• Om ook na de Brexit over en weer gemakkelijk handel te kunnen drijven is er een akkoord nodig tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.
  • De EU wil Boris Johnson een vrijhandelsakkoord aanbieden zonder quota’s of heffingen aan een van beide kanten.
  • Het addertje onder het gras: het aanbod geldt alleen als het VK zich zoveel mogelijk houdt aan EU-standaarden.

Als het Verenigd Koninkrijk na de definitieve Brexit dicht bij de EU-standaarden blijft is de EU bereid een vrijhandelsverdrag te sluiten. Er hoeven volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier dan geen quota en heffingen opgelegd te worden.

De ministers van de 27 EU-landen hebben dinsdag in Brussel de opdracht vastgesteld voor de Fransman Barnier. Hoe meer de Britten bereid zijn zich te houden aan Europese regels, hoe gunstiger hun toegang tot de Europese markt, is het centrale punt in het mandaat van de onderhandelaar.

Van Londen wordt ook verwacht dat het zich op het vlak van staatssteun en mededinging zoveel mogelijk aan de Europese regels verbindt, ook als die in de toekomst strikter worden. Een gelijk speelveld is nodig vanwege de geografische nabijheid en onderlinge economische afhankelijkheid, aldus de ministers. Als bedrijven eerlijk kunnen concurreren is de EU dus wel bereid een vergaand vrijhandelsverdrag te sluiten.

Het is aan de Britse premier Boris Johnson of hij het “bijzondere aanbod” aanneemt, zei Barnier eerder. Johnson, die donderdag het mandaat van zijn hoofdonderhandelaar David Frost vaststelt, heeft gezegd zelf te willen bepalen welke regels er gelden.

De EU wil afspraken kunnen opschorten als de Britten deze niet naleven

Op visserijgebied wil de EU dat de bestaande toegang tot elkaars wateren behouden blijft, met stabiele quota. Het is de bedoeling dat er ook over terreinen als veiligheid en defensie afspraken worden gemaakt.

Mochten de Britten in de ogen van de EU bijvoorbeeld ongeoorloofde steun geven aan hun staalindustrie, dan wil de EU afspraken kunnen opschorten of tijdelijk heffingen kunnen opleggen. Geschillen zouden kunnen worden voorgelegd aan een arbitragepanel, bestaande uit onafhankelijken en vertegenwoordigers van beide partijen.

De onderhandelingen gaan wellicht volgende week van start in Brussel. De overgangsperiode waarin de Britten gebonden zijn aan de Europese regelgeving loopt eind dit jaar af. De gesprekken moeten in de loop van het najaar worden afgerond zodat er genoeg tijd is voor goedkeuring van de afspraken.

LEES OOK: Een taskforce van Boris Johnson zou werken aan het omzeilen van de pas gemaakte afspraken met de EU

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl