• Aandelenmarkten hebben in korte tijd een groot deel van de zomerwinst prijsgegeven.
  • Het idee dat beurskoersen snel kunnen herstellen, is steeds meer op hoop en onzekere aannames gebaseerd.
  • Beursexperts Gökhan Erem en Michael Nabarro zien voor de Amerikaanse S&P 500-index nog maar één reddingskans om een halt toe te roepen aan de dalende trend.

ANALYSE – We weten het eigenlijk wel, maar toch wil de markt graag twijfelen: aan de hoge inflatie, de afwendbaarheid van een recessie en aan de intenties van de Amerikaanse centrale bank om de inflatie serieus te bestrijden.

De beleidsmakers bij de Federal Reserve zijn de afgelopen tijd niettemin zeer duidelijk geweest met hun uitspraken over het te volgen pad: afhankelijk van de data zal de rente worden verhoogd totdat de inflatie is getemd.

Maar de markt zou de markt niet zijn, als zij niet vooruit kijkt en tussen de regels door de toekomst denkt te kunnen lezen.

Met de gedachte dat het ook wel eens mee zou kunnen vallen, worden scherpe rally’s op aandelenmarkten uitgelokt, zoals we deze zomer hebben gezien. Wanneer dat dan weer gevolgd wordt door behoorlijke short covering, waarbij partijen die op koersdalingen hebben ingezet verliezen moeten beperken door aandelen bij te kopen, volgen al heel snel flinke stijgingen.

Zo komen de waarderingen van aandelen snel uit boven de niveaus die een week eerder nog als hoog werden beschouwd. En dan opeens slaat de twijfel toe.

Aan het begin van de zomer redeneerden beleggers dat het wel eens zou kunnen meevallen met de hoge inflatie en het recessiegevaar. Na  een stijging die vooruitloopt op een dergelijk scenario, is het plots zaak dat het wel moet meevallen om de recent bereikte koersniveaus op aandelenmarkten te kunnen rechtvaardigen.

Dat de markten op hoop drijven, blijkt bijvoorbeeld als slechte macrocijfers worden verwelkomd met het argument dan centrale banken in reactie daarop de rente wel eens minder sterk zouden kunnen verhogen. Als, misschien en wellicht...terwijl de beleidsmakers toch vastberaden lijken.

Pad voor renteverhogingen in de VS is uitgezet

Na de redelijke strenge boodschap die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve afgelopen week naar buiten bracht over de focus op het bestrijden van de hoge inflatie, zijn er deze week weer een reeks macrocijfers naar buiten gekomen. Die geven geen aanleiding om te twijfelen aan de prioriteiten van de Fed: de inflatie blijft hoog, terwijl de werkloosheid en consumentenbestedingen in de VS duiden op een robuuste economie.

De kans is hiermee zeer groot dat de Federal Reserve de komende tijd de rente flink blijft verhogen. Op financiële markten wordt de kans op een renteverhoging van 0,5 procentpunt in september momenteel ingeschat op 62 procent, tegen een kans van 38 procent op een renteverhoging van 0,75 procentpunt.

Het bovengenoemde geldt vanuit Amerikaanse perspectief. Kijk je vanuit andere landen die tal van grondstoffen zoals olie in dollars afrekenen, dan komt daar nog het probleem van de sterke dollar bij. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld eurolanden geconfronteerd worden met hogere inkoopkosten. Daarmee is de status van de Europese beurzen ook duidelijk.

Obligatiemarkten: dalende koerstrend

De afgelopen dagen stonden in het teken van dalende koersen op financiële markten, bij obligaties en bij aandelen. Daarmee zijn de winsten van juli en de eerste helft van augustus grotendeels verdampt en dreigt de rente weer te pieken.

Natuurlijk komt er wel eens een plusdag op de beurzen, maar is dat dan omdat er verbetering is? Niet per se, want het momentum is sterk neerwaarts gericht. Meer hoop dan overtuiging dus.

Hieronder geven we een technische update over de rente en de aandelenmarkt in de VS, waar financiële markten toch de toon zetten voor de rest van de wereld.

Eerst de Amerikaanse 10-jaars staatsrente. Die interpreteren we in de grafiek hieronder aan de hand van de obligatiekoers van de 10-jarige staatslening, die tegengesteld beweegt aan de rente.

Deze langeretermijngrafiek van de 10-jaars staatslening geeft weinig reden tot optimisme. Helemaal rechts onderin zien we de opleving van de koers die al snel weer teniet werd gedaan.

Met de meest roze bril op kun je geen cyclus van hogere toppen en bodems (dus een opwaartse trendmatige beweging) ontwaren. Sterker: het tegenovergestelde is onveranderd van kracht.

Nu er een lagere top is gemaakt, geldt dat een nieuwe lagere bodem dreigt. Let wel: voor de rente betekent dat dus het omgekeerde, ofwel een nieuwe opwaartse beweging. Dat zou de gedachte dat de rente niet meer veel hoeft te stijgen, omdat de inflatie aan het pieken is, flink op z’n kop zetten.

Lagere rentes zijn dus meer op hoop van een ommekeer gebaseerd dan op het proces dat we zien in de grafieken.

Laatste kans voor S&P 500: hogere bodem na lagere top

Dan de aandelenmarkten die we bekijken aan de hand van de brede S&P 500-index. Waar bij obligaties een langere horizon van toepassing is om een inschatting van de situatie te kunnen maken, geldt bij aandelenindices dat het meer zin heeft om naar een kortere tijdsperiode te kijken.

Zoals we in eerdere bijdragen aangaven, vond de aanval op ons koersdoel van 4.300 punten plaats bij de rode lijn van het 200-daags koersgemiddelde. Daar stopte de stijging, waarna ons koersdoel van 4.000 punten bij de groene lijn van het 50-daags koersgemiddelde werd bereikt.

Er is inmiddels weer een lagere top gemaakt, zoals in een downtrend behoort. Hiermee is de hoop gevestigd op het stoppen van de daling, waarvoor het nodig is dat er een eerste hogere bodem wordt gevormd.

Zover is het nog niet. Maar om dat patroon vorm te laten krijgen, moet de koers van de S&P 500 zich een aantal dagen ruim boven 4.000 punten handhaven en dus boven de groene lijn van het 50-daags koersgemiddelde. Dat is de enige redding. Zo niet, dan vervliegt de hoop, die zich inmiddels ook niet meer gestaafd weet door de koersontwikkeling, heel snel.

Michael Nabarro, Chartered Market Technician (CMT), Gökhan Erem, ook CMT, zijn onafhankelijke beleggingsspecialisten die beide meer dan 25 jaar werkzaam zijn in de financiële sector. Met gedegen kennis en ruime ervaring bedienen zij professionele en particuliere beleggers aan de hand van hun methodisch onderbouwde, actieve beleggingswijze.

Deze column bevat meningen en bevindingen van de auteurs. De financiële waarden die in dit schrijven genoemd worden kunnen onderdeel uitmaken van de beleggingen van de auteurs als ook van hun relaties.

Deze column is niet bedoeld als advies in enige vorm en dient als niet-gepersonaliseerde informatie over de financiële markten.