De ChristenUnie wil nog flink sleutelen aan het belastingstelsel, blijkt uit het verkiezingsprogramma.

Het belastingstelsel moet eenvoudiger met minder speciale kortingen en een lager tarief voor inkomens tot 70.000 euro.

Tegelijk wil de ChristenUnie de hypotheekrenteaftrek afschaffen, de eigen woning in box 3 belasten en de erfbelasting verhogen.

De ChristenUnie bepleit in het verkiezingsprogramma flinke wijzigingen in het belastingstelsel. Eén van de zaken die deze partij wil veranderen, is de fiscale bevoordeling van tweeverdieners vergeleken met eenverdieners.

Om te beginnen wil de ChristenUnie af van de wirwar van toeslagen en fiscale heffingskortingen, zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de ouderenkorting en de algemene heffingskorting.

In plaats daarvan moet er één verzilverbare korting op de te betalen belasting komen. Deze zogenoemde basiskorting houdt rekening met de samenstelling van huishoudens. Die basiskorting bestaat uit een inkomensonafhankelijk deel en een deel dat wel afhankelijk is van het inkomen.

In plaats van een kinderopvangtoeslag komt er een vaste vergoeding die 96 procent bedraagt van de kosten van de kinderopvang. Die wordt hiermee vrijwel gratis.

Geen hypotheekrenteaftrek, huis naar box 3

Wat betreft de inkomstenbelasting wil de ChristenUnie het lage tarief van momenteel 37 procent verder verlagen naar 32,5 procent. Dit moet gelden voor inkomens tot 70.000 euro. Het hoge belastingtarief van momenteel 49,5 procent, moet juist verder omhoog. Dit zou vanaf 70.000 euro 52,5 procent moeten bedragen.

Verder wil de ChristenUnie de hypotheekrenteaftrek in tien jaar tijd volledig afschaffen en de eigen woning laten belasten in box 3 voor vermogen. Dit moet dan gepaard gaan met een verhoging van de heffingsvrije drempel in box 3 tot 250.000 euro voor een alleenstaande en tot 400.000 euro voor fiscale partners.

Lees ook: Dit ga je fiscaal merken als eigen huis in box 3 komt: omvang hypotheek en overwaarde maken veel uit

Wat betreft de discussie over het hanteren van een 'fictief rendement' op spaargeld en beleggingen, zoals dat nu gebeurt in box 3, is het volgens de ChristenUnie mogelijk om dit voor spaarders dicht bij het werkelijke rendement te brengen. De partij wil niet over naar het belasten van de daadwerkelijke rendementen op spaargeld en beleggingen.

Ook wil de partij de fiscale aanpassingen deels bekostigen met een verhoging van de erfbelasting. De ChristenUnie wijst er hierbij op dat een erfenis een financieel voordeel oplevert waar geen tegenprestatie tegenover staat.

"Vanuit dat perspectief is het vreemd erfenissen veel lager te belasten dan bijvoorbeeld arbeidsinkomen, zoals nu het geval is. Naast een verlaging van de belasting op arbeidsinkomen, ligt wat ons betreft vanuit draagkrachtoverwegingen een verhoging van de belasting op erfenissen voor de hand."


[activecampaign form=24]


LEES OOK: Zoveel ben je kwijt aan de vermogensheffing in box 3 als je dit jaar €100.000 op bank laat staan tegen 0,1% rente… of juist gaat beleggen voor meer rendement