• Het Verenigd Koninkrijk riskeert een daling van  bijna €30 miljard euro in exporten naar de EU als het geen nieuw handelsverdrag sluit, schrijven economen van de VN.
  • Importheffingen en non-tarifaire handelsbelemmeringen kunnen exporten van het VK naar de EU in gelijke mate schaden.
  • Onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen beide zijden beginnen komende maandag in Brussel.
  • Brexit ligt al op koers om het Verenigd Koninkrijk meer te kosten dan de som van zijn bijdragen aan de begroting van de EU in de afgelopen 47 jaar.

Het Verenigd Koninkrijk riskeert een daling van 14 procent van zijn exporten naar de Europese Unie als het voor het einde van dit jaar geen nieuw handelsverdrag sluit met de EU. Dat schrijven economen van de Conferentie van de Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) in een dinsdag verschenen rapport.

Exporten van het VK naar de EU kunnen dalen met 32 miljard dollar (29,4 miljard euro) als gevolg van de herinvoering van importheffingen en non-tarifaire handelsbelemmeringen als regelgeving, schrijven de samenstellers. Bijna de helft van alle Britse exporten (46 procent) is bestemd voor EU-landen.

In het geval van een zogeheten no deal-Brexit zonder nieuw handelsverdrag aan het einde van de overgangsperiode, die per 31 december van dit jaar afloopt, zullen importheffingen leiden tot een daling van exporten van 5 tot 7 procent, ofwel 11,4 tot 16 miljard dollar, stellen de economen van UNCTAD.

Non-tarifaire belemmeringen zouden dat verlies mogelijk verdubbelen, schrijven ze in het rapport, getiteld Brexit beyond tariffs: The role of non-tariff measures and the impact on developing countries. Dat komt doordat lidmaatschap van de Europese Unie juist op dat terrein voordelen biedt die in andere handelsverdragen meestal ontbreken.

Hoe de situatie uitpakt als er wel een nieuw handelsverdrag wordt bereikt en de regering van premier Boris Johnson kiest voor een ‘zachte Brexit’ hangt volgens de auteurs, Ben Shepherd en Ralf Peters, af van de details van dat akkoord.

Brexit: onderhandelingen over handelsverdrag van start

Komende maandag beginnen in Brussel de onderhandelingen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. De eerste onderhandelingsronde loopt tot donderdag. In maart volgt een tweede ronde in Londen.

Naast de handelsbetrekkingen moeten de komende tien maanden ook afspraken worden gemaakt over zaken als visserij, veiligheid, defensie, energie en transport. Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU, heeft voorgesteld om tien onderhandelingsronden te houden.

Ook andere economen waarschuwen voor de oplopende kosten van Brexit voor het Verenigd Koninkrijk. Zo heeft Dan Hanson van Bloomberg Economics eerder berekend dat de Brexit het VK voor het einde van dit jaar 200 miljard pond (239 miljard euro) zal hebben gekost aan economische groei. Dat is bijna zo veel als het land de afgelopen 47 jaar tijdens zijn lidmaatschap van de Europese Unie heeft bijgedragen aan de EU-begroting.

Volgens het onderzoek van Hanson hebben de kosten van het Britse besluit om de EU te verlaten al een niveau bereikt van 130 miljard pond aan gemiste groei. Dat bedrag zal dit jaar waarschijnlijk oplopen met 70 miljard pond.

Britse economische groei blijft achter door onzekerheid over Brexit

Volgens de analyse van Hanson heeft onzekerheid voor het bedrijfsleven naar aanleiding van Brexit ervoor gezorgd dat de economische groei in het VK sinds het Brexit-referendum in 2016 is achtergebleven bij andere landen binnen de G7. Daardoor is de Britse economie op dit moment 3 procent kleiner dan het geval zou zijn geweest als de Britten niet in meerderheid vóór het vertrek uit de EU hadden gestemd.

Het gaat hier dus om een schatting van gederfde economische groei nog voordat de handelsverhoudingen tussen de EU en het VK zijn veranderd, want die fase gaat pas in 2021 in.

Tussen 1973 en 2020 heeft het VK, gecorrigeerd naar inflatie, 215 miljard pond aan de EU-begroting uitgegeven, blijkt uit cijfers van het informatiecentrum van het Britse Lagerhuis, de House of Commons Library.

Daarmee ligt de optelsom van de kosten van Brexit waarschijnlijk binnenkort hoger dan het totaal van de Britse betalingen aan de de EU. Die bijdragen vormden een van de belangrijkste argumenten voor Brexit bij de campagne van het Leave-kamp in de aanloop naar het referendum.

Het economisch vertrouwen van bedrijven en investeerders is echter gedaald, waardoor de Britse economische groei is teruggelopen van 2 procent naar 1 procent op jaarbasis.

"Terwijl het VK zich aanpast aan zijn nieuwe handelsrelatie met de EU en het hoofd biedt aan een structurele productiviteitscrisis, blijven de jaarlijkse kosten van Brexit waarschijnlijk oplopen", zegt Hanson tegenover Bloomberg.

LEES OOK: EU trekt rode lijn voor Johnson: alleen handelsdeal zonder tarieven, als VK zich aan gelijke regels verbindt