• In China heeft het aantal actieve gevallen van bevestigde besmettingen met het coronavirus een dalende lijn ingezet.
  • De meeste landen in Europa, maar ook de VS, hebben nog te maken met een stijgende lijn, volgens data van de site Worldometers.
  • Italië telt officieel het hoogste aantal actieve gevallen in de wereld.
  • Nederlandse cijfers laten ook een stijgende lijn zien; de precieze omvang van de corona-uitbraak is lastig vast te stellen door verschil in meetmethodes

In China heeft het aantal actieve gevallen van besmetting met het coronavirus duidelijk een dalende lijn ingezet. Maar in Europa en de Verenigde Staten is nog steeds sprake van groei van het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus.

De sterke verspreiding van het coronavirus buiten China heeft ertoe geleid dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sinds afgelopen woensdag spreekt van een pandemie.

Het totale aantal vastgestelde besmettingen in de wereld bedraagt zondagochtend ruim 157.000. Er zijn inmiddels ongeveer 76.000 meldingen van mensen die zijn genezen, bijna 6.000 doden en ongeveer 75.000 actieve gevallen. Dat blijkt uit data van de site Worldometers.

Het blijft overigens zo dat er aan alle officiële rapportages van bevestigde besmettingen de nodige haken en ogen zitten, omdat er per land verschillen zijn in het aantal tests dat wordt gedaan.

Ook zijn er verschillen in metingen van het aantal genezen personen, waardoor het aantal actieve gevallen altijd een schatting blijft.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt in landen met een stijgende trend waarschijnlijk fors hoger dan het aantal gerapporteerde besmettingen. Zo schat GGD-directeur Sjaak de Gouw het werkelijke aantal besmettingen in Nederland op ongeveer 6.000, volgens een e-mail die RTL Nieuws heeft ingezien. Dat is fors hoger dan het aantal officiële meldingen van het RIVM, dat op iets minder dan 1.000 staat per 14 maart.

Actieve besmettingen met coronavirus in de wereld

Onderstaande grafiek maakt duidelijk dat de wereldwijde trend van actieve gevallen een stijgende lijn vertoont.

De groei van het aantal actieve gevallen buiten China is de belangrijkste reden dat het totale aantal actieve besmettingen in de wereld sinds begin maart weer is gaan stijgen.

Dit is ook te zien in onderstaande grafiek die het aantal gerapporteerde nieuwe  gevallen op dagbasis afzet tegen het aantal gemelde genezingen. Sinds begin maart is het aantal nieuwe gevallen op dagbasis explosief gestegen.

China gaat beter, Europa en VS zien flinke stijgingen

Hieronder geven we voor een aantal landen de ontwikkeling van het aantal gerapporteerde actieve gevallen. Omdat er flinke meetverschillen zijn tussen landen, moeten de verschillen in aantallen bevestigde besmettingen tussen landen met voorzichtigheid worden bezien.

Lastig is ook dat bijvoorbeeld in Nederland de meetmethode deze week is aangepast. Het RIVM test sinds enkele dagen vooral groepen met een hoger risico. Tegelijk meldt het RIVM voor Nederland vooralsnog niet het aantal genezingen per dag, waardoor het cijfer voor actieve gevallen alleen rekening houdt met het aantal overledenen. In andere landen wordt wel systematisch gerapporteerd hoeveel mensen genezen zijn gemeld.

Er moet dus een slag om de arm worden gehouden bij de exacte aantallen van de gerapporteerde cijfers, maar de trendmatige ontwikkeling geeft wel iets aan over welke kant het opgaat in diverse landen.

In China toont het aantal actieve gevallen duidelijk een dalende sinds medio februari. Volgens de officiële statistieken is Italië sinds enkele dagen het land met de meeste actieve gevallen in de wereld.


Italië: 17.750 actieve gevallen (stand per 14 maart 2020)


China: 10.733 actieve gevallen (stand per 14 maart 2020)


Iran: 7.779 actieve gevallen (stand per 14 maart 2020)


Zuid-Korea: 7.180 actieve gevallen (stand per 14 maart 2020)


Spanje: 5.678 actieve gevallen (stand per 14 maart 2020)


Duitsland: 4.544 actieve gevallen (stand per 14 maart 2020)


Frankrijk: 4.366 actieve gevallen (stand per 14 maart 2020)


Verenigde Staten: 2.830 actieve gevallen (stand per 14 maart 2020)


Verenigd Koninkrijk: 1.101 actieve gevallen (stand per 14 maart 2020)


Nederland: 947 actieve gevallen* (stand per 14 maart 2020)

*Actieve gevallen in Nederland wijkt af van andere landen. Het RIVM meldt op dagbasis niet hoeveel genezingen er zijn. Actieve gevallen is daarom het saldo van vastgestelde besmettingen minus het aantal overledenen.


Lees meer over het coronavirus: