Belastingtip: Misschien kun je dit jaar nog een voorziening vormen?

Het vormen van een voorziening kan echter niet zomaar. Om een voorziening te
kunnen vormen moet je nu al een risico zien aankomen voor specifieke
uitgaven in de toekomst.

Stel dat je een product verkoopt waarop je een garantie geeft van drie jaar.
Is er in de toekomst iets mis met het product dan kun je een mogelijke claim
verwachten. Als je een voorziening wilt vormen voor deze toekomstige claims
vorm je op het moment van de verkoop van het product een voorziening. Op dat
moment ben je namelijk op de hoogte van het te lopen risico.

Fiscale vereisten

Een voordeel van het vormen van een voorziening is dat je de kosten kunt
spreiden over verschillende jaren. De winst in die jaren zal dalen door het
spreiden van deze kosten. Je betaalt dan dus ook minder belasting. Toch kun
je niet in alle situaties een voorziening vormen. Bij het vormen van een
voorziening moet je namelijk rekening houden met de volgende fiscale
vereisten (deze vereisten blijken uit het zogenoemde Baksteen-arrest):

 • De oorsprong van de uitgaven ligt in feiten en omstandigheden die zich
  voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongeis). Dit is
  bijvoorbeeld het geval bij slijtage aan het dak van het bedrijfspand.
  Als de slijtage zich heeft voorgedaan vóór de balansdatum dan kun je
  een voorziening voor groot onderhoud vormen.
 • De uitgaven kunnen worden toegerekend aan de periode tot en met de balansdatum(toerekeningseis). Je kunt de toekomstige uitgaven niet toerekenen aan
  toekomstigevoordelen en het zijn ook geen kosten van toekomstige jaren. Een voorbeeld is
  hetsalaris tot de ontslagdatum van een op non-actief gestelde werknemer, die niet
  meerin de onderneming terug zal keren. De doorbetaling van het loon is dan
  gebaseerdop de voor balansdatum gesloten arbeidsovereenkomst. Normaal gesproken is debetaling van het loon gekoppeld aan de toekomstige werkzaamheden (voordelen)zoals dat in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Verricht de werknemer(bijna) geen werkzaamheden meer dan kun je mogelijk een voorziening treffen,omdat je dan aan de toerekeningseis voldoet.
 • Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen
  voordoen (zekerheidseis). De kans dat de uitgaven zich voordoen, moet
  groter zijn dan de kans dat de uitgaven zich niet zullen voordoen.

Controle fiscus

De fiscus zal controleren of een voorziening aan de bovenstaande vereisten
voldoet. De feitelijke omstandigheden zijn echter doorslaggevend bij de
controle op het vormen van een voorziening. Voldoet de voorziening niet aan
de voorwaarden dan zal de Belastingdienst de dotatie aan de voorziening
corrigeren. De winst zal daardoor weer hoger uitvallen.

Belastingtip: Dit artikel is geschreven door de redactie van Fiscaal
Rendement. Meer tips en fiscaal nieuws vind je op www.rendement.nl/fiscaal

Lees ook:

Lees ook op Business Insider

Klik hier voor
alle andere belastingtips

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl