Leiding geven aan een onderneming geeft je veel verantwoordelijkheid en vaak een prettig salaris. Maar ook CEO’s moeten belasting betalen en zien op hun loonstrookje een verschil tussen het bruto salaris en wat daar netto van overblijft.

De salarissen van de hoogste baas bij bedrijven lopen in Nederland overigens behoorlijk uiteen, afhankelijk van de grootte van ondernemingen. Ook zijn er verschillen tussen beursgenoteerde bedrijven en bedrijven zonder beursnotering.

Zo verdient een directeur in het Midden- en Kleinbedrijf gemiddeld ongeveer 150.000 euro per jaar, zo bleek afgelopen jaar uit een beloningsonderzoek van de NCD, de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren. CEO’s van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen daarentegen kunnen rekenen op veel hogere salarissen.

Een jaarsalaris van 500.000 euro tot 1 miljoen euro is redelijk gangbaar bij de grotere beursbedrijven. Je ziet het aan de inkomens van bestuurders van ondernemingen uit de Amsterdamse AEX-index.

De ‘basissalarissen’ van de tien grootverdieners onder de AEX-bestuurders lopen uiteen van 0,5 miljoen euro tot 1,6 miljoen euro, zo meldde De Ondernemer afgelopen jaar op basis van onderzoek van De Volkskrant.  Dat is nog vóór variabele beloningen zoals de jaarbonus, aandelen- en optiepakketten.

Zo ontving Gillian Tans van Booking.com over 2018 basissalaris van 0,5 miljoen euro. Frans Muller van Ahold en Peter Wennink van ASML kregen in 2018 een basissalaris van 1 miljoen euro. Paul Polman van Unilever verdiende als basissalaris van 1,6 miljoen euro.

Bovenop het basissalaris komt dan een variabele beloning. De AEX-bestuurder die in 2018 het meest verdiende, is Ben van Beurden, CEO van Shell. Zijn totale beloning liep in 2018 op tot ruim 20 miljoen euro. Het basissalaris van de topman van Shell lag op 1,5 miljoen euro.

Loonstrookje van CEO: wat hou je netto over?

Als we de variabele beloning even buiten beschouwing laten, kun je voor een CEO - net als bij gewone werknemers - ook bekijken hoe de verhouding tussen bruto en netto ligt op basis van de Nederlandse inkomstenbelasting.

Wat hou je als topman- of vrouw in 2020 netto over van een bruto inkomen van bijvoorbeeld 1,5 ton, 3 ton, 5 ton of  1 miljoen euro?

Business Insider ging aan de slag met de bruto-netto salaristool van berekenhet.nl om een beeld te krijgen van topsalarissen.

We gaan uit van een 45-jarige CEO. Zij of hij rijdt een Tesla Model S van de zaak. Die elektrische auto heeft een prijs vanaf 88.000 euro. Tot de catalogusprijs van 45.000 euro geldt een lage bijtelling van 8 procent in 2020 en daarboven een hoge bijtelling van 22 procent. Per saldo is de bijtelling voor deze elektrische Tesla ongeveer 15 procent.

Je krijgt dan het volgende beeld:

Je ziet in de bovenstaande tabel dat de CEO's mét de Tesla van de zaak van het (basis)salaris net iets meer dan de helft van het bruto salaris overhouden.

Voor de CEO met een salaris van 1,5 ton ligt de belastingdruk op 48,3 procent. De topman- of vrouw met een salaris van 1 miljoen euro heeft in dit voorbeeld een gemiddelde belastingdruk van 49 procent.

Ter vergelijking: eerder berekende Business Insider voor een jaarinkomen van 60.000 euro, inclusief een auto van de zaak, een gemiddelde belastingdruk van iets meer dan 30 procent. Die ligt dus bij de topinkomens duidelijk hoger.

In de tool van berekenhet.nl wordt alleen rekening gehouden met bijtelling van de auto van de zaak, maar de kans is natuurlijk groot dat ook CEO's een huis hebben met een hypotheek. Een stevige hypotheek kan dan extra fiscaal voordeel brengen.

We nemen als voorbeeld de CEO met een salaris van vijf ton. Die kan zich prima een huis van 1 miljoen euro veroorloven met een tophypotheek van 1 miljoen euro. Stel dat daar een hypotheekrente van 2 procent op zit. Dan komt het saldo van het eigen woningforfait (0,6 procent tot ruim 1 miljoen euro) en de aftrekbare hypotheekrente (20.000 euro) uit op 14.000 euro.

De hypotheekrente mag in 2020 voor inkomens boven de circa 68.000 euro tegen maximaal 46 procent worden afgetrokken. De CEO met het salaris van 5 ton heeft door de hypotheekrenteaftrek netto een extra voordeel van 6.440 euro, waardoor de belastingdruk iets onder de 48 procent daalt.

Op het moment dat een huis méér dan 1 miljoen euro waard is, gaat het eigenwoningforfait overigens hard omhoog. Voor de waarde boven 1.090.000 euro bedraagt dit 6.540 euro plus 2,35 procent van de waarde van de woning boven de 1.090.000 euro. Je moet als huiseigenaar dan flink wat aftrekbare hypotheekrente hebben om het eigenwoningforfait te compenseren.

Lees meer over salarissen in 2020: