Volgend jaar verandert er veel bij de inkomstenbelasting in box 1. Het kabinet-Rutte 3 heeft besloten dat we versneld naar een zogenoemd tweeschijvenstelsel gaan in 2020.

Dit merk je concreet bij de belastingaangifte die je in 2021 doet over het belastingjaar 2020. Maar het kan geen kwaad om alvast een idee te krijgen hoe dat uitpakt voor je portemonnee.

Door de belastinghervorming gaan de tarieven voor de inkomstenbelasting omlaag, maar dat betekent ook dat huiseigenaren minder hypotheekrenteaftrek krijgen. Bovendien sleutelt kabinet aan heffingskortingen die in mindering worden gebracht op de te betalen belasting. Daarbij profiteren vooral midden- en hogere inkomens van een hogere arbeidskorting.

In hoofdlijnen ziet de nieuwe opzet van de inkomstenbelasting in box 1 er zo uit: voor werkenden geldt vanaf volgend jaar bij het inkomen tot 68.507 een belastingtarief van 37,35 procent. Daarboven is het tarief 49,50 procent.

In de meeste gevallen krijgen belastingplichtigen dus te maken met lagere belastingtarieven. Alleen voor het inkomen tot bijna 21.000 euro gaat het tarief iets omhoog vergeleken met het tarief van 36,65 procent dat nu geldt.

In de tabel hieronder zie je de belangrijkste wijzigingen in de belastingtarieven.

Een andere belangrijke aanpassing van de inkomstenbelasting is dat de hypotheekrenteaftrek de komende jaren wordt teruggeschroefd naar het tarief van iets meer dan 37 procent in de eerste belastingschijf. Hogere inkomens krijgen dus minder hypotheekrenteaftrek.

De aanpassing gebeurt in een aantal stappen. Zo is het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek dit jaar nog 49 procent en wordt dat in 2020 46 procent voor het inkomen dat hoger is dan 68.507 euro. Dat is te zien in de onderstaande tabel.

Inkomstenbelasting in 2020: wat eist de fiscus op?

Hoe de wijzigingen bij de inkomstenbelasting uitpakken voor individuele belastingbetalers hangt af van veel factoren: de hoogte van je bruto inkomen, maar dus ook hoeveel aftrekbare hypotheekrente je hebt. En als werknemer kan relevant zijn of je een leaseauto hebt en welke bijtelling voor privégebruik daar geldt.

Om een idee te geven heeft Business Insider vier profielen opgesteld voor werknemers met inkomens van twee tot vier keer modaal: op die groep heeft de belastinghervorming van 2020 een relatief grote invloed.

Het verschil in de te betalen belasting in 2019 en 2020 hebben we berekend met behulp van een tool van de site berekenhet.nl. Die kun je ook zelf invullen om te zien wat je in 2020 aan inkomstenbelasting gaat betalen en hoe zich dat verhoudt tot wat je over 2019 kwijt bent in box 1.

Als uitgangspunt nemen we vier werknemers met bruto inkomens van respectievelijk 60.000 euro, 80.000 euro, 100.000 euro en 120.000 euro.

In alle gevallen gaat het om werknemers met een eigen woning die in 2015 is gekocht met een hypotheek van vier keer het bruto inkomen. Daarvoor is een annuïteitenhypotheek afgesloten voor 10 jaar vast tegen 3 procent.

Door de stijging van huizenprijzen in de afgelopen jaren is de woz-waarde van de woningen inmiddels 25 procent hoger dan de hypotheek.

Tot slot hebben alle vier de werknemers dit jaar een nieuwe elektrische leaseauto genomen die minder dan 50.000 euro kost. Zo profiteren ze optimaal van de lage bijtelling voor privégebruik van 4 procent.

Lees ook: De fiscale bijtelling voor elektrische leaseauto’s verdubbelt in 2020: dit ga je betalen voor 17 modellen die volgend jaar op de markt komen

De werknemer die 60.000 euro verdient, heeft een Nissan Leaf met een cataloguswaarde van 37.000 euro en de werknemer met het salaris van 120.000 euro leaset via de zaak een Tesla Model 3 van net geen 50.000 euro.

In de onderstaande tabel staan de uitgangspunten samengevat.

Als je op basis van deze kenmerken met de tool van berekenhet.nl kijkt naar de belastingdruk én de te betalen belasting rolt daar het volgende uit:

Te zien is dat in alle gevallen de gemiddelde belastingdruk daalt in 2020, waarbij de werknemers tussen de pakweg 700 en 1.300 euro minder belasting betalen in 2020 vergeleken met 2019.

Bij de werknemers met de bruto inkomens van respectievelijk 60.000 euro en 80.000 euro is de daling van de belastingdruk 1,2 procentpunt. Voor de werknemers die 100.000 euro en 120.000 euro verdienen, zakt de belastingdruk met respectievelijk 0,8 procentpunt en 1 procentpunt.

Hogere arbeidskorting, maar boven de 1 ton valt die weg

In deze voorbeelden gaan we ervan uit dat een hoger inkomen gepaard gaat met een hogere hypotheek en dus méér aftrekbare hypotheekrente in de hoogste belastingschijf. Daardoor wordt het belastingvoordeel in euro's groter naarmate het inkomen hoger is. Dit effect treedt op ondanks de daling van het tarief waartegen de hypotheekrente in de hoogste belastingschijf kan worden afgetrokken.

Een uitzondering hierop is het verschil tussen de werknemer die 80.000 euro verdient en de werknemer met het inkomen van 100.000 euro. De ééntonner gaat er absoluut gezien minder op vooruit (860 euro) dan de werknemer die 80.000 euro verdient (905 euro).

Dit heeft te maken met de aanpassing van de arbeidskorting in 2020. Voor inkomens tussen de ongeveer 34.000 euro en 98.000 euro gaat de arbeidskorting volgend jaar relatief sterk omhoog. Maar zodra je meer dan 98.000 euro verdient, vervalt deze korting op de te betalen belasting. Dat voelen ééntonners in hun portemonnee.

Hoe de belastinghervorming van 2020 voor jou uitpakt, is uiteindelijk een kwestie van maatwerk. Als je naast je bruto inkomen meeneemt hoeveel aftrekbare hypotheekrente je hebt en hoeveel bijtelling je betaalt als je een leaseauto hebt, kan je al een aardig beeld krijgen.

Lees meer over belastingen: