Nu het aantal coronagevallen weer oploopt, moeten misschien ook de zogeheten risiconiveaus in Nederland worden aangescherpt.

De grootste brandhaarden momenteel zijn de regio’s Amsterdam-Amstelland, Twente, Groningen, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek.

Ook zijn er een aantal regio’s waar het aantal besmettingen de goede kant op gaat. Hieronder vallen Zuid-Holland Zuid, Friesland, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Brabant-Noord.

Nu het aantal coronagevallen weer oploopt, moeten misschien ook de zogeheten risiconiveaus in Nederland worden aangescherpt. De overheid kijkt dinsdag weer naar de kaart van Nederland. De grootste brandhaarden momenteel zijn de regio’s Amsterdam-Amstelland, Twente, Groningen, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners.

Tot eind mei stonden alle 25 veiligheidsregio’s op zeer ernstig. In de loop van juni werd dat verlaagd, toen het aantal positieve tests snel daalde. Tien regio’s hebben momenteel het laagste niveau, waakzaam. Veertien regio’s staan een stapje hoger, op zorgelijk. Zuid-Holland-Zuid heeft als enige regio niveau ernstig. Geen enkele regio staat momenteel op zeer ernstig.

Er zijn vijf brandhaarden voor corona in Nederland

Amsterdam-Amstelland is één van de regio’s met de status zorgelijk. In de laatste zeven dagen zijn daar 920 mensen positief getest. Omgerekend komt dat neer op 86 nieuwe gevallen op elke 100.000 inwoners. Maar van die 86 waren 68 in de laatste vier dagen. Als die stijging dinsdag doorzet, kan het betekenen dat de regio voldoet aan de voorwaarden voor ‘ernstig’, dus het derde van vier risiconiveaus.

In Twente zijn in de afgelopen week 365 inwoners positief getest, onder wie ongeveer 180 bezoekers van een discotheek in Enschede. Omgerekend zijn dat 58 nieuwe gevallen op elke 100.000 Tukkers. Het risiconiveau in Twente zou daarmee van waakzaam naar zorgelijk kunnen gaan, dus van het laagste naar het een na laagste stapje. Ook Groningen, Kennemerland en de Gooi en Vechtstreek maken misschien dat stapje omhoog.

In andere regio's gaat het aantal positieve tests wel de goede kant op. Zuid-Holland-Zuid gaat mogelijk van ernstig naar zorgelijk. Friesland, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Brabant-Noord zakken wellicht van zorgelijk naar waakzaam.

Voor de coronamaatregelen hebben de risiconiveaus vooralsnog geen gevolgen. De maatregelen en de versoepelingen worden landelijk bepaald. Maar als het aantal gevallen verder oploopt en ook de risiconiveaus verder omhoog gaan, zou het wel kunnen betekenen dat delen van de versoepeling worden teruggedraaid of dat er nieuwe maatregelen komen.

LEES OOK: Een Pfizer-prik na een eerdere inenting met AstraZeneca kan volgens de Gezondheidsraad prima, maar andersom niet