmplodeerd. De bijbehorende cryptomunt luna is deze week met 99 procent gedaald, waardoor zo'n 30 miljard dollar in marktwaarde in rook is opgegaan.

De site Coindesk meldde vrijdag dat transacties op het netwerk van Terra (de blockchain) donderdag stil zijn komen te liggen.

Waardering cryptomarkt sterk bepaald door geloof in zonnige toekomst

De val van Terra heeft cryptobeleggers er op brute wijze aan herinnerd dat de waarde van cryptobezittingen sterk afhankelijk is van de marktdynamiek van vraag en aanbod, waarbij de verwachtingswaarde over toekomstige mogelijkheden van blockchainprojecten een grote rol spelen.

De meeste cryptoprojecten hebben geen onderliggende inkomstenstroom, zoals de winst die beursgenoteerde bedrijven genereren. Dat maakt de waardering van cryptoprojecten een hachelijke zaak.

Beleggers kunnen momenteel vaak alleen hopen dat blockchainprojecen die vaak letterlijk in de kinderschoenen staan, in de toekomst breder worden toegepast en tastbare toegevoegde waarde opleveren.

De implosie van het platform Terra draagt als risico mee dat er een bredere vertrouwenscrisis ontstaat. De ogen zijn hierbij op de korte termijn vooral gericht op de stablecoin tether. Die is volgens de bedenkers gekoppeld aan dollargerelateerde activa. Maar toch verloor ook tether deze week even zijn koppeling met de dollar, waarbij de cryptomunt tijdelijk op 0,95 dollar per tether noteerde.

Tether is eerder bekritiseerd, omdat sommige beleggers betwijfelen of deze stablecoin onderliggend daadwerkelijk is gedekt door liquide beleggingen in dollars.

Lees ook: Mogelijk strafrechtelijk onderzoek naar omstreden Tether – zoveelste rode vlag voor problematische stablecoin

Voor de cryptomarkt is het van groot belang dat het vertrouwen in tether behouden blijft, omdat het wegvallen van deze stablecoin een systeemcrisis zou kunnen uitlokken voor de cryptomarkt bij toepassingen als decentralised finance.

Ook neemt het risico toe dat financiële toezichthouders harder gaan ingrijpen op de cryptomarkt, als de risico's voor gewone beleggers toenemen, omdat bijvoorbeeld stablecoins niet betrouwbaar blijken.

LEES OOK: Econoom Nouriel Roubini is een felle criticus van de bitcoin – maar hij wil nu zelf een cryptomunt lanceren die beter is dan de dollar