De lonen moeten omhoog, vindt premier Mark Rutte. En dat lijkt ook te gaan gebeuren in 2020. Zo houdt het Centraal Planbureau (CPB) voor volgend jaar rekening met een gemiddelde loonstijging van 2,5 procent. Maar wat blijft daarvan netto over?

Hoe je inkomen zich ontwikkelt in 2020 is om verschillende redenen interessant. Je salaris kan natuurlijk een punt zijn bij de beoordelingsgesprekken voor het eind van dit jaar. Maar er speelt meer dan dat.

De inkomensgroei is namelijk ook van belang voor de maximale hypotheek in 2020. Volgens de leennormen die budgetinstituut Nibud heeft opgesteld, kunnen huishoudens waar de lonen 2,5 procent stijgen een hogere maximale hypotheek krijgen in 2020. Maar stijgt je inkomen niet, dan kan het ook zo zijn dat de maximale hypotheek lager uitvalt.

Lees ook: Maximale hypotheek in 2020: als je de hypotheekrente voor 10 jaar of langer vastzet én je loon stijgt, zit je goed

Wel of geen 2,5 procent hoger loon: van bruto naar netto

Hoeveel krijg je netto méér als je bruto salaris 2,5 procent stijgt? Met behulp van een tool op de site berekenhet.nl maakten we een schatting op basis van vijf voorbeeldinkomens.

We gaan uit van bruto inkomens die oplopen van 60.000 euro tot 100.000 euro per jaar. Onze voorbeeldpersoon (man of vrouw) is midden dertig en werkt in het bedrijfsleven in een fulltime baan.

Zij of hij heeft een elektrische auto van de zaak van 45.000 euro. De fiscale bijtelling voor privégebruik van de leaseauto blijft 4 procent in 2020, want onze carrièretijger heeft de leaseauto in 2019 tegen dit tarief gekregen. Een 13e maand laten we buiten beschouwing.

Lees ook op Business Insider

In de onderstaande grafieken kun je het verschil tussen het netto en bruto loon zien in situaties mét en zonder loonstijging.

Een inkomensstijging van 2,5 procent bruto komt neer op een netto stijging van 760 euro tot 1260 euro per jaar, op basis van de salarisreeks tussen de 60.000 euro en 100.000 euro. In het gunstigste geval dus iets meer dan 100 euro per maand.

Verdien je in 2019 60.000 euro bruto en komt daar niets bij, dan blijft er in dit voorbeeld netto 39.522 euro per jaar over. Per maand is dat 3.324 euro. Het netto inkomen is bij dit salaris bijna twee derde van het bruto inkomen, zo’n 66 procent.

Je ziet ook hoe het Nederlandse progressieve belastingstelsel werkt. Iemand met een salaris van een 100.000 euro bruto houdt daar netto 57.934 euro van over. Dus nog geen 60 procent.

Wat je misschien opvalt is dat het verschil in de netto inkomensstijging bij de inkomens van 60.000 en 70.000 euro netto vrijwel nihil is. Dat komt omdat bij inkomsten boven de 68.507 euro de hoogste belastingschijf van 49,5 procent begint.

De extra euro’s die je boven de 68.507 euro gaat verdienen, worden relatief zwaar belast. Je moet dus fors meer dan pakweg 70.000 euro bruto verdienen om aan een loonstijging een substantieel hoger bedrag over te houden.

Lees meer over geld en inkomen: