Als je echt een idee wil krijgen van de waanzinnige opmars van China in de afgelopen dertig jaar, dan moet je onderstaande interactieve infographic eens bekijken.

Op de website The Visual Capitalist vonden we een animatie van de ontwikkeling van het nationaal inkomen van de 10 grootste landen in de wereld sinds 1960.

Als je op de Twitter-post hieronder klikt, kun je ‘m afspelen. Ga voor de oorspronkelijk versie naar de website van The Visual Capitalist.

Drie dingen vallen op:

  • China: in 1960 had de Chinese economie een omvang van ongeveer een tiende van het nationaal inkomen van de Verenigde Staten. China bleef wat betreft de grootte van de economie achterlopen bij andere grote landen tot vlak na de millenniumwisseling. Maar inmiddels ligt China op koers om de Verenigde Staten te passeren als grootste economie ter wereld.
  • Japan: in de jaren negentig leek het er even op alsof Japan op weg was om de Verenigde Staten in te halen als grootste economie ter wereld. Maar een langdurige periode van 'stagflatie' zette Japan een paar plaatsten terug.
  • Economische groei is geen wetmatigheid. Landen groeien niet automatisch door. Je kunt op de lange termijn duidelijk fasen onderscheiden van opkomst en verval. De infographic toont de opkomst van China, maar ook het relatieve verval van landen als Italië en Rusland.

China heeft met meer dan één miljard inwoners natuurlijk een gigantisch voordeel van een massa aan goedkope arbeidskrachten die sinds de jaren negentig in opkomende industrieën zijn ingezet. Japan daarentegen heeft al enkele decennia te maken met een piek in het arbeidsaanbod en een groeiend aandeel van ouderen in de totale bevolking.

Maar het gaat niet alleen om demografie. Politieke keuzes over de inrichting van de economie zijn extreem belangrijk.

Landen als China en Duitsland hebben duidelijk keuzes gemaakt die de economische groei op de langere termijn ten goede zijn gekomen. Er is ook een hoge mate van consensus onder de bevolking over de gemaakte keuzes. Dat heeft zich de afgelopen decennia uitbetaald.

LEES OOK: Merkel zou haar eerste ontmoeting met Trump hebben voorbereid door zijn Playboy-interview uit 1990 te lezen